Paikallishallinto tarkoittaa hallinnossa tasoa, joka päättää asioista paikallisella tasolla ja on yleensä hierarkian alimmainen hallinnon taso. Tällainen taso voi olla esimerkiksi kunta, piirikunta tai kylä. Käytännöt paikallishallinnon tasojen ja niiden nimeämisen suhteen vaihtelevat suuresti eri valtioiden välillä, ja usein jopa valtion sisällä. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa on useita erilaisia paikallishallinnon muotoja. Erityisesti Englannissa järjestelmä on monimutkainen.

Nykyaikaisissa vahvan keskushallinnon valtioissa paikallishallinnon rooli päätöksenteossa valtion tasolla on usein selvästi pienempi kuin keskushallinnolla. Nimensä mukaisesti paikallishallinnon yksiköt hoitavat paikallisia asioita. Niillä on joko jonkinlainen oikeus kerätä veroja tai niiden toiminta rahoitetaan keskushallinnon keräämillä veroilla. Yleensä kyseessä on näiden yhdistelmä. Veroja keräävillä paikallishallinnon yksiköillä on usein demokraattisesti valittu edustus. Paikallishallinnon tavallisimpia tehtäviä ovat muiden muassa koulutuksen ja terveydenhuollon järjestäminen, infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito sekä kaavoitus. Tällaiset tehtävät kuuluvat yleensä hierarkian alimmalle eli kuntatasolle.

Eri maissa käytettäviä paikallishallinnon yksikköjä muokkaa

  • piiri, piirikunta (district, distrito, Bezirk, Kreis, okrug) voi olla useita kuntia kattava alue, tai jakaa ison kaupungin pienempiin osiin
  • paikallishallintoalue (local goverment area, LGA), Nigeriassa käytössäoleva paihallishallinnon yksikkö[1]
  • kunta - (termi tulee useissa kielissä latinan sanasta communia, engl. municipality, Yhdysvalloissa usein city) on tyypillisesti pienin paikallishallintoalue, jolla on valittu edustajisto.
  • kylä - jossain maissa on olemassa myös kylähallintoja.

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. Nigeria Commonwealth Local Government Forum, clgf.org.uk. Viitattu 13.1.2023. (englanniksi)