Lakiseuranta tarkoittaa toimintaa, jossa yritys tai muu toimija tunnistaa omaa toimintaansa koskevat säädökset ja seuraa niissä tapahtuvia muutoksia.

Lakiseuranta mielletään usein vapaaehtoiseksi CSR-toiminnaksi (Corporate Social Responsibility), vaikka useat säädökset itsessään sisältävät yksiselitteisen vaatimuksen tuntea toiminnanharjoittajan toimintaan liittyvät näkökohdat, riskit sekä lain velvoitteet. Laintuntemus onkin keskeinen osa yritysten riskienhallintaa.lähde? Lakiseuranta sisältyy myös monen vapaaehtoisen johtamisjärjestelmän työkaluvalikoimaan: esimerkiksi ympäristöstandardi ISO 14001 edellyttää toiminnanharjoittajalta ympäristöä koskevien lakisääteisten vaatimusten tunnistamista, lakimuutosten seurantaa sekä dokumentoitua vaatimusten täyttymisen arviointia.[1]

Keskeisiä lakiseurannan kohteita ovat esimerkiksi ympäristösääntely, kemikaaliturvallisuus, työsuojelu, taloushallinto, työoikeus ja HR-toiminta, verotus, yhtiöoikeudelliset säädökset sekä erilaiset toimialakohtaiset säädökset, kuten finanssi-, vakuutus-, elintarvike-, sosiaali- ja terveysalan säädökset tai tuotekohtaiset lait, asetukset ja standardit.

Lähteet muokkaa