Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto on organisaatiossa harjoitettavaa työntekijöihin liittyvää hallintoa, josta englanniksi käytetään käsitteitä personnel administration ja human resources (HR). Henkilöstöhallinnon tarkoituksena on maksimoida työntekijän työteho ja minimoida työntekijöiden vaihtuvuus[1] sekä huolehtia heidän osaamisestaan.

Henkilöstöhallinto perustuu siihen, että työntekijät ovat yrityksen arvokkaimpia tuotannontekijöitä ja samalla kalleimpia[2], joten heitä voidaan joutua myös vähentämään yhteistoimintamenettelyllä. Henkilöstöhallinnon tehtäviä ovat kunkin työtehtävän luokittelu, työnkuvan määrittely, työtehtävässä menestymisen arviointi ja siihen perustuva palkkaus. Englanninkielinen lyhenne POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Co-Ordinating, Reporting and Budgeting) kuvaa henkilöstöhallinnon eri tehtäviä. Lisäksi henkilöstöhallinto on osavastuussa työterveyshuollosta, jotta työntekijöiden terveys pysyy hyvänä ja yrityksen siitä aiheutuvat kustannukset pieninä.

Henkilöstöhallintoa hoitavaa yrityksen osastoa kutsutaan yleisesti henkilöstöosastoksi tai HR-osastoksi.[1][3] Huolellisen henkilöstövalinnan avulla pyritään välttämään virherekrytointeja, jotka tulevat organisaatiolle kalliiksi.[4]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

Kirjallisuutta muokkaa

  • Armstrong, M., Armstrong's handbook of human resource management practice (11th ed). Kogan Page, London and Philadelphia (2009)
  • Boxall & Purcell, Strategy and Human Resource Management, Palgrave
  • Mathis & Jackson & Valentine. Human Resource Management.
  • Meija & Balkin & Cardy, Managing Human Resources (8th Ed)
  • The Oxford Handbook of Work Engagement, Motivation, and Self-Determination (2014)
  • Cascio & Aguinis, Applied Psychology in Human Resource Management