Kyösti Antero Pulliainen (s. 1937) on suomalainen kansantaloustieteen emeritusprofessori. Pulliainen toimi Joensuun korkeakoulun ja Joensuun yliopiston kansantaloustieteen apulaisprofessorina 1973–1982 ja professorina 1982–2002. Hän oli Joensuun yliopiston rehtorina 1984–1990. Pulliainen jäi eläkkeelle 2002. Pulliainen oli myös Helsingin yliopiston kansantaloustieteen (ekonometria) dosenttina vuodesta 1971 alkaen.[1][2]

Teoksia

muokkaa
 • A world trade study: an economic model of the pattern of the commodity flows in international trade in 1948-1960. Helsinki studies in economics 2. Institute of economics, University of Helsinki, Helsinki 1964
 • Ekonometrinen tutkimus systeemiteoreettisesti tarkasteltuna - A systemtheoretic approach to econometrics, Helsingin yliopiston väitöskirja. Kansantaloudellisia tutkimuksia 28. Kansantaloudellinen yhdistys, Helsinki 1967
 • World trade structure : reproduction of the paper and corresponding address presented at the Second world congress of the Econometric society, Cambridge (England) 8th-14th September 1970 ; kirj. Pentti Pöyhönen, Kyösti Pulliainen. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen tutkimuksia 9. Helsinki 1970
 • Ympäristömme systeemit ; kirj. Kyösti Pulliainen, Pertti Seiskari ; piirrokset Riitta Pursiainen. Forum-kirjasto. Tammi 1972
 • Pohjois-Karjalan luonnonvarahankkeen lähtökohdat ; kirj. Heikki Eskelinen, Kyösti Pulliainen, Juhani Seppänen. Joensuun korkeakoulu. Monistesarja. A 13. Joensuu 1976
 • Pohjois-Karjala 2017 : näkökulmia tulevaisuuteen ; kirj. Kyösti Pulliainen ja Heikki Eskelinen. Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja / Joensuun korkeakoulu n:o 26. Joensuu 1977
 • Ympäristötaloustieteen perusteet : kokonaistaloudellinen näkökulma. Kustannuskiila, Kuopio 1979
 • Optimal use of natural resources : a materials balance approach. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelualoitteita nr 102. Helsingin yliopisto, Helsinki 1979
 • Uusi kriteeri uudistuvan luonnonvaran hoitoon : alustavia huomioita. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelualoitteita nr 107. Helsingin yliopisto, Helsinki 1979
 • Renewable resources and other goods : a simple model for the allocation of an essential non-renewable input. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelualoitteita nr 114. Helsingin yliopisto, Helsinki 1979
 • Tulevaisuus on heidän : Pohjois-Karjalan lukiolaisten tulevaisuuden näkemysten kartoitus ; tekijät Heikki Eskelinen, Ilmo Mäenpää, Kyösti Pulliainen. Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja / Joensuun korkeakoulu n:o 38. Joensuu 1979
 • Ylipitkän aikavälin energiavaihtoehdot Suomessa : kaksi skenaariota. Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto. Sarja D 18. Helsinki 1983
 • Improving managerial effectiveness at the University of Joensuu Finland ; tekijät Seppo Hölttä, Kyösti Pulliainen. International Institute for Educational Planning, Paris 1994
 • Johdatus ympäristötaloustieteeseen ; kirj. Kalle Määttä, Kyösti Pulliainen. Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 2003
 • Luonnon ja ihmisen polut ; kirj. Kyösti Pulliainen, Pertti Seiskari ; valokuvat Pekka Seiskari. Maahenki, Helsinki 2011

Toimitustöitä

muokkaa
 • Santeri Alkio : Maalaispolitiikkaa ; toim. Kyösti Pulliainen ja Viljo Laitinen. Kirjayhtymä, Helsinki 1975
 • Carelia rediviva : juhlakirja professori Heikki Kirkiselle 22.9.1987 ; julk. Joensuun yliopisto, Joensuun yliopiston tukisäätiö, Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö ; toim. Kyösti Pulliainen, Hannes Sihvo. Joensuun yliopisto, Joensuu 1987
 • West of east : in commemoration of the 20th anniversary of the University of Joensuu ; toim. Kyösti Pulliainen, Hannes Sihvo. The University of Joensuu, Joensuu 1989
 • Aineistokoe yhteiskuntatieteellisissä opiskelijavalinnoissa ; toimittajat Mikko A. Salo ja Kyösti Pulliainen. Hallintoviraston raportteja ja selvityksiä / Joensuun yliopisto n:o 11. Joensuu 1992

Suomennoksia

muokkaa
 • Kasvun rajat : ihmiskunnan kohtalontilannetta koskevaan Rooman klubin tutkimussuunnitelmaan liittyvä raportti ; laatineet Donella H. Meadows ym. ; suomennos Kyösti Pulliainen, Pertti Seiskari, Hannu Taanila. Tammi 1973, 2. painos 1974 (alkuteos The limits to growth : a report for the Club of Rome' s project on the predicament of mankind)

Lähteet

muokkaa