Kuvaohjelmien ikärajat Suomessa

Kuvaohjelmien ikärajat tarkoittavat elokuvissa, televisio-ohjelmissa ja videopeleissä käytettyjä merkintöjä, joilla kuluttajia varoitetaan ohjelmien lapsen kehitykselle haitallisista sisällöistä. Vuosina 2001–2011 käytössä olleet Valtion elokuvatarkastamon asettamat ikärajat ja niiden merkinnät muuttuivat vuoden 2012 alussa. Ikäraja-asteikko muuttui samaksi kuin peleissä käytössä olevassa PEGI-järjestelmässä. Kuvaohjelmien tarjoaminen ilman ikärajamerkintää (ja sisältösymbolia) on kiellettyä. Merkintöjä ei saa käyttää, jos kuvaohjelma ei ole Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen tai sen kouluttaman luokittelijan luokittelema.

Kuvaohjelmien ikärajat muokkaa

Kaikille sallittujen ohjelmien sisältöjä ei voida pitää lapsen kehitykselle haitallisena. Kaikille sallituiksi luokitellut ohjelmat merkitään kirjaimella S niin kuin sallittu (ruotsiksi voidaan käyttää myös kirjainta T niin kuin tillåten). Kaikille sallituille ohjelmille ei anneta sisältömerkintöjä. Ikärajat eivät ole suosituksia tietyn ikäisille. Kaikille sallittu ohjelma ei tarkoita lastenohjelmaa, vaan että ohjelmassa ei ole lapsille haitallista väkivaltaa, seksiä, ahdistavuutta tai päihteidenkäyttöä. Ohjelmassa saattaa kuitenkin olla kiroilua, rikollisuutta tai rankkojakin teemoja, joita käsitellään puhuen.

Kuva Kuva
(ruotsiksi)
Selitys
 
 
Sallittu kaiken ikäisille
 
Sallittu yli 7-vuotiaille
 
Sallittu yli 12-vuotiaille
 
Sallittu yli 16-vuotiaille
 
Vain aikuisille (+18-vuotiaille)

Julkisissa esityksissä (esimerkiksi elokuvateattereissa) voidaan 7, 12, ja 16 vuoden ikärajoista joustaa kolme vuotta silloin, kun lapsi on aikuisen seurassa. Ikäjousto ei kuitenkaan koske vain aikuisille tarkoitettuja ohjelmia.

Vanhojen ikärajojen muuntaminen muokkaa

Valtion elokuvatarkastamon tarkastusmerkinnöillä merkittyjä kuvaohjelmia (lähinnä tallenteita) saa tarjota vanhoilla merkinnöillä, mutta näitä tarjottaessa tulee noudattaa uusia ikärajoja. K-11- ja K-13-merkittyjä kuvaohjelmia voi tarjota 12-vuotiaille ja K-15-merkittyjä kuvaohjelmia 16-vuotiaille. Kun kuvaohjelma tuodaan uudelleen markkinoille, se tulee luokitella uudelleen, jolloin sille annetaan myös uudet sisältösymbolit.

Entinen ikäraja Uusi ikäraja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvaohjelmien sisältösymbolit muokkaa

Kun kuvaohjelman sisältö on kaikille sallittussa mainittua voimakkaampaa, annetaan kuvaohjelmalle korkeampi ikäraja ja ikärajan syistä kertova sisältömerkintä/-merkinnät. Sisältömerkintä kertoo ikärajan perusteen eli lapsille haitallisen sisällön aiheen. Lapsille haitallista sisältöä on väkivaltainen, seksuaalinen, ahdistusta aiheuttava tai muu näihin rinnastettava sisältö, kuten päihteiden käyttö.

Väkivalta muokkaa

 
Väkivallasta kertova merkki.
Yli 7-vuotiaille
Kuvaohjelmassa on lievää väkivaltaa. Väkivalta voi olla epärealistista tai komediallisessa yhteydessä esitettyä, kuten slapstick-komediaa. Myös yksittäinen lievähkö ja lyhytkestoinen realistinen väkivaltakohtaus voi antaa kuvaohjelmalle ikärajaksi 7 vuotta.
Yli 12-vuotiaille
Kuvaohjelmassa on väkivaltaa. Väkivalta ei ole erityisen yksityiskohtaista, eikä kohdistu hallitsevasti lapsiin tai eläimiin. Tällä ikärajalla voidaan myös esittää realistista väkivaltaa selkeän kuvitteellisia hahmoja kohtaan (esimerkiksi örkit ja peikot). Kuvaohjelma saattaa myös sisältää viitteitä seksuaaliseen väkivaltaan, kuten raiskaukseen tai insestiin.
Yli 16-vuotiaille
Kuvaohjelmassa on voimakasta väkivaltaa. Yli 16-vuotiaille sallituissa ohjelmissa väkivalta voi olla yksityiskohtaista ja realistista tai hallitsevaa tai pitkäkestoista. Myös yksityiskohtaisen väkivallan esittäminen viihteellisesti nostaa ikärajan kuuteentoista. Kuvaohjelma voi myös olla erittäin verinen, jos se on esitetty selvästi yliampuvaan ja parodiseen sävyyn. Kuvaohjelmassa saattaa olla seksiin liittyvää fiktiivistä väkivaltaa, jossa uhrin kärsimys tulee selvästi esiin tai voimakkaita viittauksia alaikäisiin kohdistuvaan seksuaaliseen väkivaltaan tai hyväksikäyttöön.
Yli 18-vuotiaille
Kuvaohjelmassa on erittäin voimakasta väkivaltaa, joka on realistista ja erittäin veristä ja yksityiskohtaista tai erittäin pitkäkestoista ja yksityiskohtaista tai erittäin pitkäkestoista ja sadistista. Kuvaohjelmassa voi myös olla aitoa ja yksityiskohtaisesti, selväpiirteisesti sekä viihteellisesti tai ihannoiden esitettyä ihmisiin tai eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Seksi muokkaa

 
Seksistä kertova merkki.
Yli 7-vuotiaille
Kuvaohjelmassa on ainoastaan lieviä seksuaalisia viittauksia tai yksittäisiä verhotusti esitettyjä eroottissävyisiä kohtauksia (esimerkiksi pyörimistä peittojen alla tai kourimista vaatteet päällä).
Yli 12-vuotiaille
Kuvaohjelmassa on seksuaalista sisältöä. Yli 12-vuotiaille sallituissa kuvaohjelmissa voidaan esittää peiteltyjä seksikohtauksia (yleensä vaatteet päällä) tai näyttää runsaasti selkeitä seksiviitteitä. Kuvaohjelmassa voidaan myös esittää yksittäinen avoin mutta yksityiskohdiltaan peitetty seksikohtaus.
Yli 16-vuotiaille
Kuvaohjelmassa on avointa seksuaalista sisältöä. Esitetty seksi voi siis olla avointa, mutta on yhä yksityiskohdiltaan peiteltyä kuvausta. Kuvaohjelmassa voidaan kuitenkin esittää yksittäinen yksityiskohtainen ja lyhyt seksikohtaus.
Yli 18-vuotiaille
Kuvaohjelmassa on erittäin yksityiskohtaista seksuaalista sisältöä. Seksin esittäminen on hallitsevaa ja seksikohtauksissa näytetään sukuelimet selväpiirteisesti. Huomaa, että pornoa ei tarvitse luokitella, vaan kaikki yksiselitteisesti aikuisille tarkoitettu aineisto merkitään jatkossakin vanhalla K18-merkinnällä.

Ahdistus muokkaa

 
Ahdistuksesta kertova merkki.
Yli 7-vuotiaille
Kuvaohjelmassa on lievää ahdistusta herättävää sisältöä, kuten melko lieviä ja lyhytkestoisia kauhuelementtejä, pientä pelottavuutta tai jännittävyyttä tai väkivallan uhkaa esimerkiksi animaatiossa tai fantasiassa (esimerkiksi hirviöhahmoja, muodonmuutoksia tai lyhytkestoisia takaa-ajoja). Lievää ahdistusta aiheuttavia elementtejä ovat myös lasten universaaleja pelkoja käsittelevät kuvaukset tai tilanteet, kuten yksin jääminen, vanhemmista eroon joutuminen, pimeä, eksyminen tai läheisen menettäminen.
Yli 12-vuotiaille
Kuvaohjelmassa on melko voimakasta ahdistusta herättävää sisältöä. Kuvaohjelma saattaa sisältää lyhytkestoista väkivallan tai kuoleman uhkaa tai esimerkiksi kaltoin kohtelun tai psyykkisen kärsimyksen kuvausta. Kuvaohjelmassa saatetaan myös esittää luonnonmullistuksiin ja katastrofeihin liittyvän kuolemanuhan kuvauksia ja voimakkaita, äkillisiä ja yllättäviä ahdistusta, pelkoa tai kauhua herättäviä ääni- ja kuvatehosteita. Kuvaohjelmassa saatetaan esittää yksittäisiä realistisia ja yksityiskohtaisia kuvauksia silpoutuneista, pahoin vahingoittuneista tai mädäntyneistä ruumiista tai väkivallan uhreista (esimerkiksi silpoutuneet ruumiit poliisisarjoissa). Kuvaohjelmassa saattaa myös olla yliluonnolliseen liittyvää melko voimakasta ahdistavuutta.
Yli 16-vuotiaille
Kuvaohjelmassa on voimakasta ahdistusta herättävää sisältöä, kuten ihmisiin tai eläimiin kohdistuvaa järkyttävää ja ahdistusta herättävää, pitkäkestoista ja intensiivistä kuoleman, vakavan väkivallan tai psyykkisen hajoamisen uhkaa. Kuvaohjelma saattaa sisältää runsaasti realistisia ja yksityiskohtaisia (makaabereja) kuvia silpoutuneista, pahoin vahingoittuneista tai mädäntyneistä ruumiista tai väkivallan uhreista. Myös itsemurhan ihannointi tai aito, ihannoivasti esitetty itseä tai muita vahingoittava käyttäytyminen nostaa ikärajan kuuteentoista.
Yli 18-vuotiaille
Kuvaohjelmassa on erittäin voimakasta ahdistusta herättävää sisältöä. Siinä saatetaan esittää hallitsevaa, erittäin järkyttävää, yksityiskohtaista kuvausta ihmisiin tai eläimiin kohdistuvista julmuuksista tai perversioista. Kuvaohjelma saattaa myös sisältää aitoa ongelmattomana tai ihannoiden esitettyä itseä tai muita vahingoittavaa, vakavasti henkeä uhkaavaa ja hengenvaarallista käyttäytymistä.

Päihteet muokkaa

 
Päihteistä kertova merkki.
Yli 12-vuotiaille
Kuvaohjelmassa on huumeiden tai päihteiden viitteellistä ongelmakäyttöä. Kuvaohjelmassa saatetaan myös esittää alaikäisten viihteellistä ja ongelmatonta päihteiden käyttöä.
Yli 16-vuotiaille
Kuvaohjelmassa on huumeiden käyttöä, kuten realistista ja yksityiskohtaista ongelmakäyttöä tai yksittäisiä ongelmattomia tai ihannoivia huumeiden käytön kuvauksia.
Yli 18-vuotiaille
Kuvaohjelmassa on hallitsevaa ja ihannoivassa valossa yksityiskohtaisesti esitettyä erittäin vaarallisten huumeiden käyttöä.

Suoratoistopalveluiden ikärajat muokkaa

Suomen lainsäädäntö ja kuvaohjelmien ikärajoja koskevat asetukset eivät päde kaikissa suomenkielisissä suoratoistopalveluissa. Tämä johtuu siitä, että vaikka palvelu olisikin saatavilla suomenkielisenä, itse palvelu voi olla perustettuna toiseen maahan, jolloin sitä koskee sen kyseisen maan lainsäädäntö, josta käsin yritys toimii.

Netflixin ikärajakäytäntö muokkaa

Netflix-tilausvideopalvelu on toiminnassaan pyrkinyt seuraamaan maiden ja alueiden ikärajakäytäntöjä. Valtuutetut organisaatiot, jotka päättävät, onko jokin sisältö lapsille sopivaa vai ei, asettavat ikärajat. Netflix ei käytä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön ikäraja- ja sisältömerkintöjä, vaan omaa merkitsemistapaansa.[1] Alla olevassa taulukossa nähdään suomenkielisen Netflixin elokuvien ja TV-ohjelmien ikäsuositukset.

Pikkulapset Isot lapset Teinit Aikuisille [1]
Vapautettu, 7 11, 12, 13 15, 16, 17, 18

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa