Kuvaohjelmien tarjoaminen Suomessa

(Ohjattu sivulta Kuvaohjelmien tarjoaminen)

Kuvaohjelman tarjoaja on taho, joka saattaa kuvaohjelman yleisön katseltavaksi. Kuvaohjelman tarjoajan tehtävänä on varmistaa, että tarjottava kuvaohjelma on luokiteltu ja merkitty kuvaohjelmalain mukaisesti ikärajoilla ja sisältösymboleilla.

Tarjoajaksi ilmoittautuminen muokkaa

Ennen kuin luokiteltuja ja merkittyjä kuvaohjelmia saa tarjota yleisölle, tulee tarjoajan ilmoittautua Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen ylläpitämään tarjoajarekisteriin. Tarjoajat joutuvat maksamaan vuosittaisen valvontamaksun, jonka suuruus riippuu tarjoamistavoista.

  • alueellinen televisio-ohjelmisto 100 euroa;
  • kuvaohjelmia julkisina esityksinä tarjoava toimipaikka ja muu vastaava toimintapaikka 200 euroa;
  • kuvaohjelmia tallenteina tarjoava toimipaikka ja muu vastaava toimintapaikka 100 euroa;
  • tilausohjelmapalvelu 400 euroa;
  • ulkomailta edelleen lähetettyjä televisiolähetyksiä välittävän toimijan ohjelmistokokonaisuus 400 euroa;
  • valtakunnallinen televisio-ohjelmisto 600 euroa.

Jos tarjoajalla on useita tarjoamistapoja, peritään maksu kaikista.

Aiheesta muualla muokkaa