Kurkelanjärvi (Kisko)

järvi Salossa

Kurkelanjärvi on suurelta osin kulttuurimaiseman reunustama saareton humusjärvi Salon kaakkoisosassa Varsinais-Suomen maakunnassa. Sen pinta-ala on 82 hehtaaria. Järvi sijaitsee noin 26 kilometriä Salon keskustasta itäkaakkoon.[2][1][3]

Kurkelanjärvi
Maanosa Eurooppa
Valtiot Suomi
Maakunnat Varsinais-Suomi
Kunnat Salo
Koordinaatit 60°17′31″N, 23°33′50″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Kiskonjoen–Perniönjoen vesistö (24)
Järveen tulevat joet Kärkelänjoki
Laskujoki Kurkelanjoki
Järvinumero 24.032.1.001
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 27,2 m [1]
Rantaviiva 5,8 km [2]
Pinta-ala 0,82 km² [2]
Tilavuus 0,00373 km³ [2]
Keskisyvyys 4,5 m [2]
Suurin syvyys 8,1 m [2]
Kartta
Kurkelanjärvi

Maantiede muokkaa

Kurkelanjärven ulottuvuus kaakosta luoteeseen on noin kaksi kilometriä. Järven kaakkoisosan muodostaa yli kymmenen hehtaarin laajuinen Numionlahti. Sen länsipuolella sijaitsee Koiralahti. Lahtia erottaa niemi, jonka nimi on Saari. Järven pääallas on noin puoli kilometriä leveä. Pohjoisessa se kaventuu Siittenperäksi. Yli kolmasosa Kurkelanjärvestä on vähintään kuusi metriä syvä. Syvin kohta, noin kahdeksan metriä, sijaitsee järven luoteisosassa. Lahdet ovat matalia.[2][1]

Kurkelanjärveä reunustaa etenkin pohjoisessa ja lännessä peltomaa. Ranta-alueella on runsaasti haja-asutusta. Järven kaakkoispuolisen Valkjärvennummen korkein kohta on noin sata metriä merenpinnan yläpuolella eli yli 70 metriä järvenpintaa ylempänä. Järven itärannalla on joitakin jyrkänteitä.[1]

Kurkelanjärveen virtaa Kärkelänjoki kaakosta Nummijärveltä (49,7 metriä mpy). Kurkelanjärven luusua sijaitsee luoteisrannalla, josta alkaa Kurkelanjoki, joka virtaa lounaaseen ja laskee Uitmuksenjokena Kiskon Kirkkojärveen. Siitä virta vie Kiskonjokea ja Perniönjokea Saaristomeren Laukanlahteen.[1]

Kurkelanjärven vesitilavuus on 3 727 000 kuutiometriä. Järven ekologinen tila on tyydyttävä. Pintaveden happipitoisuus on ollut hyvä niin kesäisin kuin talvisin. Veden sameus ja näkösyvyys vaihtelevat.[2][3]

Kurkelanjärvi (24.032.1.001) kuuluu Kurkelanjärven alueeseen (24.032), joka on kolmannen jakovaiheen vesistö Kiskonjoen–Perniönjoen vesistössä (24). Toinen jakovaihe on Kurkelanjoen alue (24.03). Kurkelanjärven alueeseen kuuluu 25 vähintään hehtaarin laajuista vakavettä. Niistä laajin on Nummijärvi. Toiseksi laajin on Kurkelanjärvi, jota seuraa Haapjärvi.[4]

Lähteet muokkaa

  1. a b c d e Kurkelanjärvi (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 27.8.2023.
  2. a b c d e f g h Ympäristö.fi : Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta. Viitattu 27.8.2023.
  3. a b Kurkelanjärvi (24.032.1.001) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 27.8.2023.
  4. Kurkelanjärven alue (24.032) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 27.8.2023.