Kulttuurienvälinen viestintä

Kulttuurienvälinen viestintä (engl. intercultural communication) on tieteenala, joka tutkii eri kulttuureihin kuuluvien ihmisten välistä vuorovaikutusta ja ylipäätään vuorovaikutusta monikulttuurisissa ympäristöissä ja yhteisöissä. Tavoitteena on selvittää, miten yhteistä ymmärrystä ja sen pohjalta yhteistä toimintaa luodaan ja ylläpidetään monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Tutkimuksen kohteena voi olla niin interpersonaalinen viestintä (esim. työkaveruus, ystävyyssuhteet, parisuhteet), monikulttuurisen ryhmän ja tiimin toiminta, monikulttuuriset (työ)yhteisöt kuin vuorovaikutussuhteet monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Kulttuurienvälistä viestintää voi opiskella pääaineena Jyväskylän yliopiston viestintätieteen laitoksella [1].

Kulttuurienvälinen viestintä kuuluu viestintätieteiden kenttään, mutta se linkittyy myös sosiaalipsykologiaan (mm. tulkintaprosessit, ryhmienväliset suhteet, sopeutuminen), kognitiotieteisiin (havaitseminen, ajattelu) ja pedagogiaan (oppiminen).

LähteetMuokkaa