Kristuksen "myöhempien aikojen pyhien" kirkko

Kristuksen "myöhempien aikojen pyhien" kirkko (engl. The Church of Christ: "Of Latter Day Saints"), aiemmin tunnettu nimillä Kristuksen myöhempien aikojen pyhien kirkko:merkit ja ihmeet (The Church of Christ of Latter Dat Saints: Signs and Wonders) tai Jeesuksen Kristuksen pyhä kataarikirkko (The Holy Cathar Church of Jesus Christ) on myöhempien aikojen pyhien liikkeeseen kuuluvat yhteisö. Kirkon perustaja Abinadi Smith kertoi vuonna 2007 enkeli Johannes kastajan ilmestyneen hänelle ja luovuttaneen hänelle maan päältä välillä kadonneet pappeuden avaimet. Samalla Johannes kastaja asetti hänet myös kirkon apostoliksi ja vanhimmaksi sekä koko kirkon profeetaksi.

Kirkkoa johtaa nykyään Dan Smith. Sen päämaja on Indianapoliksessa Indianassa. Kirkko luonnehtii itseään fundamentalistiseksi ja karismaattiseksi sekä Joseph Smithin hengelliseen perintöön nojaavaksi. Kirkon opetuksiin kuuluu muiden muassa:

  • Moniavioisuus, mikäli "Jumala sallii sen ilmoituksessa".
  • Homoseksuaalisuus on rikos Jumalaa vastaan, mikäli sen harjoittavat eivät ole solmineet iankaikkista liittoa keskenään
  • Kirkolla on käytössään oma versio Oppi ja liitot -teoksesta, sitä pidetään inspiroituna opetuksena, mutta ei pyhänä kirjoituksena
  • Käärmeiden käsittely uskonnollisissa seremonioissa hyväksytään periaatteessa, mutta sitä ei tule noudattaa, ennen kuin "Herran huone" on rakennettu
  • Suljettu ehtoollisyhteys
  • Lauantain pyhittäminen sapattina
  • Kasteikä 18 vuotta
  • Sekä miehet että naiset voivat toimia pappeudessa