Korgõsilla oja

Piusan sivujoki Virossa

Korgõsilla oja (myös Raagsilla oja) on Virossa Võrumaalla Võrun kunnan alueella virtaava oja, joka on 11 kilometriä pitkä Piusa jõen sivujoki.[1]

Korgõsilla oja
Maanosa Eurooppa
Maat Viro
Maakunta Võrumaa
Kunta Võrun kunta
Kunnat Võrun kunta
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Narvanjoen vesistöalue
Valuma-alue Korgõsilla ojan valuma-alue
Yhtyy Piusa jõgi (60,1 km joensuusta [1])
Pinta-ala 66,8 km² [1]
Joen uoman kohteita
Alkulähde metsäalue, Loosin kylä,
Võrun kunta
  57.8233°N, 27.2044°E
Laskupaikka Piusa jõgi, Tamme,
Setomaan kunta
  57.8225°N, 27.3605°E
Läpivirtausjärvet Tabina järv, Korgõsilla sulg
Sivu-uomat Raadsioja, Annõsilla oja, Peräniidü oja
Taajamat Tamme, Hellekunnu
Mittaustietoja
Pituus 10,6 km [1]
Lähdekorkeus 75 m mpy. [1]
Laskukorkeus 60 m mpy. [1]
Korkeusero 15 m
Kaltevuus 1,42 m/km
Muuta

Joen kulkuMuokkaa

Korgõsilla ojan alkulähteeksi on merkitty Kikastu lätted (suom. Kikastun lähteet) pari kilometriä Loosin kylästä pohjoiseen alueella, joka on Võhandu jõen ja Piusa jõen valuma-alueidan vedenjakajalla. Puro on aikoinaan kulkenut Loosi soon läpi, mutta kun suo raivattiin viljelysmaaksi, kaivettiin suon eli nykyään peltoaukean yli viivoittimen suora Korgõsilla oja. Pelto-ojan osuus on merkitty karttoihin leveäksi kanavaksi, joka on 2,2 kilometriä pitkä. Kanavaan on johdettu etelästä tulevat kaivetut kuivatusojat Helmuti oja, Loosi oja ja Peräniidü oja, ja pohjoisteta tulevat Sakasasuu, sekä luonnollisilta puroilta vaikuttavat Annõsilla oja ja Kungioja. Kanavan itäpäässä oja muuttuu puromaiseksi suo-uomaksi, joka on padottu lammeksi Korgõsilla sulgun kohdalla. Sulun ylittää Otsan ja Obinitsan välinen maantie.[1]

Korgõsilla oja kulkee sitten kapean lakson läpi leveämmälle Järvesuun suolle. Etelästä siihen yhtyy Tiasilla oja ja pohjoisesta Kitsõ oja. Jokilaakso levenee kilometrin leveäksi tulvatasangoksi, jossa lainehtii matala ja 1,4 kilometriä pitkä lintujärvenä tunnettu Tabina järv. Järven jälkeen oja putoaa kapeaan ja kaltevarinteiseen laaksoon, jossa ojan kaltevuus on viimeisen kolmen kilometrin matkalla 1,8 metriä kilometrille (m/km). Ojaan yhtyy Lindosan kylässä pohjoisesta tuleva Kalsaoja ja etelästä tuleva Raadsioja. Oja yhtyy Piusa jõgeen Tammen kylässä.[1]

Valuma-alue, sivujokia ja järviäMuokkaa

Valuma-alueMuokkaa

Korgõsilla oja sijaitsee Piusa jõen valuma-alueella. Piusa laskee Pihkovanjärven eli Peipsijärven länsirantaan. Piusa jõen valuma-alue sisältyy Peipsijärven alueeseen, joka muodostaa Narvanjoen vesistöalueen keskiosan. Vesireitti jatkuu Peipsijärven pohjoispäästä, kun sieltä alkava Narvanjoki virtaa pohjoiseen ja laskee lopuksi Suomenlahteen. Ojan valuma-alueen koko on 66,8 neliökilometriä ja se sijaitsee kokonaan Võrun kunnassa [1].[2][a]

Korgõsilla ojan toinen nimi on Raagsilla oja. Korgõsilla oja jatkuu länteen vedenjakajan yli Võhandu jõen valuma-alueelle, missä se Raagsillan nimisena oja laskee Noodasjärveen. Järvestä jatkaa eteen päin Võhandun sivu-uoma Iskna jõgi.[1][2]

Sivu-uomiaMuokkaa

Ojalla on omia sivu-uomia, jotka ovat pitempiä etelän suunnalla. Oheinen taulukko sisltää niistä tärkeimmät. Monesti toistuva lähde on esitelty taulukon alla.

yhtyy
Piusajoen
(km suusta)
nimi pituus
(km)
valuma-alue
(km²)
lähde
1,8 Raadsioja 8,4 13,8 [3]
2,0 Kalsaoja 4,3 4,2 [4]
7,3 Kungioja 2,9 1,6 1,[5]
7,7 Annõsilla oja 4,5 6,3 1,[6]
8,0 Peräniidü oja 6,4 9,6 1,[7]
8,7 Loosi oja 4,0 1,[8]
9,2 Helmuti oja 3,9 1,[9]

Lähteet: 1 = [b]

JärviäMuokkaa

Korgõsilla ojan valuma-alueella ei ole kovin paljon järviä. Suurin järvi Tabina järv Tabinen kylässä on 33 hehtaarin ruohottunut lintujärvi (veden korkeus 65,1 metriä mpy.). Se sijaitsee Korgõsillan pääuomassa ja sille tekee siellä seuraa Korgõsilla sulg, joka on pieni tulvalampi tien kohdalla. Lammikon vedenpinta on 72,9 metriä mpy., ja Loosi soon länsipuolella sijaitsee toinen tulva-aikainen lampi Helmuti ojan yhtymäkohdassa. Muut valuma-alueen lammet ovat talojen yhteyteen rakennettuja patolammikoita, joissa säilytetään talojen käyttövettä.[1]

HallintoalueMuokkaa

Korgõsilla oja kuuluu Peipsijärven alavesistöalueeseen, joka on osa Itä-Viron vesistöaluetta. Ojan vesistörekisterin tunnus on VEE1001200.[1]

HuomautuksiaMuokkaa

 1. Kohteen ympäristön kasvillisuutta, asutusta ja nimistöä on tarkistettu Internetin Google tai Bing karttapalvelusta käyttäen järven koordinaatteja.
 2. Etäisyydet on mitattu verkkopalvelussa keskkonnainfo.ee artikkelin Korgõsilla oja karttalehdeltä.

LähteetMuokkaa

 1. a b c d e f g h i j k l Keskkonnaregister: Korgõsilla oja (VEE1001200) Keskonnainfo. Tallinna, Viro: Keskkonnaministeerium. Viitattu 26.6.2020. (viroksi)
 2. a b Neuvostoajan kartta: O-35-Д, Псков (Pihkova), 1:200 000, viitattu 26.6.2020 (venäjäksi)
 3. Keskkonnaregister: Raadsioja (VEE1001400) Keskonnainfo. Tallinna, Viro: Keskkonnaministeerium. Viitattu 26.6.2020. (viroksi)
 4. Keskkonnaregister: Kalsaoja (VEE1001204) Keskonnainfo. Tallinna, Viro: Keskkonnaministeerium. Viitattu 26.6.2020. (viroksi)
 5. Keskkonnaregister: Kungioja (VEE1001203) Keskonnainfo. Tallinna, Viro: Keskkonnaministeerium. Viitattu 26.6.2020. (viroksi)
 6. Keskkonnaregister: Annõsilla oja (VEE1001202) Keskonnainfo. Tallinna, Viro: Keskkonnaministeerium. Viitattu 26.6.2020. (viroksi)
 7. Keskkonnaregister: Peräniidü oja (VEE1001300) Keskonnainfo. Tallinna, Viro: Keskkonnaministeerium. Viitattu 26.6.2020. (viroksi)
 8. Keskkonnaregister: Loosi oja (VEE1001205) Keskonnainfo. Tallinna, Viro: Keskkonnaministeerium. Viitattu 26.6.2020. (viroksi)
 9. Keskkonnaregister: Helmuti oja (VEE1001206) Keskonnainfo. Tallinna, Viro: Keskkonnaministeerium. Viitattu 26.6.2020. (viroksi)