Komissio eli komissiokauppa on tavaroiden myymistä tai ostamista toisen lukuun omissa nimissä. Kyseessä voi siis olla myyntikomissio tai ostokomissio. Jos välihenkilö, kuten esimerkiksi vähittäiskauppias, joutuu ostamaan tavaran itselleen ennen myyntiä, puhutaan konsignaatiosta. Komissionantajaksi eli komitentiksi eli kaupittajaksi nimitetään päämiestä, jonka lukuun kauppa päätetään. Päämiehen lukuun toimivaa asiamiestä kutsutaan komissionsaajaksi eli komissionääriksi eli kaupitsijaksi. Komissiokaupassa tavaraan kohdistuvan määräämisvallan haltija oikeuttaa toisen käyttämään määräämisvaltaa puolestaan. Valtuutuksesta riippuen komissionsaaja joko ostaa päämiehen rahoilla jotain tai myy päämiehelle kuuluvaa tavaraa. Komissiokauppa tehdään usein päämiehen nimeä paljastamatta ja toimeksiantaja ei useinkaan toimeksiantoa tehdessään tiedä kenen kanssa komissionsaaja tulee sopimuksia solmimaan.[1]

Arvo-osuuksien kaupassa käytetään sekä myyntikomissiota että ostokomissiota. Myyntikomissiota käytetään myös moottoriajoneuvojen ja taide-esineiden myynnissä. Ostokomissio on tavallinen esimerkiksi raaka-aineiden hankinnoissa. Myyntikomissiota käytetään usein silloin, kun päämies tarvitsee myyntitavaroita vakuutena. Toinen sen käyttöön vaikuttava tekijä on asiamiehen mahdollisuus palauttaa myymättömät tavarat, jolloin asiamiehen riski vähenee.[1]

Komissioon liittyy useita oikeussuhteita. Ostokomissiossa päämiehestä tulee ostetun tavaran omistaja ja myyntikomissiossa päämiehelle syntyy oikeus kauppahintaan. Komissionsaaja ei missään vaiheessa saa tavaraa omakseen eikä sitä voida häneltä ulosmitata eikä liittää hänen konkurssipesäänsä. Komissionsaajan ostaminen ja myyminen perustuu komissionantajan ja -saajan väliseen edustussopimukseen, jossa on sovittu myös komissionsaajan provisiosta. Komissionsaaja perii usein kauppahinnan komissionantajan lukuun, mutta komissionantaja voi tehdä sen itsekin. Edustussopimuksessa sovitaan myös siitä, vastaako komissionsaaja sopimuskumppaniensa maksukyvystä. Komissionsaajan ja häneltä ostavien tai hänelle myyvien henkilöiden välille syntyy sopimussuhde. Koska komissionsaaja käy kauppaa omissa nimissään, häntä koskevat myyjän tai ostajan velvollisuudet. Tässä hän eroaa kauppaedustajasta, joka tekee kaupat päämiehensä nimissä.[1]

Katso myös Muokkaa

Provisio

Lähteet Muokkaa

  1. a b c Encyclopædia iuridica fennica, Suomalainen lakimiesyhdistys 1994–1999, ISBN 951-855-135-9, osa I palstat 309–311.