Kivistönmäki

kaupunkialueen tai taajaman osa Lahdessa

Kivistönmäki on asuinalue, liikekeskus, tieliikenteen risteysalue ja pikavuoropysäkki Lahdessa noin 1,5 kilometriä keskikaupungilta pohjoiseen. Lahden suuralueista Kivistönmäki kuuluu Kivimaan kaupunginosaan ja muodostaa Kivimaan lounaisen osan. Kivistönmäen naapurissa Lahden suuralueita ovat lännessä Niemi, lounaassa Kartano ja etelässä Keski-Lahti.

Kivistönmäellä asuintalojen rakennuskanta on kerrostalovaltaista ja korkeudeltaan hieman keskikaupungin keskitasoa matalampaa. Alueella sijaitsee useita yksikerroksisia myymälärakennuksia, jotka ovat vähittäiskaupan yksiköiden käytössä.

Seututie 140 kulkee tärkeimpänä liikenneväylänä Kivistönmäen läpi, ja pääväylään risteää Lahden kaupunginosien välisiä katuja. Kivistönmäellä seututie 140:stä erkanee alueellisesti merkittävä tieväylä Mukkulan ja Kilpiäisten kaupunginosien kautta Hollolan Kukkilaan.

Kivistönmäen pikavuoropysäkin kautta ajetaan kaikki Lahden linja-autoaseman pikavuorot Heinolan ja Vääksyn suuntiin.

Puhekielessä Kivistönmäellä tarkoitetaan lisäksi seututie 140:n noin 400 metrin mittaista osuutta, joka rajoittuu Niemenkadun ja Saimaankadun risteyksen sekä Metsästäjänkadun ja Hammarinkadun risteyksen välille. Osuuden korkeusero on noin 20 metriä, ja tieväylä kaartuu mäen alaosassa länteen ja mäen yläosassa itään. Tieväylä jakautuu osuudella kolmelle kaistalle molempiin suuntiin, ja liittymissä on lisäkaistoja.