Kirkon tutkimuskeskus

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tutkimuslaitos

Kirkon tutkimuskeskus on vuonna 1969 perustettu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon alainen tutkimusyksikkö, joka toimii kirkkohallituksen erillisyksikkönä. Kirkon tutkimuskeskuksen toimintaa tukee kirkkohallituksen asettama neuvottelukunta[1].

Kirkon tutkimuskeskus
Tutkimuslaitoksen tiedot
Perustettu 1969
Sijainti Tampere, Suomi
Tutkimusala teologia
Työntekijöiden määrä 8
Johtaja Hanna Salomäki

Kirkon tutkimuskeskuksen tehtävänä on tutkia kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja kehittämiselle tarpeellista kirkon, uskonnollisen elämän ja yhteiskunnan muutoksia.[2] Erityisesti sen tutkimuskohteisiin kuuluvat uskonnollisuus, arvot ja kirkon toiminta.[3] Se tukee kirkkohallitusta sen perustehtävässä kirkon asioiden hoitajana.

Kirkon tutkimuskeskus ylläpitää yhteyttä suomalaisiin ja ulkomaisiin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin sekä myöntää vuosittain apurahoja kirkon ja seurakuntien päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen sekä yhteiskunnan muutosten tutkimiseen.[2] Apurahojen jakamisen painopistealueet muuttuvat muutaman vuoden välein.[4]


HistoriaMuokkaa

Kirkon tutkimuskeskuksen taustalla on Heikki Wariksen johtaman komitean tekemä ehdotus. Kirkolliskokous asetti 1950-luvun lopulla Wariksen johdolle komitean. Sen tehtäviin kuului arvioida yhteiskunnan muutosta kirkon näkökulmasta ja tehdä sen perusteella uudistusehdotuksia.[5] Waris esitteli 1962 mietinnön tulokset pappeinkokoukselle.[6] Mietinnön ehdotuksiin kuului muun muassa kirkon oman tutkimusyksikön perustaminen. Yksikön tehtäviksi voisi sen mukaan lukeutua uskonnon ja kirkon yhteiskunnalliseen tilanteeseen liittyvän tiedon kokoaminen.[5]

Kirkolliskokous asetti 1963 neuvottelukunnan hahmottelemaan tutkimuslaitoksen rakennetta ja aloittamaan rajoitetusti jo sen toimintaa. Neuvottelukuntaan kuuluivat piispa Martti Simojoki sekä professorit Erkki Kansanaho ja Heikki Waris.[6]

Neuvottelukunta esitti 1968 ehdotuksensa kirkolliskokouksessa. Tutkimuslaitos perustettiin 1. maaliskuuta 1969 ja se sijoitettiin Tampereelle. Piispainkokous hyväksyi sen ohjesäännön, ja sen perustehtäväksi tuli ”suorittaa kirkon päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeellista ja hyödyllistä kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnassa vaikuttavien erilaisten virtausten tutkimista”. Yksikön nimi oli alkujaan tutkimuslaitos, mutta se muutettiin tutkimuskeskukseksi vuonna 1984.[6]

Alkuvaiheessa tutkimuslaitoksen keskeisimpiä tehtäviä oli kirkon jäsenyyttä ja toimintaa mittaavien tilastojen tuottaminen. Työn runkona oli 1800-luvun lopulta lähtien kerätty seurakunnallisen tilastoaineisto. Tutkimuslaitoksen tutkimuskohteet monipuolistuivat hiljalleen apurahojen muodossa ja ulottuivat kaikille teologian aloille.[5]

Tutkimuskeskuksen hallintoa muutettiin 1994, kun siitä tuli kirkkohallituksen erillisyksikkö. Se asetettiin kansliapäällikön alaisuuteen ja sen ohjaamaan määrättiin erityinen toimikunta, jonka puheenjohtajan ja kuusi jäsentä valitsee kirkkohallituksen täysistunto.[6] Toimikunta muuttui vuonna 2016 neuvottelukunnaksi[1].

TutkimusMuokkaa

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimushankkeiden tavoitteena on toteuttaa tutkimusta, joka hyödyttää kirkon toiminnan kehittämistä ja päätöksentekoa. Tutkimuksen kohteena ovat niin toimintaympäristön ja arvomaailman muutokset kuin kirkon rakenteet, toiminta, oppi ja käytännötkin.

Tutkimushankkeita toteutetaan yhteistyössä kirkon eri toimijoiden sekä koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.

Meneillään olevat tutkimushankkeetMuokkaa

PuheenjohtajatMuokkaa

Johtokunnan puheenjohtajat[6]:

Toimi- ja neuvottelukunnan puheenjohtajat[1]:

Kirkon tutkimuskeskus sijaitsee osoitteessa Hammareninkatu 7, Tampere.

Kirkon tutkimuslaitoksen ja -keskuksen johtajiaMuokkaa

Kirkon tutkimuslaitosMuokkaa

Kirkon tutkimuskeskusMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. a b c Neuvottelukunta evl.fi. Viitattu 14.5.2019.
  2. a b c Toimintasuunnitelma 2018 evl.fi. Viitattu 14.5.2019.
  3. Tutkimuskohteet evl.fi. Viitattu 14.5.2019.
  4. Kirkon tutkimuskeskuksen apurahat evl.fi. Viitattu 14.5.2019.
  5. a b c Heikkilä, s. 46.
  6. a b c d e Tutkimuskeskuksen historia evl.fi. Viitattu 14.5.2019.
  7. a b c Suomen teologit – Finlands teologer 2010. Suomen kirkon pappisliitto – Finlands kyrkas prästförbund, 2010.
  8. Jouko Sihvon haastattelu
  9. a b Petri Vähäsarja: Hanna Salomäki valittiin Kirkon tutkimuskeskuksen johtoon Seurakuntalainen.fi. 3.4.2012. Viitattu 6.2.2017.

KirjallisuuttaMuokkaa

Heikkilä, Markku: ”Teologia”. Teoksessa Päiviö Tommila & Allan Tiitta (toim.): Suomen tieteen historia 2. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-23105-3.

Aiheesta muuallaMuokkaa