Kilowatti

tehon yksikkö

Kilowatti on tehon yksikkö, jota käytetään esimerkiksi autojen, laivojen ja muiden kulkuneuvojen moottoreiden tehon ilmaisuun. Teho on yksi watti (tunnus W), kun kulutetaan joule energiaa sekunnissa. Yksi kilowatti on tuhat wattia. Kilowatin lyhenne on kW.

Kilowatti (kW) on SI-järjestelmän tehon ja säteilyvirran yksikön tuhannen kerrannainen. Kilo tarkoittaa tässä tuhatta. Teho on yksi watti, kun moottori tuottaa tai kuluttaa joulen energiaa sekunnissa.

Kilowatti on SI-järjestelmän muilla yksiköillä ilmaistuna kg·m² / s³. Lyhenne s = sekunti, m = metri.

Eri tehonormitMuokkaa

Autojen tehonormina käytetään yleisesti Euroopassa DIN-normia ja Yhdysvalloissa SAE net -normia. Nämä vastaavat toisiaan ja ilmaisevat moottorin tuottaman todellisen tehon.

DIN- ja SAE net -tehomittauksessa kaikki moottorin lisälaitteet ovat mukana, kun taas eräissä vanhemmissa tehonormeissa osa moottorin lisälaitteista on jätetty tehomittauksessa pois teholukeman liioittelemiseksi. Näitä liioittelevia tehonormeja ovat SAE-brutto- (SAE gross horsepower), japanilainen JIS- ja italialainen CUNA. Niiden normien mukaan ilmoitetut teholukemat ovat DIN-normia suurempia, mutta SAE-brutto-, JIS- ja CUNA-teholukemat eivät vastaa moottorin tuottamaa todellista tehoa.

SAE brutto (SAE gross horsepower) -mittaustapaa käytettiin Yhdysvalloissa ennen vuotta 1972. Moottorin teho mitattiin irtonaisena ilman moottorin lisälaitteita, joten näin ilmoitettu teho on lähinnä teoreettinen maksimiarvo eikä vastaa moottorin todellista tehoa. SAE brutto-normin ilmoitetut teholuvut liioittelevat huomattavasti autojen tehoa. SAE brutto-normin tehomittauksesta puuttuvia lisälaitteita olivat ilmanpuhdistin, generaattori, tuuletin tai vesipumppu, kytkin, bensiinipumppu ja äänenvaimennin. [1]

Yhdysvalloissa DIN-normia vastaava SAE netto (SAE net horsepower) syrjäytti liioittelevan SAE bruttonormin vuonna 1971. Vuodesta 1972 lähtien yhdysvaltalaiset autonvalmistajat ovat ilmoittaneet tehon SAE-nettonormin mukaan.

Italialainen CUNA-tehonormi on melko lähellä DIN-normia, mutta moottorin äänenvaimennin puuttuu mittauksesta. CUNA-tehoa on käytetty vain italialaisissa autoissa ja sen on korvannut DIN-teho.

CUNA-tehosta on vähennettävä 5-10 % ja SAE brutto -tehosta 15-20 % DIN-tehon saamiseksi [1]. NSU Prinz 1000L:n teho vuonna 1964 oli 43 hv DIN, 47 hv CUNA ja 51 hv SAE [1]. Kilowatteina Prinzin teho on 31,6 kW DIN.

Suhde hevosvoimaanMuokkaa

  • 1 kW = 1,36 hv

Manner-Euroopassa käytetty hevosvoima on 0,7355 kilowattia. Yhdysvalloissa ja Englannissa käytetty hevosvoima (lyhennetään hp) on 0,7457 kilowattia, joten se ei ole täysin sama kuin Manner-Euroopan hevosvoima.

LähteetMuokkaa

  1. a b c Tekniikan Maailma 13/1964, Erilaiset hevosvoimat, sivu 38