Newton

SI-järjestelmän mukainen voiman mittayksikkö
(Ohjattu sivulta Kilonewton)
Tämä artikkeli käsittelee voiman yksikköä. Sanan muita merkityksiä on erillisellä täsmennyssivulla.

Newton (tunnus N, lausutaan [njuutn], [njuuton] tai [njuutən][1]) on SI-järjestelmän mukainen voiman yksikkö. [2] Yksikkö on nimetty Isaac Newtonin mukaan.

Yksi newton on voima, joka antaa yhden kilogramman massalle kiihtyvyyden 1 m/s2.[2] Newton on siis johdannaisyksikkö, jonka määritelmä perustuu perusyksikköjen kilogramma, metri ja sekunti määritelmiin. Käytännössä newton on se voima, jolla maapallo vetää pinnallaan olevaa noin 102-grammaista kappaletta puoleensa – voima on kappaleen paino.

Newton voiman määritelmällä muokkaa

Voiman määritelmä perustuu dynamiikan peruslakiin (Newtonin II laki):

 .

Tässä F on voima, a kiihtyvyys ja m massa. Sijoittamalla yhtälöön kiihtyvyyden ja massan SI-järjestelmän mukaiset yksiköt saadaan voiman yksikkö

 . [3]

Maapallo vetää painovoimallaan puoleensa maanpinnalla olevaa kilogramman kappaletta 9,80665 newtonin voimalla, koska normaali putoamiskiihtyvyys g on 9,80665 m/s².

Vaihtoehtoinen muotoilu energian yksikön avulla muokkaa

Monissa laskuissa on kätevä lausua newton energian yksikön, joulen, avulla. Esimerkiksi, jos kappaleen vetämiseen pintaa pitkin tarvitaan yhden newtonin voima, niin yhden metrin matkalla siirtämiseen kuluu energiaa yksi joule.

Voiman F kuluttama energia E matkalla l voidaan tässä tapauksessa laskea kaavasta

 ,

josta voiman yksikkö newton voidaan lausua vaihtoehtoisessa muodossa

 ,

eli newtonin vaihtoehtoinen esitysmuoto on

  [3]

.

SI-kertoimet muokkaa

Kerroin Nimi Tunnus Kerroin Nimi Tunnus
100 newton N      
101 dekanewton daN 10−1 desinewton dN
102 hehtonewton hN 10−2 senttinewton cN
103 kilonewton kN 10−3 millinewton mN
106 meganewton MN 10−6 mikronewton μN
109 giganewton GN 10−9 nanonewton nN
1012 teranewton TN 10−12 pikonewton pN
1015 petanewton PN 10−15 femtonewton fN
1018 eksanewton EN 10−18 attonewton aN
1021 tsettanewton ZN 10−21 tseptonewton zN
1024 jottanewton YN 10−24 joktonewton yN

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. MOT Kielitoimiston sanakirja 2.0. Hakusana newton. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Kielikone Oy, 2007.
  2. a b Suomen Standardoimisliitto: SI-opas (myös painettuna, ISBN 952-5420-93-0) (PDF) (Sivu 15.) SFS-oppaat. 04.11.2002. Suomen Standardoimisliitto. Viitattu 18.12.2011.
  3. a b Suomen Standardoimisliitto: SI-opas (myös painettuna, ISBN 952-5420-93-0) (PDF) (Sivu 4.) SFS-oppaat. 04.11.2002. Suomen Standardoimisliitto. Viitattu 18.12.2011.