Keski-Suomen pioneeripataljoona

Keski-Suomen pioneeripataljoona (lyhenne KSPionP) oli Keuruulla sijaitseva Pioneerirykmenttiin kuuluva maavoimien rauhanajan joukkoyksikkö, jonka tehtävänä oli kouluttaa varusmiehistä sodan ajan pioneeri- ja suojelujoukkoja. Keski-Suomen pioneeripataljoonaan kuului neljä komppaniaa ja palkattua henkilöstöä keskimäärin 60 henkilöä. Pataljoonassa koulutettiin joukkoja pioneeri- ja raivaajapioneerikomppanioihin, suojelukomppanioihin sekä ilma- ja merivoimien käyttöön tarkoitettuja erikoisraivaajia ja suojeluryhmiä. Osa pioneeripataljoonan varusmiehistä koulutettiin erikoistehtäviin, kuten sotilaspoliiseiksi, suojelutiedusteluajoneuvon kuljettajiksi, suojeluhuoltomiehiksi sekä erikoisajoneuvojen ja työkoneiden kuljettajiksi. Varusmieskoulutuksen lisäksi pataljoonassa järjestettiin pioneeri- ja suojelujoukkojen kertausharjoituksia. Lisäksi yksikkö osallistui pääjoukko-osastonsa Pioneerirykmentin valmiustehtäviin.

Pataljoona harjoitteli Roosinpohjan harjoitusalueella Keuruulla.

OrganisaatioMuokkaa

Kokoonpanoon kuuluivat:

Pioneeripataljoonan varusmiessaapumiserän vahvuus oli noin 500 asevelvollista, joista noin 25 % pääsi johtajakoulutukseen kouluttautumaan aliupseeriksi tai upseeriksi. Pääosa koulutettavista oli kotoisin Keski-Suomen, Vaasan ja Hämeen sotilaslääneistä.

Historia ja perinteetMuokkaa

Yksikkö siirtyi Keuruulle nyttemmin lakkautetusta Korian varuskunnasta vuonna 1967. Tuolloin silloinen Pioneerirykmentti lakkautettiin ja se jakautui Kymen pioneeripataljoonaan ja Keski-Suomen pioneeripataljoonaan. Yksikön tunnettuja komentajia on joukkoa vuodet 1981–1983 johtanut everstiluutnantti Matti Lukkari. Toinen pataljoonan pitkäaikainen komentaja oli everstiluutnantti Elja Puranen (1975–), joka on laatinut myös yksikön historiaa vuosina 1967–1987 koskevan teoksen. 2000-luvulla komentajana toimi everstiluutnantti Timo Laine. 1980-luvulla Pioneeripataljoonaan on kuulunut myös Konekomppania (KoneK/KSPionP).

Pioneeripataljoonan kunniamarssi on Koljonvirran marssi.

LähteetMuokkaa