Kemialliset sedimentit

Kemialliset sedimentit ovat maa-aineksen lajeja, jotka syntyvät siten, että maa- ja kallioperästä liukenee alkuaineita, jotka sitten suotuisissa olosuhteissa saostuvat.

SedimenttityypitMuokkaa

Hapetussedimentit (oksidaatit)

Pelkistyssedimentit (redusaatit)

  • Sulfidisavet ja -liejut (pyriitti, markasiitti, mackinaviitti)
  • Sideriitti FeCO3. Esiintyy mm. turpeissa
  • Vivianiitti, eli sinimaa Fe3(PO4)2 · 8H2O. Esiintyy mm. turpeissa ja järviliejuissa

Saostumissedimentit (prespiraatit)

Haihtumissedimentit (evaporiitit)