Kasvumuoto on kasvien ulkonäköön, kokoon ja varren puutuneisuuteen perustuva luokittelutapa, jota käytetään etenkin (kasvi)ekologiassa. Jaottelu erilaisiin kasvumuotoihin ei ole mikään taksonominen luokittelutapa, vaan ennemminkin ekologinen tapa tyypitellä kasveja.

Maalla kasvavat voidaan jakaa kasvumuodoiltaan tavallisesti viiteen tai kuuteen "perustyyppiin", joista useimpia voidaan jakaa edelleen pienemmiksi tyypeiksi. Lisäksi voidaan erottaa tarpeen mukaan erilaisia erityisempiä kasvumuototyyppejä, kuten patjakasvit tai mehikasvit. Vesikasveista erotellaan tavallisesti kolme tai neljä kasvumuotoa sen mukaan, miten kasvien lehdet sijaitsevat veteen nähden. Kasvumuotojen määrä riippuu kuitenkin tarkastelijasta ja tarpeesta.

Maalla kasvavien kasvien kasvumuotoja:

Vesikasvien kasvumuotoja:

  • ilmaversoinen kasvi
  • kelluslehtinen kasvi
    • kelluslehtiset kasvit voidaan jakaa pohjasta kasvaviin kelluslehtisiin kasveihin ja irtokellujiin
  • uposlehtinen kasvi
    • uposlehtisiistä kasveista voidaan erottaa vielä pohjalehtiset kasvit omaksi tyypikseen

Katso myös Muokkaa