Junakohtaus on rautatieliikenteessä tilanne, jossa yksiraiteisella radalla kaksi (tai useampia) vastakkaisiin suuntiin kulkevaa junaa kohtaa toisensa jollakin rautatien liikennepaikalla. Tällöin toinen (tai jotkin) junista ohjataan sivuraiteelle odottamaan, kunnes pääraidetta käyttävä juna on saapunut asemalle tai sivuuttanut sen. Tämän jälkeen sivuraiteilla odottava juna voi jatkaa matkaansa eteenpäin sitä raidetta, jolta kohdattava juna saapui.

Kahden junan kohtaus

Junien kohtaamisia kaksi- tai useampiraiteisella radalla ei pidetä junakohtauksina, koska junat käyttävät eri raidetta.

Esimerkki junakohtauksesta

muokkaa

Yleisesti Euroopassa käytössä olevien säännösten mukaan kohtaavat junat eivät saa saapua liikennepaikalle samanaikaisesti. Tällä saadaan riittävä turvamarginaali, mikäli jarrutus syystä tai toisesta menee pitkäksi. Oheisista kaavioista opastimet on selkeyden vuoksi poistettu. Vihreä nuoli kuvaa junalle asetettua kulkutietä, jolle opastimet näyttävät ajon sallivaa opastetta.

Junakohtaus kaaviokuvana
Liikennepaikalle ensimmäiseksi saapuvalle junalle turvataan tulokulkutie sivuraiteelle. Yleensä sivuraiteelle ohjataan liikennepaikalle ensimmäisenä saapuva juna, mutta mikäli junan pituus on suurempi kuin sivuraiteen kapasiteetti, turvataan kulkutie ensin lyhyemmälle junalle.
 
Kun junista ensimmäinen on saapunut, turvataan liikennepaikalle seuraavaksi saapuneelle tulokulkutie. Mikäli juna saa jatkaa matkaansa pysähtymättä aseman ohitse, turvataan sille esimerkkikuvan mukaisesti myös lähtökulkutie. Lähtökulkutie voidaan turvata myös asemalle pysähtyvälle henkilöjunalle ennen sen saapumista. Lähtökulkutien turvaaminen edellyttää aina, että vastaantulevaa liikennettä ei ole ja että kohdattava juna on saapunut kokonaisena.
 
Kun kohdattava juna on saapunut, voidaan sivuraiteella odottavalle junalle turvata lähtökulkutie edellyttäen, että vastaantulevaa liikennettä ei ole ja että kohdattava juna on saapunut kokonaisena.