Jonatan Reuter (27. heinäkuuta 1859 Tammisaari9. marraskuuta 1947 Tammisaari) oli suomenruotsalainen insinööri, opettaja ja kirjailija.

Reuterin vanhemmat olivat kappalainen Ernst Odert Reuter ja Aura Augusta Avellan. Hän valmistui insinööriksi 1882 ja opiskeli vielä Chemnitzissä 1886. Reuter toimi Helsingin teollisuuskoulun matematiikan lehtorina 1886–1926 ja Helsingin teknillisen oppilaitoksen deskriptiivisen geometrian opettajana 1916–1930.

Reuter oli Teknikemin perustaja ja päätoimittaja kahden vuoden ajan sekä Teknikervärldenin toimittaja vuodesta 1929. Hän oli jäsenenä kahdessa ammattikasvatuksen järjestämiskomiteassa ja puuteollisuuskoulukomiteassa sekä toimi Helsingin kaupungin ammattikoulun johtokunnan puheenjohtajana 15 vuoden ajan. Reuter sai professorin arvon 1920.

Reuter julkaisi runokokoelmia sekä kertomuksia saaristolaiselämästä. Kaunokirjallisen tuotannon ohella hän kirjoitti useita teknillisen alan oppikirjoja.

Kaunokirjallinen tuotanto muokkaa

Runoja suomeksi muokkaa

 • "Aamu" (Morgon), suomentanut Aila Meriluoto, antologiassa Purje: merirunoutta neljällä kielellä, Helsinki: Otava 1980 ISBN 951-1-05866-5[1]
 • "En stig" on suomennettu kaksi kertaa nimellä "Polku" (alku: "Vie polku kaita rantaan" ja "Vie polku pieni rantaan". Suomentajia ei tiedossa. Runon on säveltänyt Selim Palmgren.[2]

Ruotsinkielisiä runoja antologiassa:

 • Toner från stugor och stigar: dikter till folkmelodier, tekijät Alex. Slotte, Ernst V. Knape ja Jonatan Reuter. Brage, Helsingfors 1913

Kirjat muokkaa

 • Dikter. 1884
 • Nya sånger och dikter. Bonnier, Stockholm 1888
 • Dikter i färg och ord, af Fred. Bjarke och Jonatan Reuter. Söderström 1891
 • Lovart och lä: bilder och stämningar. Söderström 1895
 • Seglande skyar: dikter. Söderström 1896
 • Berättelser om lefvande och döda. Söderström 1900 (suomeksi nimellä Kertomuksia elävistä ja kuolleista, Boman ja Karlsson, Hämeenlinna 1902)
 • Kustbilder. Svenska Folkskolans Vänner, Helsingfors 1902
 • Från kampens år: dikter, säljes till förmån för de nödstälda deporterade frihetssträfvarne i Ryssland. Söderström 1905
 • Samlade skrifter i urval 1: Dikter. Söderström 1920
 • Samlade skrifter i urval 2: I sydväst: berättelser. Söderström 1922
 • Sedum annuum: dikter. Söderström 1927
 • Kaptener och kaptenskor: berättelser från kusten. Söderström 1931
 • Dikter från land och strand. Söderström 1934
 • Undret vid Kapellhamnen: legendspel i två tablåer med prolog och epilog ; musiken av Sune Carlsson. Ekenäs 1934
 • Allehanda minnen: kust och kobbar: människor blad människor: bortom Östersjön. Bro, Åbo 1946

Oppikirjoja ja muuta tuotantoa muokkaa

 • Ekenäs stad och dess omgifningar : kort handledning för resande. Ekenäs 1887
 • Teknisk handbok för elever vid industriskolor, verk- och byggmästare, maskinister m. fl., kirjoittajat J. Zidbäck ja Jonatan Reuter. Helsingfors 1887 (suomeksi nimellä Teknillinen käsikirja teollisuuskoulujen oppilaille, työ- ja rakennusmestareille, koneenkäyttäjille y. m., Weilin & Göös 1887)
 • Elementär hållfasthetslära. Helsingfors 1893, 1895 (suomeksi nimellä Lujuusopin alkeet, Kuopio 1896)
 • Geometriska uppgifter från det praktiska området samlade och utgifna. Söderström 1898
 • Helsingfors-Åbo-Stockholm : farleds- och skärgårdsbeskrifning. Helios, Helsingfors 1906
 • Alempi ammattiopetus ulkomailla : matkakertomus. Helsingin kaupunginvaltuuston työväenasiain lautakunta 1908
 • Yrkesundervisning, industrimuseer och mästarekurser i utlandet : berättelse till Industristyrelsen i Finland öfver en studieresa år 1908. 1909
 • Käsityöläis- ja ammattikoulujen taulukirja (Handtvärks- och yrkesskolors tabellbok). Herman Lindell 1911
 • Berättelse öfver en resa till Stockholm med ändamål att taga kännedom om fortsättningsundervisningen vid folkskolorna samt andra i samband därmed stående spörsmål. Helsingfors 1915
 • Cirkelanslutningar : kort handledning i geometriska orters användning vid ritning i tekniska skolor. Herman Lindell, 1922 (suomeksi nimellä Ympyräliitokset : lyhyt johdatus geometristen urien käyttämiseen piirustuksessa teknillisissä kouluissa, WSOY 1922)
 • Finlandssvenska tekniker : biografiska anteckningar under medverkan av flere författare, utg. av Jonatan Reuter, osat 1-3. Söderström 1923–1925
 • Yrkesskolornas matematiska och tekniska tabeller, yhdessä M. Sergeliuksen kanssa Chelius, Stockholm 1920 (suomeksi nimellä Ammattikoulujen matemaattiset ja teknilliset taulukot. Th. Wulff, Helsinki 1924, useita painoksia vuoteen 1945 mennessä )
 • Konstruktion av kroklinjer : kort handledning för tekniska skolor. Herman Lindell 1927 (suomeksi nimellä Käyrien piirtäminen : lyhyitä ohjeita teknillisiä kouluja varten, Herman Lindell 1928)
 • John Didrik Stenberg : en minnesteckning. Helsingfors 1928
 • Undervisningen för hantverk och industri i Finland. Svenska tekniska vetenskapsakademien, Helsingfors 1928
 • Räknelära för yrkesundervisningsanstalter, hantverks- och industriskolor, med J. Saraoja. Söderström 1929 (suomeksi nimellä Laskuoppi : ammattiopetuslaitoksia, ammatti- ja teollisuuskouluja varten, Otava 1929)
 • Ekenäs stad och bygd : natur- och kulturskildringar, utgivna av Jonatan Reuter et al. Ekenäs 1931-1939
 • Ekenäs stad och dess byggnader. 1931
 • Hjälp vid geometrisk ritning : kongruens och likformighet, förminskning och förstoring, skalor, kollineation och affinitet : handledning för tekniska yrkesskolor. Söderström 1931

Palkinnot muokkaa

 • Valtion kirjallisuuspalkinto 1900

Lähteet muokkaa

 
Wikiaineisto
Wikiaineistoon on tallennettu tekstiä aiheesta:

Viitteet muokkaa

 1. Jonatan Reuter, (Arkistoitu – Internet Archive) Luettelo suomennetuista runoista. Lahden kaupunginkirjaston runotietokanta. Päivitetty 13.8.2021, viitattu 20.8.2021
 2. Selim Palmgrenin sävellykset. s. 292 Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 167 (pdf)