Jari Leskinen

Jari Leskinen (s. 1965) on suomalainen valtiotieteiden tohtori ja Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti sekä Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian dosentti.[1]

Leskinen väitteli tohtoriksi 1997, väitöskirja käsitteli Suomen ja Viron välistä salaista sotilaallista yhteistoimintaa 1930-luvulla. Leskinen on toiminut Maanpuolustuskorkeakoulussa sotahistorian tutkijana ja professorina. Hän on ollut myös vierailevana tutkijana Viron Tiedeakatemian Historian instituutissa. Leskinen on nykyisin Keskusrikospoliisin strategisen rikosanalyysin erikoistutkija. [1]

TeoksiaMuokkaa

  • Vaiettu Suomen silta : Suomen ja Viron salainen sotilaallinen yhteistoiminta Neuvostoliiton varalta vuosina 1930-1939, väitöskirja. Bibliotheca historica 20. Suomen historiallinen seura, Helsinki 1997
  • Taktisista voitoista strategiseen tappioon : Yhdysvalloissa käyty väittely Vietnamin sodan (1965-75) strategiasta, taktiikasta ja opetuksista. Julkaisusarja / Maanpuolustuskorkeakoulu, sotahistorian laitos 2 n:o 5. Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki 1998
  • Veljien valtiosalaisuus : Suomen ja Viron salainen sotilaallinen yhteistyö Neuvostoliiton hyökkäyksen varalle vuosina 1918-1940. WSOY 1999
  • Suljettu aika : Porkkala Neuvostoliiton sotilaallisena tukikohtana vuosina 1944-1956 ; kirj. Jari Leskinen, Pekka Silvast. WSOY 2001
  • Tulevaisuuden turvaksi : Sotavahinkoyhdistyksen ja Irtaimiston sotavahinkoyhdistyksen sotavahinkovakuutustoiminta 1939-1954 : Sotavahinkoyhdistyksen säätiö ja Sotavahinkosäätiö 1954-2004. Sotavahinkosäätiö, Helsinki 2004
  • Kohti sosialismia : Pirkkalan peruskoulun marxilainen kokeilu 1973–75. Kustannusosakeyhtiö Siltala, Helsinki 2015

ToimitustöitäMuokkaa

  • Talvisodan pikkujättiläinen ; toimittaneet Jari Leskinen ja Antti Juutilainen ; kirjoittajat Sampo Ahto ym. WSOY 1999, 4. painos 2006
  • Jatkosodan pikkujättiläinen ; toimittaneet Jari Leskinen ja Antti Juutilainen ; kirjoittajat Sampo Ahto ym. WSOY 2005, 4. painos 2007

PalkinnotMuokkaa

LähteetMuokkaa