ISO 8859-5 on ISO 8859 -standardiin kuuluva kahdeksanbittinen merkistö. Se suunniteltiin tukemaan kyrillisillä kirjaimilla kirjoitettuja kieliä, kuten bulgariaa, valkovenäjää, venäjää ja ukrainaa. Siitä puuttuu kuitenkin ukrainan Ґ-kirjain, joka ei ollut käytössä ennen vuotta 1991.

ISO 8859-5 ei ikinä levinnyt laajaan käyttöön. KOI8-R ja KOI8-U ja Windows-1251 ovat paljon yleisempiä. Nämä pyritään korvaamaan Unicode-merkistöllä.

ISO 8859-5
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x                                
1x                                
2x sp ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~ del
8x                                
9x                                
Ax nbsp Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ ­ Ў Џ
Bx А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
Cx Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Dx а б в г д е ж з и й к л м н о п
Ex р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
Fx ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ § ў џ
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
  • sp on välilyönti
  • del ei ole määritelty, mutta yleensä se vastaa backspace-näppäimestä tulevaa koodia.
  • nbsp on sitova välilyönti
  • merkki AD on SOFT HYPHEN, joka on HTML-kielessä määritelty tavutusvihjeeksi
  • merkkejä 00–1F ja 7F–9F ei määritellä ISO 8859 -standardissa. IANAn standardoinnissa ne vastaavat samoja ohjausmerkkejä kun ASCII-merkistön vastaavat merkit.