KOI8-U on 8-bittinen merkistö, joka on suunniteltu ukrainan kieltä varten. Se on kehitetty KOI8-R:stä, josta on korvattu kahdeksan graafista merkkiä ukrainan kirjaimilla Ґ, Є, І, Ї ja niiden pienillä vastineilla. KOI8-U julkaistiin Internet-standardina RFC 2319 vuonna 1998.

KOI8-U
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x nul soh stx etx eot enq ack bel bs ht nl vt np cr so si
1x dle dc1 dc2 dc3 dc4 nak syn etb can em sub esc fs gs rs us
2x sp ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~ del
8x
9x nbsp ° ² · ÷
Ax ё є і ї ґ
Bx Ё Є І Ї Ґ ©
Cx ю а б ц д е ф г х и й к л м н о
Dx п я р с т у ж в ь ы з ш э щ ч ъ
Ex Ю А Б Ц Д Е Ф Г Х И Й К Л М Н О
Fx П Я Р С Т У Ж В Ь Ы З Ш Э Щ Ч Ъ
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF