Hovioikeuden presidentti

hovioikeutta johtava tuomari

Hovioikeuden presidentti on hovioikeuden päällikkötuomari.

Hovioikeuden presidentti johtaa hovioikeuden toimintaa ja tässä tarkoituksessa muun muassa huolehtii hovioikeuden tulostavoitteiden toteutumisesta, valvoo oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta hovioikeuden ratkaisuissa, määrää hovioikeuden lainkäyttöhenkilökunnan osastojaosta sekä huolehtii siitä, että hovioikeus asianmukaisesti valvoo alaisiaan tuomioistuimia.

Hovioikeuden presidentti toimii hovioikeuden täysistunnon puheenjohtajana. Lisäksi hän osallistuu ratkaisutoimintaan toimimalla hovioikeuden osaston istunnon puheenjohtajana siinä määrin kuin hänen muut tehtävänsä sen sallivat.

Suomen hovioikeuksien presidentteinä toimivat Asko Välimaa (Helsingin hovioikeus)[1], Pekka Määttä (Turun hovioikeus)[2], Sakari Laukkanen (Vaasan hovioikeus)[3], Antti Savela (Itä-Suomen hovioikeus)[4] sekä Jyrki Kiviniemi (Rovaniemen hovioikeus)[5].

Vanhoissa Turun ja Viipurin hovioikeuksissa oli aiemmin myös varapresidentti.selvennä

Lähteet

muokkaa