Helsingin poliisilaitos

Suomen suurin poliisiyksikkö

Helsingin poliisilaitos (vuosina 1996–2008 Helsingin kihlakunnan poliisilaitos) on vuonna 1826 perustettu Suomen suurin poliisiyksikkö. Henkilökuntaa poliisilaitoksessa on noin 1 600, joista poliiseja noin 1 300. Vuoteen 2013 asti poliisilaitoksen alue oli väkiluvultaan myös Suomen suurin, nykyisin suurin laitos alueensa väkiluvultaan on Sisä-Suomen poliisilaitos.

Poliisilaitoksen toimintaa on vuodesta 2014 johtanut poliisipäällikkö Lasse Aapio,[1] joka pidätettiin virastaan väliaikaisesti toukokuussa 2018. Poliisipäällikön sijaiseksi nimitettiin Tomi Vuori.[2] Aapio palasi takaisin virkaansa kesällä 2019[3]. Hovioikeus vapautti ylimmän poliisijohdon, mukaan lukien Lasse Aapion, syytteistä maaliskuussa 2021.[4]

Helsingin poliisilaitos vastaa Helsingin kaupungin yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta, rikosten ennalta estämisestä, kattavasta rikostutkinnasta kaupungin alueella sekä poliisin lupapalveluiden tuottamisesta. Perustehtävien lisäksi poliisilaitoksella on runsaasti valtakunnallisia ja alueellisia poliisin erityistehtäviä.

Laitoksen yksiköt ovat Oikeusyksikkö, Poliisitoimintayksikkö, Esikunta, Hälytys- ja valvontayksikkö, Erityistoimintayksikkö ja Rikostutkintayksikkö. Hälytys- ja valvontayksikköön kuuluvat: Hälytys- ja valvontatoiminto, Johtokeskus, Ennalta estävä toiminto ja Lupa-asiat. Erityistoimintayksikköön kuuluvat: Erityispalvelut, Liikennevalvontatoiminto, Tukitoiminto, Liikenneturvallisuuskeskus, Tasavallan presidentin turvallisuusvartiosto, Henkilösuojausyksikkö ja Ulkomaalaisasiat. Rikostutkintayksikköön kuuluvat: Rikostorjunta, Ammattimainen rikollisuus, Väkivaltarikokset ja Talous- ja petosrikokset.

Poliisiasemat muokkaa

 
Malmin poliisitalo. Viljatie 2, Helsinki.

Helsingin poliisilaitoksella on poliisiasemia kolme; Pasilassa kaksi (Poliisitalo 1 ja 2) sekä Malmilla yksi. Aiemmin poliisiasemia on ollut myös Punanotkonkadulla (Kaartin poliisitalo), Pienellä Roobertinkadulla (Keskustan poliisitalo) ja Itäkeskuksessa.

Hälytys- ja valvontayksikkö muokkaa

Hälytys- ja valvontayksikkö vastaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, hälytystehtävistä, ennalta estävästä toiminnasta, lupa-asioista sekä osaltaan liikennevalvonnasta.

Järjestyspoliisin partiot aloittavat työvuoronsa Pasilan ja Malmin poliisiasemilta. Poliisipartiot toimivat aluevastuullisesti vanhojen poliisipiirien alueella. 100-sarjan poliisipartiot entisen Eteläisen poliisipiirin alueella, 200-sarjan partiot entisen Pohjoisen poliisipiirin alueella ja 300-sarjan partiot entisen Itäisen poliisipiirin alueella.

Johtokeskus muokkaa

Helsingin poliisilaitoksen johtokeskus mm. johtaa ja valvoo hälytyspartioiden toimintaa ja tarkoituksenmukaista sijoittumista yhdessä kenttäjohtajan kanssa. Johtokeskuksessa valvotaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta ympäri Helsinkiä sijoitettujen valvontakameroiden avulla. Johtokeskus ylläpitää myös valtakunnallisesti poliisin operatiivista tilannekuvaa ja tiedottaa poliisin ylijohtoa merkittävistä tapahtumista.

Ennalta estävä toiminto muokkaa

Tavoitteena on turvallisuuden parantaminen ja rikosten vähentäminen mm. lisäämällä yhteisöjen sosiaalista koheesiota, kontrollia ja yhteiskuntaan kohdistuvaa luottamusta, ehkäisemällä ja purkamalla yhteiskunnallista vastakkainasettelua ja radikalisoitumista, ehkäisemällä nuorten ja perheiden rikosoirehdintaa selvittämällä oirehdinnan yksilöllisiä syitä sekä ohjaamalla oikean avun piiriin.

Lupa-asiat muokkaa

Lupapalveluyksikkö hoitaa mm. kaikki poliisilaitoksen passi, ajokortti ja arpajaislupa-asiat. Lisäksi yksikkö vastaa ampuma-aseiden lupamenettelyistä. Lupapalveluyksikön toimipaikka on Pasilan poliisitalo 2.

Rikostutkintayksikkö muokkaa

Helsingin poliisilaitos tutkii paikallispoliisina aluevastuun perusteella Helsingissä tapahtuneet rikokset ja muut poliisin tutkintavastuulle kuuluvat asiat. Näitä on yhteensä vuositasolla noin 100 000, ja päivittäin ilmoituksia tulee keskimäärin 200 kappaletta.

Helsingin rikostutkinnalle tulee tutkittavaksi myös muita yhteiskunnallisesti usein merkittäviäkin kokonaisuuksia.

Rikostutkintayksikössä on neljä eri toimintoa: rikostorjunta, ammattimainen rikollisuus, väkivaltarikokset, talous- ja petosrikokset.

Rikostorjuntatoiminto muokkaa

Rikostorjuntatoiminnossa toimii pikatutkinta-ryhmä, joka vastaa suppean esitutkinnan jutuista, joissa kuulustelut on tehty kentällä yhden kosketuksen periaatteella, sekä rikostutkinnan esikäsittelytoiminnasta. Rikostorjuntatoiminto vastaa myös muusta päivittäisrikostutkinnasta. Toimintoon on keskitetty myös tukipalveluita, kuten tekninen rikostutkimuskeskus, analyysi- ja tiedusteluryhmä sekä rikostutkinnan asiakirjahallinto ja arkisto. Päivittäin yksiköstä lähtee syyttäjälaitokseen noin 60 esitutkintapöytäkirjaa.

Ammattimainen rikollisuus -toiminto muokkaa

Toiminnossa tutkitaan käyttörikoksia vakavammat huumausainerikokset, törkeät omaisuusrikokset sekä ryöstöt. Toiminto vastaa myös järjestäytyneeseen ja vakavaan rikollisuuteen liittyvästä paljastamisesta ja rikostutkinnasta sekä rajat ylittävän rikollisuuden tutkinnasta.

Väkivaltarikokset-toiminto muokkaa

Toiminto vastaa törkeiden väkivaltarikosten ja henkirikosten tutkinnasta, kuolemansyyn tutkinnasta ja kadonneita henkilöitä koskevasta tutkinnasta.

Toiminnossa toimii myös useita erityisryhmiä, joilla on omat vastuualueet. Näitä ovat seksuaalirikostutkinta, lähisuhdeväkivaltarikostutkinta, lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinta, yleisvaarallisten ja luonnonvararikosten tutkinta (ympäristö- ja eläinrikokset) ja nuorisorikosten tutkintaryhmä.

Talous- ja petosrikokset -toiminto muokkaa

Toiminnossa tutkitaan kaikki talous- ja petosrikokset. Näiden lisäksi toiminto vastaa työperäisten ihmiskaupparikosten tutkinnasta, tietotekniikkarikosten tutkinnasta sekä liiketoimintakiellon valvonnasta.

Rikospoliisin toimipaikka on Pasilan poliisitalo 1. Rikosylitarkastaja Jonna Turunen toimii Rikostutkintayksikön johtajana.

Erityistoimintayksikkö muokkaa

Erityistoimintayksikkö vastaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, liikenteenvalvonnasta, erityisturvatoiminnasta, säilöön otettujen valvonnasta, poliisivankilatoiminnasta, ulkomaalaisasioista.

Valmiusyksikkö Karhu muokkaa

Valmiusyksikkö Karhun toiminta-alueena on koko Suomi. Valmiusyksikköä käytetään panttivanki- ja linnoittautumistilanteissa sekä erilaisissa vartioimis- ja turvaamistehtävissä, vaarallisten henkilöiden kiinniotto- ja seurantatehtävissä. Valmiusyksikkö Karhuun hakeudutaan vapaaehtoisesti poliisissa testien kautta. Valmiusyksikkö eli ns. Karhu-ryhmä perustettiin vastaamaan vuoden 1975 Ety-kokouksen turvallisuudesta. Yksikkö lähtee hälytystehtävään vain pyynnöstä. Pyyntö tulee aina paikalliselta tai valtakunnalliselta poliisiyksiköltä tai -alueelta. Pyyntö tehdään Helsingin poliisilaitokselle, jonka päällikkö tai hänen sijaisensa tekee päätöksen asiasta.

Liikennevalvontatoiminto muokkaa

Päätehtävänä on valvoa liikennettä tien päällä. Rattijuopumus-, ylinopeus- ja ajotapavalvontaa tehdään päivittäin. Liikennetoiminnon valvontaa kohdistetaan raskaaseen liikenteeseen, vaarallisten aineiden kuljetuksiin ja kevyeen liikenteeseen (jalankulku, pyöräily, sähköavusteiset ajoneuvot). Toiminnon vastuulla on kokousten ja valtiovierailuiden saattuetoiminta ja liikennejärjestelyt.

Ratsupoliisi muokkaa

Ratsupoliisi on Helsingin poliisilaitoksen vanhin toiminnassa oleva yksikkö, perustettu vuonna 1882. Ratsupoliisi valvoo järjestystä yleensä Pohjoisen piirin alueella, mutta tarvittaessa muuallakin Helsingissä. Ratsupoliisi näkyy usein esim. yleisötilaisuuksissa, konserteissa ja urheilukilpailuissa. Noin 80 % työajasta on partiointia ratsain, mutta partiointia tehdään tarvittaessa myös poliisiautolla. Ratsupoliisin tallit sijaitsevat Ruskeasuon ratsastushallin yhteydessä.

Venepoliisi muokkaa

Venepoliisi valvoo yleistä järjestystä ja turvallisuutta saaristossa ja vesialueilla. Vastuualueena on Helsingin kaupungin merialue ja saaristo, mutta tarvittaessa partioidaan myös Espoon, Vantaan ja Sipoon merialueilla. Venepoliisin toimipiste on Suomenlinnassa.

Koirapoliisi muokkaa

Koirapoliisilla on hälytystehtäviä ympäri vuorokauden. Käytössä on partiokoiria, jotka ovat erikoistuneet voimankäyttöön, jäljestykseen, henkilö- tai esine-etsintöihin.

Tukitoiminnot: Helsingin poliisivankila muokkaa

Pasilan poliisitalossa sijaitsevassa poliisivankilassa säilytetään rikosperusteisesti kiinniotettuja henkilöitä.

Töölön kisahallissa aiemmin toimeet päihtyneiden ja poliisilain mukaan kiinniotettujen henkilöiden säilytystilat ovat siirtyneet myös Helsingin poliisivankilan tiloihin. Tilojen yhteydessä toimii myös Helsingin kaupungin selviämishoitoasema.

Helsingin poliisilaitoksen soittokunta muokkaa

Helsingin poliisisoittokunta on valtakunnallisesti toimiva puhallinorkesteri, joka on sijoitettu Helsingin poliisilaitoksen liikenneturvallisuusyksikköön. Soittajat ovat mukana myös liikenneturvallisuustyössä. Noin puolet työajasta käytetään liikennepoliisin työhön.

Henkilösuojaus muokkaa

Tasavallan presidentin turvallisuusvartiosto (Mäntyniemi, Presidentinlinna, Kultaranta).

Henkilösuojausyksikkö vastaa Suomen ylimmän valtiojohdon henkilösuojauksesta sekä kotimaassa että ulkomailla. Yksikkö huolehtii myös Suomeen saapuvien korkea-arvoisten vieraiden henkilösuojauksesta.

Ulkomaalaisasiat muokkaa

Tehtävät: Turvapaikkahakemusten vastaanotto ja maasta poistaminen.

Ulkomaalaisasioiden valtakunnalliset toiminnot: Matkanjärjestelyt mukaan lukien tilauslentopalautukset, maasta poistamisen ja säilöönottoasioiden koordinointi, EU ja muut kansainväliset asiat koskien maasta poistamista.

Poliisin liikenneturvallisuuskeskus muokkaa

Poliisin valtakunnallinen liikenneturvallisuuskeskus on perustettu vuonna 2014 ja se sijaitsee Malmin poliisitalossa. Valtakunnallinen liikenneturvallisuuskeskus on hallinnollisesti Helsingin poliisilaitoksen alainen. Tehtäviä ovat mm. automaattisessa liikennevalvonnassa todettujen rikkomusten ja rikosten käsittely ja valtakunnallinen liikenneanalyysi.

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa