Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulu

Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulu oli sairaanhoitajia kouluttanut oppilaitos, joka sijaitsi Helsingissä. Se aloitti toimintansa Marian sairaalassa, jonka ylihoitaja Sonja Koreneff oli yksi aloitteentekijä koulun aikaansaamiseksi. Sairaanhoitajakoulutus alkoi 1. syyskuuta 1909. Aloittamassa oli kuusi sairaanhoitajataroppilasta, joille sairaala tarjosi asunnon. Kaupunki maksoi sairaalalle lisäksi jokaisesta opiskelijasta 100 markkaa opiskelijaksi kirjautumisen yhteydessä. Tällä rahamäärällä pystyttiin palkkaamaan heti pätevät opettajat.

Koulutus oli kaksivuotinen. Ensimmäisenä vuonna opintoihin kuului anatomia, fysiologia ja terveydenhoito-oppi. Ensimmäisinä opettajina toimivat sairaalan lääkäri Herman von Willebrandt ja rouva Olga Löckström (aihealueena teoreettinen sairaanhoito). Käytännön harjoitteluita johti sairaalan ylihoitaja Sonja Koreneff. Toiseen opiskeluvuoteen kuului käytännön harjoittelu sisätautien ja kirurgisella osastoilla, puoli vuotta kummallakin. Harjoittelun ajan oppilas toimi apuhoitajana ja sai palkkaa ensimmäiseltä puolelta vuodelta 25 markkaa ja seuraavalta 45 markkaa kuukaudessa. Vastavalmistuneen sairaanhoitajan piti toimia vielä vähintään vuoden sairaalan työntekijänä.

Vuonna 1912 sairaanhoitajakoulutus muutettiin kolmivuotiseksi, mikä vastasi valtion sairaanhoitajakoulun "kirurgian kurssien" opintojen pituutta. Koulutuksen alussa oli ensin kolmen kuukauden mittainen valmistava kurssi, jonka suorittamisen jälkeen oppilaat muuttivat asumaan sairaalaan "nuorempina oppilaina". Toisen opiskeluvuoden jälkeen heistä tuli "vanhempia oppilaita" ja kolmantena vuonna "apuhoitajia", jolloin kuukausipalkka oli 45 markkaa. Vuonna 1916 "Marian kurssin" oppilaiden lukumäärä nostettiin 12:een. Koulutuksen opetuskielenä oli ensin ruotsi. Ensimmäinen suomenkielinen koulutus alkoi vuonna 1925, jolloin ruotsin kielellä järjestettyä koulutusta toteutettiin joka kolmas vuosi. Vuonna 1964 koulutus muuttui kokonaan suomenkieliseksi.

Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulu oli Suomen ainoa kunnallinen sairaanhoitajakoulu. Helsingin kaupungin alkuperäinen tavoite oli kouluttaa sairaanhoitajia Marian sairaalaa varten. Tässä sairaalakoulussa sairaalan johtokunta toimi myös koulun johtokuntana ja ylihoitaja oli koulun johtajatar. Koulu toimi tällä periaatteella 16 vuotta Marian sairaalassa. Vuonna 1925 koulun nimeksi tuli Helsingin kaupungin sairaanhoitajatarkoulu, ja tällöin koulu sai oman johtokunnan ja oman johtosäännön. Kaikki sairaanhoitajakoulut määrättiin lailla vuonna 1929 valtion ylläpitämiksi laitoksiksi. Poikkeus tuohon lakiin annettiin kuitenkin Helsingin kaupungin sairaanhoitajatarkoululle, joka sai pitää oman itsenäisyytensä kunnallisena kouluna. Tämä vahvisti koulun itsenäisyyttä entisestään, ja vuonna 1936 koulusta tuli hallinnollisesti sairaalasta riippumaton, itsenäinen oppilaitos.

Helsingin kaupungin terveydenhuolto-oppilaitos liitettiin yhteen kymmenen muun oppilaitoksen kanssa vuonna 1999, jolloin kaikken laitosten yhteiseksi nimeksi tuli Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia. Vuonna 2008 Stadia yhdistyi EVTEKin kanssa Metropolia Ammattikorkeakouluksi.

Lähteet muokkaa

  • Rosen, R., Heiniö, P. & Soininen, G. 1970, 134 - 135. Historik över Helsingfors stads kommunala sjukhusväsen. Helsingfors stads publikationer Nr 19. Helsingfors.
  • Pelttari, E-M. 1968. Sairaanhoitajakoulu, Vuosikertomus, lukuvuosi 1967 - 1968. Helsingin kaupunki

Aiheesta muualla muokkaa

Tämä koulutukseen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.