Hartikanvaara

Hartikanvaara oli kylä Soanlahden kunnan eteläosassa Raja-Karjalassa Viipurin läänissä Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalla alueella. Hartikanvaara oli virallisesti osa Soanlahden kirkonkylää, mutta käytännössä sitä pidettiin omana kylänään.[1][2][3]

Kylä sijaitsi Jänisjärven itäpuolella pitkämäisellä mäkialueella, jonka korkeimmat kohdat olivat sen luoteispäässä sijaitseva Löllövaara ja kaakkoispäässä sijaitseva 132,4 metriä korkea Hartikanvaara. Jänisjärvestä kylän erottaa Kankaanselkä -niminen metsäalue. Kylän kaakkoispuolella on Lohjanselänsuo.[4] Koillispuolella on Syvänkumparesuo ja sen pohjoispuolella virtaava Veljakanjoki.[5][4] Hartikanvaaran naapurikyliä olivat lännessä Päätyy[4] ja varsinainen Soanlahden kirkonkylä, pohjoisessa Veljakanjoen toisella puolella Ypäkkö ja koillisessa Syvänkumparesuon toisella puolella Suistamon kuntaan kuulunut Jalovaaran kylä. Hartikanvaaran läpi kulki tie Soanlahden kirkonkylästä Suistamon kirkonkylästä Jalovaaraan johtavalle maantielle.[5]

Talvisodan taistelut eivät ulottuneet Soanlahdelle, mutta Moskovan rauhassa 1940 koko kunta ja Hartikanvaara kylä sen mukana luovutettiin Neuvostoliitolle. Kylän asukkaat evakuoitiin jäljelle jääneen Suomen alueelle. Jatkosodan alussa 1941 luovutetut alueet vallattiin takaisin ja hartikanvaaralaiset pääsivät palaamaan kotikyläänsä, mutta 1944 alue evakuoitiin ja luovutettiin uudelleen.

LähteetMuokkaa

  1. Jaatinen, Martti (toim.): Karjalan kartat, s. 164-167. Helsinki: Tammi & Karjalan Liitto ry, 1997. ISBN 951-31-0972-0.
  2. Rosberg, J. E. et al (toim.): Suomenmaa: maantieteellis-taloudellinen ja historiallinen tietokirja. 5. osa, Viipurin lääni, s. 385 & 389. Helsinki: Tietosanakirja-Osakeyhtiö, 1923.
  3. Soanlahti 16.6.2010. Suomen Sukututkimusseura. Viitattu 29.5.2012.
  4. a b c Topografinen kartta 1:20 000 Karjalan kartat. Maanmittauslaitos. Viitattu 29.5.2012.
  5. a b Topografinen kartta 1:100 000 Karjalan kartat. Maanmittauslaitos. Viitattu 29.5.2012.