Hans Küng

Hans Küng (s. 19. maaliskuuta 1928 Sursee, Luzern, Sveitsi) on sveitsiläissyntyinen Saksassa yliopistouran luonut katolinen teologi, pappi, tietokirjailija ja arvokeskustelija. Küng on tullut kansainvälisesti tunnetuksi erityisesti ekumenian, uskontodialogin sekä katolisen kirkon uudistamisen puolestapuhujana. Küng on tunnettu katolisen kirkon toisinajattelija ja paavikriitikko.

Hans Küng (2009)

Küng opiskeli teologiaa ja filosofiaa 1948–1957 Rooman Paavillisessa Gregoriana -yliopistossa sekä Sorbonnessa Pariisissa. Hän väitteli teologian tohtoriksi aiheenaan vanhurskauttaminen Karl Barthin teologiassa. Küng toimi koko yliopistouransa ajan Tübingenin Eberhard Karls -yliopistossa, vuodesta 1960 alkaen fundamentaaliteologian professorina, 1963–1980 dogmatiikan sekä ekumeenisen teologian oppituolin haltijana ja 1980–1996 ekumeenisen teologian professorina.

Küng osallistui asiantuntijana Vatikaanin toiseen kirkolliskokoukseen (1962–1965). Samoihin aikoihin hän alkoi hahmotella katolisen kirkon uudistusohjelmaa, jonka päämääräksi hän asetti ekumeenisen avartumisen, papiston pakollisesta selibaatista luopumisen sekä sukupuolten välisen tasa-arvon, johon sisältyisi myös naisten mahdollisuus pappisvihkimykseen. Hän asetti kyseenalaiseksi paavin erehtymättömyyden sekä katolisen kirkon kategorisen abortti- ja ehkäisykiellon.

Saksan katolinen piispainkokous epäsi 1979 Küngiltä kirkollisen opetusluvan (missio canonica) tämän kirkkokriittisten julkaisujen takia. Küng menetti professuurinsa katolisessa tiedekunnassa, mutta Küng oli suosittu luennoitsija eikä Tübingenin yliopisto halunnut menettää häntä. Küngiä varten perustettiin ekumeenisen teologian professuuri. Küng toimi myös ekumeenisen tutkimusinstituutin johtajana Tübingenin yliopistossa emeritoitumiseensa saakka 1996. Hän ei koskaan palannut katoliseen oppituoliin.

Kirjassaan Projekt Weltethos Küng lähtee hahmottelemaan maailmanlaajuista etiikkaa, maailmaneetosta, jonka voisivat hyväksyä sekä eri uskontojen kannattajat että ei-uskonnolliset ihmiset. Ajatus tulee esille myös Maailman uskontojen parlamentin julistuksessa 1993, johon Küng kirjoitti pohjatekstin. Julistuksessa suurten maailmanuskontojen edustajat ilmaisivat ensimmäistä kertaa yksimielisyytensä maailman etiikan periaatteista. Vuodesta 1995 lähtien Küng on ollut perustamansa Maailmaneetos-säätiön (Stiftung Weltethos) presidentti.

KunnianosoituksiaMuokkaa

 • 1992 Karl-Barth-palkinto (Union Evangelischer Kirchen)
 • 2008 palkinto siviilirohkeudesta (Freundeskreis Heinrich Heine, Düsseldorf)
 • 2008 kultainen Otto Hahnin rauhanpalkinto (Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen)
 • 2009 Abraham-Geiger-palkinto (Potsdamin yliopisto) teoksesta ’’Judentum’’

KirjallisuuttaMuokkaa

Valikoima Hans Küngin pääteoksiaMuokkaa

 • Küng, Hans: Unfehlbar? Eine Anfrage. Zürich: Benziger, 1970. (saksaksi)
 • Küng, Hans: Christ sein. München: Piper, 1974. ISBN 3-492-02090-9. (saksaksi)
 • Küng, Hans: Ewiges Leben?. München: Piper, 1982. ISBN 3-492-02806-3. (saksaksi)
 • Küng, Hans: Existiert Gott? Antwort auf die Gottesfrage der Neuzeit. München: Piper, 1978. ISBN 3-492-02333-9. (saksaksi)
 • Küng, Hans: Projekt Weltethos. München: Piper, 1990. ISBN 3-492-03426-8. (saksaksi)
 • Küng, Hans: Das Judentum. Die religiöse Situation der Zeit. München: Piper, 1991. ISBN 3-492-03496-9. (saksaksi)
 • Küng, Hans: Das Christentum: Wesen und Geschichte. Die religiöse Situation der Zeit. München: Piper, 1994. ISBN 3-492-03747-X. (saksaksi)
 • Küng, Hans: Der Islam: Geschichte, Gegenwart, Zukunft. Die religiöse Situation der Zeit. München: Piper, 2004. ISBN 3-492-04647-9. (saksaksi)

Hans Küngin suomennetut teoksetMuokkaa

 • Küng, Hans: Mikä on kirkko?. (Was ist Kirche?, 1970.) Suomentanut Taisto Nieminen. Helsinki: Kirjapaja, 1975. ISBN 951-621-142-9.
 • Küng, Hans: Kristityn 20 teesiä. (20 Thesen zum Christsein, 1975.) Suomentanut Eero Huovinen. Porvoo: WSOY, 1976. ISBN 951-0-07727-5.
 • Küng, Hans & Kuschel Karl-Josef (toim.): Elämää säilyttävät arvot: Maailman uskontojen parlamentin julistus ja sen tausta. Suomentanut Taisto Nieminen; suomeksi toimittanut Reijo E. Heinonen. Helsinki: Arator, 1994. ISBN 952-9619-06-5.
 • Küng, Hans (toim.): Vastuun aika: Puheenvuoroja eettisestä maailmanjärjestyksestä. (Ja zum Weltethos, 1995.) Suomentanut Taisto Nieminen; suomeksi toimittanut Reijo E. Heinonen. Oulu: Pohjoinen, 1997. ISBN 951-749-282-0.

Hans Küngin teologiaa käsitteleviä suomalaisia teoksiaMuokkaa

 • Cantell Risto & Huovinen Eero & Salo, Simo S.: Kirkon ykseys ja reformi: Hans Küngin herättämä ekumeeninen keskustelu. Helsinki: Missiologian ja ekumeniikan seuran julkaisuja 25, 1974. ISBN 951-95205-0-3. .
 • Huovinen, Eero: Jumalan sana – sana Jumalasta: Hans Küngin käsitys Raamatusta v. 1957–1974. Helsinki: Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 109, 1978. ISBN 951-9111-19-0.
 • Huovinen, Eero: Idea Christi: Idealistinen ajattelumuoto ja kristologia Hans Küngin teologiassa. Väitöskirja. Helsinki: Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 111, 1978 (saksaksi 1985). ISBN 951-9111-21-2.
 • Cantell Risto: Ministerium verbi: Hans Küngin käsitys kirkon palveluvirasta 1951–1973. Väitöskirja. Helsinki: Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 114, 1979. ISBN 951-9111-24-7.

Aiheesta muuallaMuokkaa