Haastemies on käräjäoikeuden virkamies, jonka tehtävänä on antaa tiedoksi tuomioistuimen, muun viranomaisen tai yksityisen pyynnöstä päätöksiä, haasteita, kutsuja, ilmoituksia ja muita asiakirjoja. Haastemiestiedoksianto tarkoittaa tiedoksiannon vastaanottajan henkilökohtaista tapaamista, toimitettavan materiaalin todisteellista luovutusta varten. Suoritetusta toimenpiteestä laaditaan tiedoksiantotodistus kahtena kappaleena. Haastemiehellä ei ole muodollista työaikaa ja täten, he ovat työaikaa säätelevän lainsäädännön ulkopuolella. Keskimääräinen työaika on noin 40 tuntia viikossa.

Palkkaus: 1. syyskuuta 2010 haastemiesten palkkaus siirtyi A-palkkataulukon mukaiseen kokonaispalkkaukseen. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa ja kokemuslisää. Haastemiesten keskimääräinen palkka vuonna 2016 oli 3166 euroa kuukaudessa.[1]

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset: Kelpoisuusvaatimuksena on sellainen taito ja kyky, jota viran hoitaminen edellyttää.

Lähteet muokkaa

  1. Valtion kuukausipalkat ammateittain vuonna 2016 4.5.2017. Tilastokeskus. Arkistoitu 22.12.2017. Viitattu 21.12.2017.