Gustaf Henrik Mellin

Gustaf Henrik Mellin (23. huhtikuuta 1806 Revonlahti2. elokuuta 1875 Norra Vram, Skåne, Ruotsi) oli Ruotsissa asunut suomalaissyntyinen pappi ja kirjailija.

Gustaf Henrik Mellin.

Mellinin vanhemmat olivat Revonlahden kappalainen Abraham Mellin ja Margareta Wacklin. Mellin siirtyi jo 1810 perheensä mukana Ruotsiin jossa hänen isänsä toimi Thunin kirkkoherrana Länsi-Götanmaalla. Mellin pääsi ylioppilaaksi 1821 ja hänet vihittiin papiksi 1829. Hän toimi 1829–1852 Tukholman Klaran seurakunnan pappina ja viimeksi hän oli kirkkoherrana Skånessa. Mellin julkaisi koko kirjallisen tuotantonsa Ruotsissa mutta hän kirjoitti myös Suomeen liittyvistä aiheista.

Mellin oli Ruotsissa suosittu kirjailija ja hänet tunnettiin ennen kaikkea historiallisista kertomuksistaan. Mellin kirjoitti myös runoja, lastenkirjoja, oppikirjoja sekä kansantajuisia tietokirjoja.

Mellin oli sukua kirjailija Sara Wacklinille ja hän toimi tämän holhoojana Wacklinin asuessa Ruotsissa.

Proosateoksia muokkaa

 • Blomman på Kinnekulle. Hæggström, Stockholm 1829 (nimimerkillä G.H.M-n)
 • Sivard Kruses bröllop. 1830 (nimimerkillä G.H.M-n)
 • Anna Reibnitz eller sångarflickan från Warschau. Lundequist, Stockholm 1831 (nimimerkillä G.H.M-n)
 • Flickorna i Askersund. Berättelse från Carl XII:s tidehvarf. W. Isbergs Förlag 1832 (nimimerkillä G.H.M.)
 • Gustaf Brahe. Lundequist, Stockholm 1832 (nimimerkillä G.H.M-n)
 • Licentiaten Ymans berättelse om flickan på Nya Kungsholmsbron. Lundequist 1833 (nimimerkillä G.H.M-n)
 • Helena Wrede. Ett romantiskt utkast från Gustaf II Adolfs tid. Stockholm 1834 (nimimerkillä G.H.M-n, ilmestyi suomeksi nimellä Helena Wrede. Romanttinen kertomus Kustaavi II Adolfin ajalta. H. F. Helminen, Jyväskylä 1879)
 • Kolarflickan eller En vandring i Norrland. Lundequist 1835 (nimimerkillä G.H.M-n)
 • Sjöflickan eller slaget vid Ölands udde och Calmare sund. Saga. Ekblad, Västervik 1835
 • Ett äfventyr i Bohusläns skären. Bonnier 1836
 • Fröken Beatas anteckningar eller Mötet på Hwen. Bonnier 1836 (nimimerkillä G.H.M-n)
 • Paavo Nissinen. Scener ur sista finska kriget. Stockholm 1838 (suomeksi nimellä Paavo Nissinen. Kuvaelmia viimeisestä Suomen sodasta. Söderström, Porvoo, 1879)
 • Politiskt-romantiska silhouetter ur Sveriges historia. Stockholm 1838
 • Naema. En blick på Palestina under romarnes välde. Lundequist 1838
 • Prinsessan af Angola. Lundequist 1839
 • Sveriges sista strid. Fantastiskt nattstycke. Stockholm 1840
 • Fröknarna. Stockholm 1840
 • Sveriges skyddsengel vakar än. Romantiska scener ur prinsens af Ponte-Corvo fälttåg emot Sverige. Lundequist 1841
 • Kolmårdsboerna. Lundequist 1841
 • Fremlingen bland de sina. Looström, Stockholm 1842
 • Den osedda makan. Looström, Stockholm 1843
 • Bilder ur lifvet. Från Finland. Looström, Stockholm 1843
 • Ulla Fersen. Looström, Stockholm 1845
 • Historiska minnen från fäderneslandets forntid. Romantiska skildringar. 2 volymer. Bonnier 1846
 • Den gamla grefvinnan. Bonnier 1846
 • Den unga grefvinnan. Bonnier 1847
 • Fremlingen från Als. Minnen från krigstheatern och dess granskap sommaren 1848. Borgå, Stockholm 1848
 • Jacob Casimir de la Gardie. Borgå, Stockholm 1849
 • Tåget öfver Store Belt (fortsättning på Jacob Casimir de la Gardie). Borgå, Stockholm 1849
 • Lappmarken. Skildringar af den skandinaviska nordens folklif och natur 1. Bonnier 1855
 • Jemtland. Skildringar af den skandinaviska nordens folklif och natur 2. Bonnier 1857
 • Dalarne. Skildringar af den skandinaviska nordens folklif och natur 3. Bonnier 1865
 • Samlade svenska historiska noveller. 3 volymer. Bonnier 1865−1867
 • Vestergötland. Skildringar af den skandinaviska Nordens folklif och natur 4. Bonnier 1876
 • Sigrid den fagra eller bröllop på Ulfåsa. Historisk berättelse. Bonnier 1879

Romaaneja muokkaa

 • Johannes Fjällman. Del 1. Lundequist, Stockholm 1831 (nimimerkillä G.H.M-n)
 • Johannes Fjällman. Del 2. Lundequist, Stockholm 1833 (nimimerkillä G.H.M-n)
 • Riksmarskens bröllop. Historiskt-romantiska skildringar från unionstiden 1. Efter G.H. Mellins efterlemnade manuskript. Fritze, Stockholm 1883
 • Prelaten. Historiskt-romantiska skildringar från unionstiden 2. Efter G.H. Mellins efterlemnade manuskript. Fritze, Stockholm 1885
 • Jöns Bengtsson Oxenstjerna. En följd till Prelaten. Historiskt-romantiska skildringar från unionstiden 3. Efter G.H. Mellins efterlemnade

manuskript. Fritze, Stockholm 1890

Nuortenkirjoja muokkaa

 • Öjungfrun. Berättelse. Bonnier, Stockholm 1832 (nimimerkillä G.H.M.)
 • Hemmet i öknen. Berättelse för ungdom. Brudin 1850
 • En resa kring jorden, beskrifven för ungdom. Stockholm 1851
 • Boningen bland bergen. Berättelse för ungdom. Brudin 1854 (yhdessä H. Bjurstenin kanssa)

Lastenkirjoja muokkaa

 • Fornnordiska hjeltesagor, bearbetade för fäderneslandets ungdom. Brundin 1850
 • Gamle Björns strider. Sagor från skogarna. Lund 1861 (nimimerkillä Björnhjerta Björnsson)
 • Berättelser vid julgranen. Hellstén, Stockholm 1880 (nimimerkillä M-n)

Historiateoksia muokkaa

 • Fäderneslandets historia för fruntimmer. Stockholm 1836
 • Stockholm och dess omgifningar. Lundequist 1839
 • Berättelse om den svenske fältherren Måns Stenbocks äfventyr och lefverne, elämäkerta. Uppsala 1839
 • Berättelse huru Sveriges rike från utländskt våld och förtryck befriades af rikshöfvidsmannen Engelbrekt Engelbrektsson. Uppsala 1840
 • Sveriges konungahus. Stockholm 1844
 • Personalier öfver Carl XIV Johan. Stockholm 1844
 • Oscar den förstes historia. Stockholm 1844
 • Krigen och statshvälfningarna i våra dagar. Stockholm 1848
 • Den skandinaviska nordens historia. 2 delar. Stockholm 1850, 1852
 • Kort berättelse om de fälttåg, och derunder förnämligast bataljerna vid Frauenstadt och Södra Stäket, i hvilka Södermanlands Kongl. regemente ärofullt har deltagit. Stockholm 1850
 • Berättelse om de fältslag, i hvilka Smålands Kongl. Granadör-Batajon, medan den ännu tjenade till häst ärofullt har deltagit. Stockholm 1850
 • Berättelse om de fältslag, i hvilka Konungens Svea Lifgarde ärofullt deltagit. Stockholm 1850
 • Berättelse om fältslaget vid Lützen den 6 november 1632. Stockholm 1851
 • Orientaliska kriget. Minnen och skildringar. Stockholm 1855 (nimimerkillä G.H.M-n)
 • Berättelse om slagen vid Lützen och Clissow, i hvilka Upplands kongl. regemente ärofullt deltagit. Stockholm 1855
 • Berättelse om de bataljer, i hvilka Helsinge regimente ärofullt deltagit. Stockholm 1855

Runoteoksia muokkaa

 • Zulali eller blodsfesten i öknen. Dramatiskt poem. Stockholm 1842
 • Samlade dikter. Stockholm 1851
 • Några nya smärre dikter. Helsingborg 1863
 • Vinterblommor. Dikter. Bonnier 1871

Oppikirjoja muokkaa

 • Fäderneslandets historia. Förberedande kurs. Stockholm 1844
 • Lärobok i fäderneslandets historia. Looström 1845
 • Gamla tidens historia för ungdom. Looström 1846
 • Lärobok i svenska litteraturenshistoria. Ett försök. Looström 1860

Muita teoksia muokkaa

 • Den tänkandes bok. Syner och profetior. Lundequist 1834
 • Den christlige predikaren. Lundequist 1838
 • Supplement till Predikningar af Frans Michael Franzén. Looström 1845
 • Vägledning för resande i Sverige. Brudin, Stockholm 1846
 • Den vittra areopagen för femtio år sedan. Ett dramatiskt penndrag. Brudin, Stockholm 1849 (nimimerkillä G.H.M-n)
 • Vägledning för resande i Sverige, rättad, utökad upplaga. Brudin, Stockholm 1849

Palkinnot muokkaa

 • 3 Ruotsin Akatemian palkintoa
 • Kaarlo Juhanan palkinto

Lähteet muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa