Geodiversiteetti

Geodiversiteetti eli geologinen monimuotoisuus koostuu kallio- ja maaperästä sekä geologisten prosessien ja pinnanmuotojen vaihtelusta yhdessä ilmastotekijöiden kanssa. Se on osa luonnon monimuotoisuutta yhdessä biologisen monimuotoisuuden eli biodiversiteetin kanssa.[1]

Geodiversiteettiin vaikuttavat ilmasto-olot esimerkiksi siten, että kun kallioiden ja vuoristojen kiviainesta rapautuu ja siitä syntyy maannosta, syntyvän maannoksen tyyppi riippuu pitkälti ilmastotekijöistä. Geodiversiteetti puolestaan vaikuttaa biodiversiteettiin esimerkiksi siten, että vuoristojen olot ovat varsin vaativia eliöille.[2]

Geologiseen monimuotoisuuteen kuuluvat vuoristot, joista poimuvuoret ovat syntyneet mannerten törmäyksissä ja lohkovuoret ovat syntyneet mannerliikuntojen seurauksena. Geodiversiteettiin kuuluvat ovat myös mannerlaattojen erkaantuessa syntyneet repeämälaaksot, joihin muodostuu rotkoja ja kanjoneita. Lisäksi pinnanmuotojen vaihteluun kuuluvia seikkoja ovat esimerkiksi jäätikkölaaksot ja niiden jäätiköiden aikaan saamat pinnanmuodot sekä aavikot.[3]

Suomessa geodiversiteetiin ja biodiversiteetin suhdetta on tutkittu ainakin Oulun yliopistossa maantieteen tutkimusyksikössä luonnonmaantieteen näkökulmasta.[4][5]

Kulttuurimaantieteessä geodiversiteetillä saatetaan viitata paitsi geologiseen, myös yleiseen maantieteelliseen monimuotoisuuteen kokemuksellisesti tai muuten.[6][7]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Geologian päivä tuo esiin geodiversiteetin suojelun 22.9.2010. Suomen luonnonsuojeluliitto. Arkistoitu 16.10.2012. Viitattu 16.7.2012.
  2. Okko, Veikko: ”Vuoristot”, Geo, Maantiedon suuri sanakirja, osa 10, s. 38–43. Espoo: Weilin+Göös, 1985. ISBN 951-35-1924-4.
  3. Busbey, Arthur B. III & Coenraads, Robert R. & Willis, Paul & Roots, David: Kivet & fossiilit, s. 34–35, 194–198. Suomentanut Taipale, Kaarlo & Taipale, Riikka. Gummerus, 1999. ISBN 951-20-5347-0.
  4. Geodiversity–biodiversity relationships in northern environments 19.11.2014. Oulun yliopisto. Viitattu 30.1.2020. (englanniksi)
  5. Tukiainen, Helena: Multi-scale relationship between geodiversity and biodiversity across high-latitude environments: implications for nature conservation. Nordia Geograpgical Publications Vol 48 No 1. Oulu: Geographical Society of Northern Finland and the Geography Research Unit at the University of Oulu, 2019. Artikkelin verkkoversio (pdf) (viitattu 7.7.2020). (englanniksi)
  6. Karjalainen, Pauli Tapani: Geodiversity as a lived world. On the geography of existence. University of Joensuu Publications in Social Sciences 7. Joensuu: University of Joensuu, 1986.
  7. Lehtinen, Ari Aukusti: Geodiversiteetti. Teoksessa: Ari Aukusti Lehtinen (2005, toim.): Maantiede, tila, luontopolitiikka. Johdatus yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen., s. 245-246. Joensuu University Press.