Fida International

suomalainen kehitysyhteistyöjärjestö

Fida International eli Fida on suomalainen vuonna 1927 perustettu lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö. Fida on suurimpia suomalaisia lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestöjä ja hyväntekeväisyysmyymäläketjuja. Vuonna 2021 järjestö työskenteli yli 50 maassa yhdessä paikallisten seurakuntien ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Fida on ulkoministeriön kumppanuusjärjestö ja on saanut kehitysyhteistyöhön valtiontukea vuodesta 1974.[1][2] Sana fida on latinaa ja merkitsee uskollista ja luotettavaa.[3]

Fida International
Suomen Vapaa Ulkolähetys
Järjestön tunnus.
Järjestön tunnus.
Perustettu 15. syyskuuta 1927
Toimiala Lähetystyö
Kehitysyhteistyö
Kirpputorit
Kotipaikka Tulppatie 20
Helsinki, Suomi
Toiminnanjohtaja Harri Hakola
Aiheesta muualla
Sivusto
Sittemmin suljettu Fida Secondhand-myymälä Tampereen Lielahdessa.

Fidan toiminta perustuu kristilliseen arvopohjaan, kuten lähimmäisenrakkauteen. Fida on suomalaisten helluntaiseurakuntien perustama järjestö, joka tekee työtä lasten, nuorten ja haavoittuvassa asemassa olevien puolesta.[2] Järjestö on Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsen.[4][5]

Fidan päätoimistolla, Fida-myymälöissä, ulkomailla kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun asiantuntijoina työskenteli 203 työntekijää vuonna 2020. Fidan ja seurakuntien lähettämiä työntekijöitä työskentelee yli 30 maassa noin 128 henkeä. Lisäksi Fida on työllistänyt paikallista väkeä ulkomaan hankkeissa.[6] Sadat nuoret ja aikuiset suuntaavat Fidan kautta vuosittain lyhytaikaisiin lähetystehtäviin ja harjoitteluihin ulkomaille.

Fidan toiminnanjohtajana aloitti vuonna 2009 Harri Hakola. Häntä ennen tehtävää hoiti yli 20 vuoden ajan Arto Hämäläinen, joka jäi toiminnanjohtajan paikalta eläkkeelle.[7]

Historia

muokkaa

Fida International perustettiin vuonna 1927 nimellä Suomen Vapaa Ulkolähetys. Merkittävä rooli perustamisessa oli Nikolai Pöystillä, joka oli hankkinut lähetyskokemusta Mantšuriassa ja Venäjällä. Suomalaisen helluntailiikkeen lähetystyön juuret alkavat kuitenkin jo vuodesta 1912, jolloin Emil Danielsson lähetettiin Keniaan. 1930-luvulla helluntailiikkeen lähetystyö perustui paikallisseurakuntien kautta tehtyyn työhön.[8] Alkuvuosina lähetyspioneerina toimi myös Toimi Yrjölä ja hänen perheensä. He tekivät lähetystyötä Kiinassa, Ceylonilla (Sri Lanka) ja Aasian merillä Ebeneser-lähetyslaivalla.

Toisen maailmansodan jälkeen alkoi voimakas lähetystyön kasvu, ja tällöin tiedostettiin tarve koordinoivalle organisaatiolle. SuVUL sai vastuulleen seurakuntien kansainväliset suhteet ja lähettien edustamisen ulkomailla.[8]

Jo kauan ennen valtiollisen kehitysyhteistyön alkua lähetystyöntekijät olivat perustaneet sairaaloita, kouluja ja orpokoteja työalueilleen. Sosiaalisen työn haasteisiin vastaamista varten perustettiin kehitysyhteistyöosasto vuonna 1974 nimellä Lähetyksen Kehitysapu.[9][10] Työtä tukemaan avattiin myös ensimmäinen LKA:n kirpputori (sittemmin Fida secondhand-myymälät) Helsinkiin vuonna 1979.

Fidan humanitaariselle avulle alkusysäyksen antoi puolestaan Etiopian nälänhätä vuonna 1984. Fida aloitti ensimmäisen alueellisen ohjelman vuonna 1999. Järjestön nimi muutettiin Fidaksi vuonna 2001.[11]

Toiminta

muokkaa

Kehitysyhteistyö

muokkaa
 
Fida tekee kehitysyhteistyötä Aasiassa, itäisessä Afrikassa ja Lähi-idässä. Toimintamaita kaudella 2022–25 ovat: Bangladesh, Burundi, Etiopia, Irak, Kenia, Kongon demokraattinen tasavalta, Myanmar, Nepal, Syyria, Tansania ja Uganda.

Kehitysyhteistyössä Fida noudattaa vuosille 2014–2017 laatimaansa kehitysyhteistyöohjelmaa teemalla "Muuttunut yksilö – muuttuneet yhteisöt". Vuonna 2016 Fidalla oli 42 hanketta seitsemän alueohjelman sisällä.[12]

Suomen ulkoasiainministeriöllä ja Fidalla on kumppanuussopimus, ja järjestö on saanut kehitysyhteistyötukea vuodesta 1974 alkaen. Vuonna 2016 valtio tuki Fidan hankkeita 4,7 miljoonalla eurolla.[13] Lisäksi Fidalla on sopimus Euroopan komission humanitaarisen avun osasto ECHO:n kanssa ja katastrofirahasto nopeaan auttamiseen.

Fidan kehitysyhteistyön tavoitteena on vähentää köyhyyttä ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista. Järjestö tekee työtä kumppanuudessa yhteistyömaiden kulttuurin ja olosuhteet tuntevien helluntaikirkkokuntien tai kansalaisjärjestöjen kanssa. Fidan periaatteena on voimauttaa kumppanit toimimaan itse oman yhteisönsä parhaaksi. Kohdemaissa asuu ja työskentelee pysyvästi Fidan henkilöstöä, joka huolehtii avun perillemenosta.

Kehitysyhteistyötä tehdään uskontoon, etniseen taustaan tai sukupuoleen katsomatta. Fida on myös sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, kuten humanitaarisen avunannon standardeihin ja raportoi kehitysyhteistyövarojen käytöstä ulkoministeriölle. Fida teettää vuosittain 5–10 arvioivaa tutkimusta kehitysyhteistyöhankkeistaan, joissa pääsääntöisesti ulkopuolinen toimija selvittää, miten hankkeet ovat onnistuneet ja onko niistä ollut hyötyä. Vuonna 2016 teetettiin seitsemän ulkoista arviointia.[14]

Lähetystyö

muokkaa

Fidan ja Suomen helluntaiseurakuntien lähetystyön tarkoituksena on välittää kristillistä sanomaa. Lähetystyöntekijät toimivat yhteistyössä paikallisten seurakuntien ja kirkkokuntien kanssa. Nykyään heidän keskeinen tehtävänsä on paikallisen yhteistyökumppanin tukeminen esimerkiksi Raamattu- tai lähetyskoulutuksen kautta.[15] Vuonna 2016 eri puolilla maailmaa Fidan raamattu- ja lähetyskoulutukseen osallistui 1 100 opiskelijaa.[16]

Fida on Suomen Lähetysneuvoston (SNL) jäsen.[17]

Kirpputorit

muokkaa

Fida omistaa kierrätysvolyymissa mitattuna Suomen toiseksi suurimman kirpputoriketjun eli Fida secondhand-myymälät. Vuonna 2016 Fida secondhand-myymälöitä oli Suomessa tukkumyyntipisteen lisäksi 27.[18] Ensimmäinen myymälä avattiin Helsingissä jo vuonna 1979. Secondhand-myymälät ottavat vastaan hyväkuntoisia tavaroita ja vaatteita, joista saaduilla tuotoilla kerrytetään myös Fidan omarahoitusosuutta, jota vastaan saadaan Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea.

Talous

muokkaa

Rahoitus

muokkaa

Fidan toimintaa rahoitetaan lahjoitusvaroilla, julkisella tuella, seurakuntien tukimaksuilla ja Fida-myymälöiden voitolla. Merkittävä osa Fidan rahoituksesta tulee julkisesta tuesta, jonka Suomen ulkoministeriö myöntää kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun sekä Euroopan unionin myöntämästä tuesta kehitysyhteistyöhön. Fidan toimintaa rahoittavat myös kummit, kuukausilahjoittajat sekä kampanjoihin ja keräyksiin osallistuvat lahjoittajat.[19]

Rahoituksen lähde 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus nuorisojärjestöille[20] - - - 1 500 € 2 000 € 3 000 € 6 000 €

Toiminnanjohtajat

muokkaa

Lähteet

muokkaa
 • Hasu, Päivi: Kansalaisjärjestöt, uskonto ja kestävä kehitys. Fida International - Suomen Lähetysseura. Jyväskylä: Aikamedia, 2018. ISBN 978-952-252-388-4.
 • Hilpinen, Eeva: Lähetystyön monet kasvot - Manifold Missions. Suomen Vapaa Ulkolähetys 70 vuotta. Vantaa: RV-Kirjat, 1997. ISBN 952-90-9294-6.
 • Hämäläinen, Arto & toimituskunta: Kaikkeen maailmaan. 60 vuotta helluntaiseurakuntien lähetystyötä 1929–1989. Vantaa: RV-Kirjat, 1989. ISBN 951-606-117-6.
 • Silvast, Ulla: Kehitys avusta kumppanuuteen. Fida International kehitysyhteistyötä 30 vuotta. Jyväskylä: Aikamedia, 2004. ISBN 951-606-725-5.

Viitteet

muokkaa
 1. Hasu 2018, s. 9
 2. a b Tutustu Fidaan Fida International. Viitattu 12.1.2022.
 3. Silvast 2004, s. 7
 4. Faktaa Fidan toiminnasta ja sen rahoituksesta Fida International. Viitattu 12.1.2022.
 5. Valan jäsenjärjestöt Vastuullinen lahjoittaminen ry. Viitattu 12.1.2022.
 6. Fida lyhyesti Fida International. Viitattu 12.1.2022.
 7. Noora Jussila: Harri Hakola astuu Fidan puikkoihin Vihreä lanka. 1.6.2009. Viitattu 12.1.2022.
 8. a b Hilpinen 1997, s. 6
 9. Hilpinen 1997, s. 11
 10. Silvast 2004, s. 7
 11. Silvast 2004, s. 11
 12. Fida Internationalin toimitus: ”Johdanto”, Fida Internationalin kehitysyhteistyöohjelman vuosiraportti 2016, s. 5. Muuttunut yksilö - muuttuneet yhteisöt. Fida International ry, 2016.
 13. Fida Internationalin toimitus: Fida Internationalin kehitysohjelman vuosiraportti 2016, s. 50. Fida International, 2016.
 14. Fida Internationalin toimitus: ”Ohjelman seuranta ja evaluoinnit”, Fida Internationalin kehitysyhteistyöohjelman vuosiraportti 2016, s. 46. Fida International ry, 2016.
 15. http://www.fida.info/tyomme/lahetystyo/
 16. Fida International: ”Raamattu- ja lähetyskoulutus”, Fida Internationalin vuosikertomus 2016, s. 14. Fida International, 2016.
 17. Lähetysneuvosto lahetysneuvosto.fi.
 18. Fida Internationalin toimitus: ”Fida-myymälät”, Fida Internationalin vuosikertomus 2016, s. 32. Fida International ry, 2016.
 19. Faktaa Fidan toiminnasta ja sen rahoituksesta Fida International. Viitattu 5.5.2022.
 20. Avustukset valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan 23.5.2018. Opetus- ja kulttuuriminiseriö. Arkistoitu 24.5.2018. Viitattu 23.5.2018.

Aiheesta muualla

muokkaa