Euroopan tietosuojavaltuutettu

Euroopan tietosuojavaltuutettu, lyhenne EDPS (engl. European Data Protection Supervisor) on Euroopan unionin (EU) toimielin, jonka tehtävänä on valvoa, että kaikki EU:n elimet noudattavat määräyksiä ihmisten oikeudesta yksityisyyteen niiden käsitellessä henkilötietoja.[1][2][3]

Asetuksessa (EU) 2018/1725 säädetään Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävistä ja valtuuksista (luku VI) sekä EDPS:n institutionaalisesta riippumattomuudesta valvontaviranomaisena. Se sisältää myös EU:n toimielinten tietosuojaa koskevat säännöt.[4]

Euroopan tietosuojavaltuutettu antaa myös ohjeita muille EU:n elimille henkilötietojen käsittelystä, antaa lausuntoja tietosuojaa koskevasta lainsäädännöstä, ottaa vastaan yksityisten henkilöiden valituksia EU:n elinten toimista henkilötietojen käsittelyssä, sekä tekee yhteistyötä muiden vastaavien viranomaisten kanssa.[5] Euroopan tietosuojavaltuutettu voi havaitessaan tai saadessaan valituksen esimerkiksi määrätä määräyksiä rikkonutta toimielintä korjaamaan, hävittämään tai estämään määräyksiä rikkoneen tiedon käytön.[6]

Lisäksi jokaiseen EU:n toimielimen, myös Euroopan tietosuojavaltuutetun,[7] on nimitettävä oma tietosuojavaltuutettunsa (DPO, engl. Data Protection Officer), joka avustaa Euroopan tietosuojavaltuutettua yksityisyysmääräysten noudattamisessa.[5][8]

Euroopan tietosuojavaltuutetun virka perustettiin vuonna 2004.[6] Wojciech Wiewiórowski aloitti Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävässä 6. joulukuuta 2019. Hänet nimitettiin viiden vuoden toimikaudeksi Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen päätöksen perusteella.[9] Tietosuojavaltuutetun toimipaikka on Brysselissä, Belgiassa.[6]

LähteetMuokkaa

  1. Euroopan tietosuojavaltuutetun kotisivut suomeksi Euroopan tietosuojavaltuutettu. Viitattu 1.11.2014.
  2. Euroopan tietosuojavaltuutettu Eurooppatiedotus (Suomen ulkoasiainministeriö). Viitattu 1.11.2014.
  3. Kansainvälinen yhteistyö - valvontaelimet Suomen tietosuojavaltuutettu. Viitattu 1.11.2014.
  4. L_2018295FI.01003901.xml eur-lex.europa.eu. Viitattu 22.10.2019.
  5. a b The home page of the European Data Protection Supervisor (Euroopan tietosuojavaltuutetun kotisivut englanniksi) Euroopan tietosuojavaltuutettu. Viitattu 1.11.2014. (englanniksi)
  6. a b c Euroopan tietosuojavaltuutettu Europa.fi-internetportaali. Euroopan unioni. Viitattu 1.11.2014.
  7. The web page of the EDPS Data Protection Officer (EDPS:n tietosuojavaltuutetun verkkosivu) Euroopan tietosuojavaltuutettu. Viitattu 1.11.2014. (englanniksi)
  8. Network of DPOs (DPO:iden verkko) Euroopan tietosuojavaltuutettu. Viitattu 1.11.2014. (englanniksi)
  9. EDPS lehdistötiedote edps.europa.eu.