Ensihoitohenkilöstö

Ensihoitohenkilöstö on yleisnimitys lääketieteelliselle ammattiryhmälle, joka saapuu paikalle hoitamaan potilasta akuutin sairauden tai tapaturman kohdatessa.

Hoitolaitosten ulkopuolisessa ensihoidossa työskentelevän henkilöstön rooli on vuosien saatossa muuttunut pelkästä kyydin antajasta pitkälle viedyn hoidon antajaksi. Parhaimmillaan ensihoitohenkilöstö voi pelastaa ihmishengen tai pienentää syntyvien vaurioiden määrää. Ensihoitohenkilöstöllä tarkoitetaan ensihoidossa työskenteleviä ammattilaisia. Heidän lisäkseen ensihoitojärjestelmässä kentällä työskentelee vapaaehtoisia ja toimenpidepalkkaisia lähinnä ensivasteyksiköissä ensiauttajatasolla.

Pohjakoulutus muokkaa

Ensihoidossa työskentelee palomiehiä, palomies-sairaankuljettajia, pelastajia, perushoitajia, lääkintävahtimestareita, lääkintävahtimestari-sairaankuljettajia, lähihoitajia, sairaanhoitajia sekä ensihoitaja AMK -koulutuksen hankkineita henkilöitä.[1] Edelleen töissä on myös ns. pätevöitettyjä, jotka ovat pitkään alalla olleita ilman varsinaista tutkintoa. Lisäksi lähinnä lääkäriyksiköissä työskentelee lääkärin peruskoulutuksen omaavia ensihoitolääkäreinä, joista suurin osa on anestesia- ja tehohoitoon erikoistuvia tai erikoistuneita lääkäreitä. Osalla ensihoitolääkäreistä on vielä ensihoitolääketieteen erikoispätevyys.

Tasotestaukset muokkaa

Nykyään perus- ja hoitotason henkilöstöltä vaaditaan tasotestausten suorittaminen määräajoin. Tasotestauksiin kuuluu teoreettinen testaus sekä hyväksytyn teoriatestin jälkeen tehtävä käytännön testaus. Sairaanhoitopiirit ylläpitävät yhteistä, valtakunnallista teoriakysymyspankkia, joka kattaa testit, erikseen sekä perustasolle että hoitotasolle. Testit tehdään valvottuina nettitentteinä. Perustasolla käytännön testauksesta toistaiseksi vastaavat kuntakohtaiset ensihoidon vastuulääkärit, hoitotasolla käytännön testauksen suorittaa sairaanhoitopiirin lääkärit.

Hyväksytyn testin perusteella annetaan hoitoluvat ja -velvoitteet. Testi on uusittava annetun ajan kuluttua, joka vaihtelee testimenestyksen mukaan puolesta vuodesta kolmeen vuoteen.

Lähteet muokkaa

  1. keski-Uudenmaan pelastuslaitos (Arkistoitu – Internet Archive) (esimerkkinä)

Aiheesta muualla muokkaa