Lääkäriyksikkö

Lääkäriyksiköllä tarkoitetaan ensihoidossa toimivaa ensihoitolääkärillä miehitettyä liikkuvaa yksikköä, jonka tehtäviin kuuluu osallistua korkeariskisiksi arvioituihin ensihoitotehtäviin sekä ohjata ja koordinoida alueensa päivittäistä ensihoitotoimintaa. Näitä korkeariskisiä tehtäviä lääkäriyksiköillä voi olla niin yksityiskodeissa ja vapaa-ajan asunnoilla kuin julkisissa rakennuksissa tai julkisilla alueilla, samoin kuin etenkin perusterveydenhuollon hoitolaitoksissa.

Lääkäriyksikkö on osa erikoissairaanhoitoa ja tuo potilaan luo sairaalatasoisen tehohoidon ja erikoislääkärin ammattitaidon.

Lääkäriyksikkö hälytetään hätäkeskuksista hätäkeskuspäivystäjän tekemän riskinarvion perusteella tai jo kohteessa olevan ensihoitohenkilöstön pyynnöstä. Lääkäriyksikkö voi liikkua joko helikopterilla tai kohteen etäisyyden tai lentokelin niin vaatiessa myös maitse. Lääkäriyksikkö ei yleensä kuljeta potilaita vaan tärkein tehtävä on tuoda lääkäri potilaan luo. Potilaat kuljetetaan yleensä ambulanssilla ja lääkäriyksikön lääkäri tarvittaessa saattaa potilaan kuljettavan ambulanssin kyydissä.

Hälytyksiin paikan päällä osallistumisen lisäksi yksi erittäin tärkeä lääkäriyksikön tehtävä on antaa hoito-ohjeita potilaan luona oleville hoitajille ja (perusterveydenhuollon) lääkäreille. Ensihoitajat ottavat yhteyttä lääkäriyksikön ensihoitolääkäriin puhelimitse ja viranomaisradioverkon päätelaitteilla. Lisäksi muut telemetriset viestintäkanavat alkavat yleistyä; ensihoitolääkäri voi saada nähtäväkseen sähköiseen tietojärjestelmäsovellukseensa reaaliaikaisesti potilaasta mitatut lukuarvot, kuten verenpaineen, veren happikyllästeisyyden, sydänsähkökäyrän. Samaa reittiä pitkin lääkäri voi myös antaa määräyksiä potilaalle annettavista hoidoista.lähde?.

Lääkäriyksiköt SuomessaMuokkaa

Suomessa on viisi kuljettamaan kykenevää, sekä kuusi ei-kuljettavaa lääkäriyksikköä. Suomen kuljettavat lääkäriyksiköt ovat helikoptereita. Lääkäriyksiköillä, joilla on liikkumisvälineenä helikopteri, on lisäksi maitse liikkuva ajoneuvo sääesteiden ja lähialuetehtävien varalle. Rovaniemellä toimiva FinnHems 51 toimii ilman lääkäriä, mutta on kuljettava yksikkö.

Kuljettavat:

 • FinnHems 10 (Vantaa)
 • FinnHems 20 (Turku)
 • FinnHems 30 (Tampere)
 • FinnHems 50 (Oulu)
 • FinnHems 60 (Kuopio)
 • FinnHems 51 (Rovaniemi)

Ei-kuljettavat:

 • Satakunta 00 (Pori)
 • Helsinki 10 (Helsinki)
 • Etelä-Pohjanmaa 00 (Seinäjoki)
 • Kymenlaakso 21 (Kouvola)
 • Etelä-Karjala 31 (Lappeenranta)
 • Päijät-Häme 00 (Lahti)

Katso myösMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa