Ebeneser-säätiö

Wivi Lönnin piirtämä Ebeneser-talo valmistumassa vuoden 1908 alussa.

Ebeneser-säätiö tukee varhaiskasvatusta ja vanhemmuutta Suomessa sekä vaalii lastentarhatyön kulttuurihistoriallista merkitystä. Säätiö tukee ja edistää varhaiskasvatuksen tutkimusta ja koulutusta kristillisessä hengessä sekä osallistuu yleiseen kasvatustoimintaan. Säätiö ylläpitää lastentarhamuseota sekä järjestää museopedagogista toimintaa.

Säätiö toimii Ebeneser-talossa Helsingin Sörnäisissä, jonka suunnitteli arkkitehti Wivi Lönn (1908). Talo on suojelukohde.[1]

HistoriaaMuokkaa

Säätiö syntyi Hanna Rothmanin ja Elisabeth Alanderin aloitteesta, ja sen pohjana on heidän vuonna 1890 perustamansa lastentarha. 1950-luvun lopulla säätiö piti lastentarhan ohella vuodesta 1919 alkaen Helsingissä ”lastenseimeä” ja koululaisten ”päiväkotia” sekä suomen- ja ruotsinkielistä lastentarhanopettajatarseminaaria Helsingin lisäksi myös Tampereella ja Jyväskylässä. Lisäksi säätiö julkaisi varhaiskasvatusalan kirjallisuutta. Seminaarien pääsyvaatimuksina olivat keskikoulututkinto ja lastentarhaharjoittelu sekä toivomuksina hyvä lauluääni ja soittotaito.[2]

Säätiö oli yli 50 vuoden ajan ainoa sekä suomen- että ruotsinkielisiä lastentarhanopettajia kouluttava organisaatio Suomessa. Suurimmillaan Ebeneser koulutti samaan aikaan 300 lastentarhanopettajaopiskelijaa ja hoiti 320 lasta.[1]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. a b Ebeneser-säätiön sivut
  2. Maija Suova (toim.): Emännän tietokirja I–II, 4. uudistettu laitos, s. 105. WSOY, 1958.