Defensor Legis

oikeustieteellinen aikakauskirja

Defensor Legis on Suomen Asianajajaliiton julkaisema oikeustieteellinen aikakauskirja. Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1920 ja on siten Pohjoismaiden vanhin asianajajien julkaisu.

Julkaisu sisältää kirjoituksia käytännön oikeuselämän eri aloilta ja valikoituja oikeustapauksia. Julkaisu on tarkoitettu oikeudellisen alan asiantuntijoille sekä oikeuskehityksestä kiinnostuneille.

Defensor Legis ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sen levikki on noin 2000. Julkaisun lukijakunnasta noin kolmasosa on muita kuin asianajajia.

Lehden päätoimittajana toimii tehtävässä vuonna 2022 aloittanut oikeustieteen tohtori Toni Malminen. Häntä ennen päätoimittajina ovat toimineet mm. Ari Savela, Timo Esko, Mikko Tulokas, Matti Ylöstalo ja Bruno Salmiala.

Defensor Legis -nimi on latinaa ja tarkoittaa oikeuden puolustajaa. Defensor Legis -hahmo on kuvattu Suomen Asianajajaliiton logossa, jonka mukaan liiton lehti on saanut nimensä.