Euroclear Finland

(Ohjattu sivulta Arvopaperikeskus)

Euroclear Finland Oy (aiemmin Suomen Arvopaperikeskus Oy[1]) hoitaa Suomessa arvo-osuusjärjestelmää ja siihen liittyviä tehtäviä. Arvopaperikeskuksen asiakkaita ovat arvopapereiden liikkeeseenlaskijat, arvopaperimarkkinoilla toimivat pankit ja sijoituspalveluyritykset sekä yksittäiset sijoittajat (tietopalvelut).

Suomen Arvopaperikeskus Oy siirtyi belgialaisen Euroclearin omistukseen marraskuussa 2008 toteutuneessa yrityskaupassa.[1]selvennä Tämän seurauksena yhtiön toiminimeksi muutettiin 2.2.2009 alkaen Euroclear Finland Oy.[1] Euroclear hoitaa arvopaperikeskustoimintaa Ranskassa, Belgiassa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Suomessa ja Ruotsissa.

Euroclear Finlandista saa kuka tahansa tietoa pörssiyhtiöiden omistajista, ns. hallintarekisteröityjä ulkomaalaisomistajia lukuun ottamatta. Esimerkiksi lehtien palstoilla ajoittain näkyvät tiedot eri henkilöiden arvo-osuusomistuksista on saatu pääsääntöisesti Arvopaperikeskuksesta. Tietoa saa myös yhtiöiden sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä, heidän omistuksistaan ja niissä tapahtuneista muutoksista. Tiedot ovat vapaasti katsottavissa Euroclear Finlandin ylläpitämästä NetSire -palvelusta.

Arvopaperikeskuksen toimintaa säätelevät mm. laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta (348/2017), laki arvo-osuustileistä (827/1991), arvopaperimarkkinalaki (746/2012) ja osakeyhtiölaki (624/2006). Euroclear Finlandin harjoittamaa selvitystoimintaa valvoo Finanssivalvonta.

TehtävätMuokkaa

Arvopaperikeskuksen tehtävät voidaan jaotella seuraavasti:

  • Arvo-osuusrekisteripalvelut - arvo-osuustilien ylläpitäminen sekä tileille tehtävien arvo-osuuskirjausten tallentaminen. Arvopaperikeskus hoitaa siis järjestelmiä, joista käy ilmi kuinka paljon kenelläkin arvo-osuuksia on sekä mistä ne ovat tulleet.
  • Selvityspalvelut - arvopaperikauppojen toteuttaminen niin, että arvopaperit siirtyvät myyjän tililtä ostajan tilille ja että rahat siirtyvät vastaavasti ostajan välittäjältä/selvitysosapuolelta myyjän vastaavalle. Arvopaperikeskus ylläpitää järjestelmiä, joissa arvopaperimarkkinoilla toimivat yritykset voivat toteuttaa pörssissä sopimansa kaupat. Järjestelmien avulla pörssikauppojen arvopaperit ja rahat saadaan siirrettyä tehokkaasti lukuisan osallistujajoukon kesken.
  • Liikkeeseenlaskupalvelut arvopapereiden liikkeeseenlaskijoille - Arvopaperikeskus pitää kirjaa liikkeeseenlaskijan puolesta osakeyhtiön omistajista. Arvopaperikeskus antaa tämän perusteella tietoja liikkeeseenlaskijalle ja toisaalta yleisölle. Näitä palveluita ovat mm. osakasluetteloiden ja sisäpiirin omistusta koskevien rekisterien ylläpito sekä yhtiökokouspalvelut. Toisaalta Arvopaperikeskus toteuttaa liikkeeseenlaskijoiden toimeksiannosta yhdessä arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten kanssa erilaiset pääomajärjestelyt (kuten osakeannit, fuusiot jne.) sekä osingon- ja tuotonmaksut.

Arvo-osuustilitMuokkaa

Euroclear, silloinen Suomen Arvopaperikeskus, tarjosi vuodesta 1992 alkaen ilmaisen arvo-osuustilin osakkeille. Vuonna 2017 tuli voimaan lakimuutos, joka johti tilipalvelun lakkauttamiseen. Euroclearin palvelussa oli aikanaan yli 55 000 arvo-osuustiliä. Lakkauttamisen yhteydessä niistä valtaosa siirtyi pankkien hoitoon. 3505 tiliä jäi siirtämättä, koska niiden omistajia ei tavoitettu. Tileillä olleet osakkeet myytiin 7.8.2019 ja rahat talletettiin aluehallintavirastoihin.[2]

LähteetMuokkaa

  1. a b c Suomen Arvopaperikeskus Oy:stä Euroclear Finland Oy 2.2.2009 2.2.2009. Euroclear Finland Oy. Viitattu 4.2.2009.
  2. Aleksi Mustonen: 3 500 sijoittajan miljoonien arvoiset osakkeet pakkomyytiin – olivat unohtuneet Euroclearin asiakastileille Ilta-Sanomat. 9.8.2019. Viitattu 9.8.2019.

Aiheesta muuallaMuokkaa