Arvo-osake

osake, jonka pörssikurssin eli markkinahinnan katsotaan olevan yhtiön arvon alapuolella

Arvo-osake tarkoittaa sijoittamisessa osaketta, jonka hinta (pörssikurssi) on sijoittajan mielestä alhainen verrattuna yhtiön arvoon. Arvo-osakkeen vastakohta on kasvuosake.

Näkökulmasta riippuen arvo-osakkeen hinta on alhainen verrattuna:[1][2]

Arvo-osakkeena voi pitää myös yhtiötä, jolla on osinkotuotto on nyt hyvä ja osinkonäkymät jatkossakin suotuisat.[3]

Arvo-osake voidaan määritellä myös seuraavien tunnuslukujen avulla:[4]

Arvostuslukujen laskennassa käytetään historiallisia lukuja, ennustettuja lukuja tai näiden yhdistelmää.

Arvo-osakkeen hinta on alhainen, koska yhtiöllä oletetaan olevan rajoittuneet kasvumahdollisuudet. Yhtiö saattaa toimia kypsällä toimialalla tai sillä on voinut olla merkittäviä vaikeuksia. Sijoittajat voivat pitää arvoyhtiötä tylsänä.[3]

Kasvuosakkeen ja arvo-osakkeen ero ei aina ole kovin selvä. Arvo-osake voi muuttua kasvuosakkeeksi tai päinvastoin.[3]

Arvosijoittaminen

muokkaa
 
Benjamin Graham, tunnettu arvosijoittamisen puolestapuhuja v. 1950

Arvosijoittamisessa eli arvostrategiassa sijoittaja uskoo, että arvo-osakkeiden tuotto on muita osakkeita parempi. Siinä hyödynnetään markkinapsykologian taipumusta liioitteluun. Sijoittajien poissaolo on johtanut osakkeen hinnan laskuun. Arvosijoittaja pyrkii tunnistamaan objektiivisin perustein aliarvostettuja yrityksiä ja olettaa, että niiden hinnoittelu korjaantuu ennemmin tai myöhemmin korkeammalle tasolle. Arvosijoittaja yleensä sitoutuu sijoitukseensa vuosiksi, koska hän uskoo, että arvosijoituksesta tuleva ylituotto toteutuu nimenomaan pitkällä aikavälillä.[3]

Tunnettuja arvosijoittamisen puolestapuhujia ovat Benjamin Graham ja Warren Buffett.

Arvo-osakkeiden anomalia

muokkaa

Arvo-osakkeiden anomalialla tarkoitetaan sitä, että arvo-osakkeet tuottavat paremmin kuin kasvuosakkeet. Tutkimustulos on päinvastainen siihen osakemarkkinoilla valloilla olevaan näkemykseen, että vain kasvuun sijoittamalla voi saada korkeita tuottoja pitkällä aikavälillä.[5]

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
  1. Morningstar: Arvo-osake
  2. Pörssisäätiö: Arvo-osake (Arkistoitu – Internet Archive)
  3. a b c d Lindström Kim, Lindström Tom: Onnistu osakemarkkinoilla. Helsinki: Talentum, 2011. ISBN 978-952-14-1721-4.
  4. Sijoittaja.fi: Mikä on arvo-osake?
  5. Samuli Knüpfer & Vesa Puttonen: Moderni rahoitus, s. 168–172. WSOYpro, 2009. ISBN 978-951-0-35877-1.