Alkylaatti

Alkylaatti on korkeaoktaanista ja korkealaatuista bensiinijaetta (maaöljytisle). Puhekielessä sillä tarkoitetaan yleisesti olefiinien pelkkiä kevyimpiä jakeita sisältävää ja siksi kalliimpaa bensiinilaatua (pienmoottoribensiini), jossa ei ole myöskään lisäaineistusta kuten alkoholeja.

Alkylaatteja voidaan muodostaa synteettisesti isobutaanista ja olefiiniseoksesta, jossa on lähinnä propeenia ja buteeneja. Alkylointiyksikössä isobutaani (4-hiilinen) reagoi väkevän hapon katalysoimana olefiinien (pääosin 3–4-hiilisiä) kanssa, jolloin se alkyloituu, ja syntyy 7–8-hiilistä tuotetta, eli lähinnä heptaanin ja oktaanin eri isomeerejä. Happokatalyyttinä voi käyttää rikkihappoa tai stabiilimpaa fluorivetyhappoa.