Aikuiskasvatuksen tutkimusseura

organisaatio

Aikuiskasvatuksen tutkimusseura (ATS) perustettiin 7. joulukuuta 1940 Helsingissä nimellä Kansansivistysopillinen Yhdistys.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan ATS:n tarkoituksena on aikuiskasvatustyön tukeminen ja edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii aikaansaamaan aikuiskasvatuksen tutkimus- ja selvitystyötä, harjoittamaan julkaisu-, esitelmä-, luento- yms. informaatiotoimintaa sekä panee toimeen ja tukee alan koulutusta ja muuta edellisiin verrattavaa toimintaa.

Seuran esihenkilönä toimii dosentti Karin Filander.

Seuran vaiheita Muokkaa

Alkuaan yhdistyksen tarkoituksena oli edistää kansansivistysopillista tutkimusta ja teoreettista keskustelua järjestämällä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja harjoittamalla julkaisutoimintaa. Yhdistys perustui henkilöjäsenille, jotka johtokunta valitsi. Akateeminen osuus jäsenistössä oli varsin vahva: neljännes ensimmäisen toimintavuoden jäsenistä oli tohtoreita tai professoreita. Alfred Kordelinin säätiö ja vapaan sivistystyön järjestöt tukivat rahallisesti alusta alkaen yhdistyksen toimintaa. Seuran hallinto ja toiminnan painopiste olivat aluksi Helsingissä, mutta kun Yhteiskunnallinen korkeakoulu muutti vuonna 1960 Tampereelle, siirrettiin myös yhdistyksen hallinto pari vuotta myöhemmin Tampereelle. Kansansivistysopillinen Yhdistys muutti nimensä Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuraksi vuonna 1971.[1]

Seuran toiminta Muokkaa

ATS:n toiminta ryhmittyy seuraaviin toimintamuotoihin. Seura:

  • kehittää alan kansallista ja kansainvälistä tieteellistä tutkimusta
  • julkaisee alan tutkimuksia
  • osallistuu aikuiskasvatusta koskevaan tiede- ja koulutuspolitiikkaan
  • kehittää alan tutkijoiden kansallista ja kansainvälistä verkostoa
  • vahvistaa vuoropuhelua tutkijoiden ja käytännön toimijoiden sekä politiikan tekijöiden kanssa

ATS julkaisee yhteistyössä Kansanvalistusseuran kanssa Aikuiskasvatus-lehteä, Aikuiskasvatuksen vuosikirjaa ja Lifelong Learning in Europe -lehteä.

Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamiset Muokkaa

Seura järjestää alan tutkijoille aikuiskasvatustieteen tutkimuspäivät. Ensimmäinen aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen järjestettiin Oriveden Opistossa elokuussa 1989. Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Tampereen ja Turun yliopistojen ja Teknillisen korkeakoulun ja Suomen Akatemian tutkijat esittelivät tutkimuksiaan kaksipäiväisessä seminaarissa. Nyt tutkijatapaamisesta on jo muodostunut traditio. Seura järjestää tutkijatapaamisia parin kolmen vuoden välein eri yliopistopaikkakunnilla. Viimeisin, yhdeksäs tutkijatapaaminen järjestettiin Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa helmikuussa 2010. Useimmista näistä tapaamisista on toimitettu myös julkaisu.

Lähteet Muokkaa

  1. Rainer Aaltonen, Aikuiskasvatus-lehti 4/2010.

Aiheesta muualla Muokkaa