Abstrakti algebra

matematiikan osa-alue, joka tutkii algebrallisia rakenteita, kuten ryhmiä, renkaita ja kuntia

Abstrakti algebra on matematiikan osa-alue, joka tutkii algebrallisia rakenteita, kuten ryhmiä, renkaita ja kuntia.

Ryhmädiagrammi. Ryhmäteoria on osa abstraktia algebraa.

Historiaa ja esimerkkejä muokkaa

Historiallisesti algebralliset rakenteet ovat usein esiintyneet ensimmäistä kertaa matematiikassa muualla kuin itse abstraktissa algebrassa. Kun uusi käsite on todettu hyödylliseksi erottaa alkuperäisestä asiayhteydestään, se on voitu aksiomatisoida ja sitä on voitu tutkia abstraktin algebran keinoin. Tämän vuoksi abstraktilla algebralla on monia yhteyksiä muihin matematiikan osa-alueisiin.

Esimerkkejä algebrallisista rakenteista, joissa on annettu yksi laskutoimitus:

Monipuolisempia algebrallisia rakenteita:

Kaikki yllä olevat esimerkit muodostavat yhdessä kunkin algebrallisen rakenteen homomorfismien kanssa kategorian, ja kategoriateoria antaa mahdollisuuden vertailla erilaisia algebrallisia rakenteita.

Kirjallisuutta muokkaa

  • Häsä, Jokke & Rämö, Johanna: Johdatus abstraktiin algebraan. 3. uudistettu painos (1. painos 2012). Helsinki: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-952-495-361-0.
  • Metsänkylä, Tauno & Näätänen, Marjatta: Algebra (PDF) matematiikkalehtisolmu.fi. 2010.