Zeichen 224.svg Zeichen 224 20px.png
Zeichen 224.svg Zeichen 224 20px.png
Zeichen 224.svg Zeichen 224 20px.png
Vektorigrafiikka Bittikarttagrafiikka
Vektorigrafiikalla luotua kuvaa voidaan suurentaa ilman, että kuvasta tulee rakeinen kuten bittikarttakuvasta.

2D-grafiikalla (engl. 2-dimensional) tarkoitetaan kaksiulotteista digitaalista kuvaa tai tekstiä, sekä niiden tuottamiseen tarkoitettua tekniikkaa. 2D-grafiikka sisältää kaksi ulottuvuutta, eli pituuden ja leveyden. Yleisimpiä esimerkkejä 2D-kuvasta ovat tietokoneen kuvaruudulla näkyvä kuva ja paperille tulostettu teksti. Myös 3D-grafiikka joudutaan muuttamaan 2D-kuvaksi, jotta se voidaan esittää kuvaruudulla. Tätä kutsutaan kuvan renderoinniksi.

2D-grafiikkaa käytetään yleensä perinteisiin julkaisutapoihin liittyvissä tekniikoissa, kuten tulostamisessa ja piirtämisessä, esimerkiksi kartografiassa, typografiassa, teknisessä piirustuksessa ja mainonnassa. Tunnetuimpia sovelluksia 2D-grafiikan kehityksessä ovat olleet muun muassa PostScript ja X Window System.

Katso myösMuokkaa