Ylikurssirahasto

vanha kirjanpitomerkintä

Ylikurssirahasto on kirjanpidossa joidenkin vanhojen suomalaisten osakeyhtiöiden ja osuuskuntien taseessa oleva erä. Ylikurssirahasto kuuluu osakeyhtiön tai osuuskunnan sidottuun omaan pääomaan.[1][2] Nykyisin ylikurssirahastoa ei tavallisesti enää kerry, mutta sitä voi alentaa.


Osakeyhtiön ylikurssirahastoMuokkaa

Ylikurssirahaston syntyminenMuokkaa

Vanhan osakeyhtiölain yhtiön oli siirrettävä tietyt erät ylikurssirahastoon. Ylikurssirahastoon oli siirrettävä seuraavat erät:[3]

 • ”Ylikurssi” eli uusmerkinnässä osakkeista yli niiden nimellisarvon maksettu määrä (emissiovoitto). Ylikurssi syntyi, jos osakkeen merkintähinta ylitti sen nimellisarvon.
 • Myyntivoitto, joka oli syntynyt yhtiön omien tai emoyhtiön osakkeiden myynnistä. Tämä oli tehtävä riippumatta siitä, millä tavalla yhtiö on saanut osakkeitaan haltuunsa.
 • Määrä, joka oli saatu optio-oikeuteen tai vaihtovelkakirjaan perustuvasta merkintäoikeudesta.
 • Korvaus, joka oli saatu osakeannissa merkittyjen osakkeiden maksamatta jättämisestä.

Omien osakkeiden myyntitappiosta ei kuitenkaan osakeyhtiölaissa ollut mitään nimenomaisia säännöksiä.

Lisäksi ylikurssirahastoon kirjattiin mm. osakepääoman alentamismäärä, jota ei käytetty tappion kattamiseen. Kirjanpidollisesti tämä ei ole mitenkään poikkeava erä.[4][5]

Ylikurssirahasto nykyisinMuokkaa

Nykyisin ylikurssirahastoa ei voi enää kerryttää, ellei kerryttäminen perustu vanhan osakeyhtiölain aikana tehtyyn päätökseen, jossa erä on nimenomaisesti määrätty merkittäväksi ylikurssirahastoon.[1]

Ylikurssirahastoa voidaan käyttää osakepääoman korottamiseen. Ylikurssirahastoa voidaan myös alentaa noudattaen osakeyhtiölain säännöksiä osakepääoman alentamisesta.[1][6]

Jos osakeannissa nykyisin saadaan ylikurssia eli osakkeen merkintähinta ylittää osakepääomaan merkittävän määrän, ylimenevä osa kirjataan tavallisesti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.[7]

Osuuskunnan ylikurssirahastoMuokkaa

Vanhan osuuskuntalain mukaan ylikurssirahastoon kirjattiin muun muassa liittymismaksu ja se osa osuusmaksusta, lisäosuusmaksusta ja sijoitusosuusmaksusta, jota ei palautettu tai käytetty muuhun tarkoitukseen. Ylikurssirahastoon kirjattiin myös sijoitusosuuksien myyntivoitto.[8]

Osuuskunnan ylikurssirahastoa voi alentaa samoin edellytyksin kuin vararahastoa. Siitä voi myös siirtää varoja osuuskunnan osakepääomaan.[9]

LähteetMuokkaa

 1. a b c Lindfors, Hannele: Kirjanpito käytännönläheisesti, s. 56. Helsingin seudun kauppakamari, 2010.
 2. Leppiniemi, Jarmo & Kaisanlahti, Timo: Oikeat ja riittävät kirjaukset, s. 153. Alma Talent, 2016. ISBN ISBN 978-952-14-2775-6.
 3. Osakeyhtiölaki (kumottu) 734/1978 www.finlex.fi. Viitattu 19.2.2018.
 4. http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/717602942eb71ebdc22570210049e02b/bd8ebb4ca2fd6b53c22568e900486657?OpenDocument (Arkistoitu – Internet Archive) Kirjanpitolautakunta
 5. http://www.taloussanomat.fi/arkisto/2003/02/21/osakeyhtion-jakokelpoiset-varat/200323123/12 Taloussanomat 21.3.2003
 6. Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta 625/2006 www.finlex.fi. Viitattu 19.2.2018.
 7. Osakeyhtiölaki 624/2006 www.finlex.fi. Viitattu 19.2.2018.
 8. Ajantasainen lainsäädäntö: Osuuskuntalaki (kumottu) 1488/2001 (8:11) www.finlex.fi. Viitattu 23.3.2018.
 9. Laki osuuskuntalain voimaanpanosta 422/2013 (11 §) www.finlex.fi. Viitattu 23.3.2018.