Vararahasto

Vararahasto tarkoittaa kirjanpidossa tietyissä suomalaisissa yhtiöissä olevaa oman pääoman erää. Vararahasto vaihtelee yhtiömuodoittain.

Osakeyhtiön vararahastoMuokkaa

Suomalaisessa osakeyhtiössä vararahasto on sidottua omaa pääomaa. Vararahastoa ei voi enää nykyisin perustaa tai kartuttaa.[1]

Vararahasto on voinut syntyä vanhan osakeyhtiölain aikana, kun yhtiön osakkeista on osakeannissa maksettu niiden nimellisarvoa korkeampi hinta.[2] Vararahasto on voinut kertyä myös yhtiöjärjestyksen määräyksen takia.[3] Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä voittovaroille jakorajoitteita siten, että tietty osa voitosta on siirrettävä vararahastoon.[4]

Osakeyhtiön vararahastoa voi käyttää tappioiden kattamiseen ja osakepääoman korottamiseen. Tällöin rahasto pienenee. Jos vararahastoa alennetaan muuten, siitä on kuulutettava yhtiön velkojille.[1][5]

Myös asunto-osakeyhtiössä voi olla vanha, ennen vuotta 1992 syntynyt vararahasto.[6]

Osuuskunnan vararahastoMuokkaa

Suomalaisen osuuskunta voi kerryttää sääntömääräistä vararahastoa ylijäämistään. Lakisääteinen vararahasto poistui lainsäädännöstä 1.7.2019[7].

Jos osuuskunnan jäseniltä peritään liittyessä liittymismaksu, jota ei palauteta kun jäsen eroaa osuuskunnasta, liittymismaksu kirjataan hyvän kirjanpitotavan mukaisesti vararahaston lisäykseksi.[8]

Aikaisemmassa lainsäädännössä osuuskunnan vararahastoa sai alentaa seuraavista syistä: alijäämän kattaminen, varojen jakaminen, rahojen siirto vararahastosta vapaan oman pääoman rahastoon tai osuuspääomaan tai osakepääomaan.[9]

LähteetMuokkaa

  1. a b Leppiniemi, Jarmo & Kaisanlahti, Timo: Tilinpäättäjän käsikirja, s. 250. Talentum Media Oy, 2016. ISBN 978-952-14-2708-4.
  2. ”Vararahasto osakeyhtiössä”, Taloustiedon taloussanasto. Taloustieto r.y., 1987.
  3. Osakeyhtiölaki 734/1978 (kumottu) www.finlex.fi. Viitattu 15.2.2018.
  4. Salmi, Ilari: Mitä tilinpäätös kertoo?. Edita Publishing Oy, 2010. ISBN 978-951-37-5734-2.
  5. Oman pääoman alentaminen Lukander Ruohola HTO Oy. Viitattu 15.2.2018.
  6. Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta 1600/2009 www.finlex.fi. Viitattu 15.2.2018.
  7. ”16 luku: Varojen jakaminen, 7 § - Vararahasto”, Osuuskuntalaki 14.6.2013/421. Sitaatti: "1 momentti on kumottu L:lla 8.2.2019/186, joka tulee voimaan 1.7.2019.". Oikeusministeriö & Edita Publishing Oy, 2013. Finlex: Osuuskuntalaki (viitattu 16.1.2018).
  8. Leppiniemi, Jarmo & Kaisanlahti, Timo: Oikeat ja riittävät kirjaukset, s. 153. Alma Talent, 2016. ISBN ISBN 978-952-14-2775-6.
  9. Leppiniemi, Jarmo & Kaisanlahti, Timo: Oikeat ja riittävät kirjaukset. Alma Talent, 2016. ISBN ISBN 978-952-14-2775-6.