Yleisöluento

Yleisöluento on luento, johon yleisöllä on vapaa pääsy, ja jossa läsnäolo tai osallistuminen kysymyksiä esittämällä ei ole sidottu mihinkään yliopistolliseen koulutusohjelmaan osallistumiseen. Yleisöluennot voivat liittyä ajankohtaiseen aiheeseen, jota halutaan kansantajuistaa ja jolle halutaan lisää julkista huomiota avoimuuden kautta. Luennot tunnetaan myös nimellä studia generalia.

Jotkut yleisöluennot liittyvät tieteen popularisointiin ja muodostavat useiden luentojen sarjoja tai tieteen päivät, joille osallistuu useita saman tieteen alan tai samankaltaisten tieteenalojen luennoitsijoita.

Vakiintuneita suomalaisia yleisöluentosarjojaMuokkaa

Tieteen päivätMuokkaa

Pääartikkeli: Tieteen päivät

Tieteen päivät on pääkaupunkiseudulla järjestettävä ensisijaisesti suurelle yleisölle suunnattu monitieteinen tapahtuma, jossa eri alojen tutkijat kertovat yleistajuisesti ja laaja-alaisesti tieteestä ja tutkimuksesta sekä tieteen mahdollisuuksista ja rajoista. Tavoite on tarjota ajankohtaista tutkimustietoa ja antaa ihmisille rakennusaineita järkiperäisen todellisuuskäsityksen muodostamiseen. Päivien järjestäjinä toimivat Suomen tieteelliset seurat sekä tiedeakatemiat kokoava Tieteellisten seurain valtuuskunta, tiedeakatemioiden yhteiselin Suomen Tiedeakatemiain valtuuskunta ja Suomen Kulttuurirahasto.

HistoriaMuokkaa

Suomalaiset historiapäivät on Lahdessa vuosittain toistuva luentotapahtuma, jossa käsitellään Suomen historian aiheita eri näkökulmista. Tilaisuus on alun perin aloitettu Asikkalassa Johan Richard Danielson-Kalmarin Suviniemi-huvilalla, mutta pääasiassa se järjestetään Lahden Sibeliustalossa.

Utopia Studia GeneraliaMuokkaa

Utopia Studia Generalia on yksitoistapäiväinen yleisöluentosarja, joka alkaa tammikuun puolessa välissä ja päättyy maaliskuun lopussa ja jonka on järjestänyt Aalto-yliopistoon nykyään kuuluva Taideteollinen korkeakoulu ja Teollisuustaiteen Liitto Ornamo.[1] Luentojen aiheet liittyvät muotoiluun, arkkitehtuuriin ja ympäristötieteeseen yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta.

Sotatieteiden päivätMuokkaa

LähteetMuokkaa