Yhteispalvelu on tapa tarjota julkishallinnon ja muita palveluja keskitetysti yhdestä paikasta, yhteispalvelupalvelupisteestä. Yhteispalvelupisteestä saa aina vähintään kahden eri viranomaisen palveluja.

Yhteispalvelu perustuu lakiin (223/2007). Kyse on viranomaisten avustavista asiakaspalveluista. Palvelu sisältää muun muassa asiakirjojen vastaanottamista ja luovuttamista, asioiden vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvää neuvontaa sekä sähköisten palvelujen käytön tukemista. Palvelupisteessä asiakas saa vireille yleisimmät julkishallinnon asiakaspalvelut. Yhteispalvelulla pyritään turvaamaan palvelut niin harvaan asutulla seuduilla kuin taajamissakin.

Keskeiset toimijat yhteispalvelussa ovat kunta, Kela, poliisi, maistraatti, työ- ja elinkeinohallinto sekä verohallinto. Toimijat ja palveluvalikoima vaihtelevat paikallisesti.

Järjestöt, esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöt, voivat toimia kumppaneina yhteispalvelupisteessä. Ne voivat esimerkiksi tiedottaa toiminnastaan, tarjota ohjausta ja neuvontaa päivystysluontoisesti tai ajanvarauksella sekä järjestää infotilaisuuksia ja tapahtumia, mikäli yhteispalvelupisteen tilat mahdollistavat sen.

Viranomaiset suosittelevat (VM046:00/2008), että järjestöjen ja muiden paikallisten yhteisöjen kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä yhteispalvelupisteissä. Julkisen hallinnon asiakaspalvelutehtäviä voivat hoitaa kuitenkin vain viranomaiset.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat heille työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessiin etenemisestä ja seurannasta

Aiheesta muualla muokkaa

Yhteispalvelu

Kuntaliitto - alueet ja elinkeinot