Yhdistys 9

organisaatio

Yhdistys 9 oli vuosina 1965–1970 toiminut niin sanottu yhden asian liike, joka ajoi sukupuolten tasa-arvoa[1]. Se toimi 19661970. Yhdistyksen taustalla oli 1960-luvun radikaali vasemmistolainen liikehdintä. Perinteisten naiskysymysten sijasta se keskittyi sukupuolirooleihin. Järjestö otti kantaa mm. abortti- ja päivähoitokysymykseen. Yhdistys oli ennen kaikkea akateeminen ja opiskelijaliike, ja sen jäsenistä kolmasosa oli miehiä. Yhdistyksen perustajajäseniä olivat Margaretha Mickwitz, Kati Peltola ja Holger Rotkirch.

LähteetMuokkaa

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Jallinoja, Riitta: Suomalaisen naisasialiikkeen taistelukaudet: naisasialiike naisten elämäntilanteen muutoksen ja yhteiskunnallis-aatteellisen murroksen heijastajana. Väitöskirja. Porvoo: WSOY 1983.
  • Mickwitz, Margaretha & Essen, Agneta von & Nordgren, Elisabeth (toim.): Roolien murtajat: Tasa-arvokeskustelua 1960-luvulta 2000-luvulle. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-085-5.
  1. Yhdistys 9 -keruu – Kansan Arkisto kansanarkisto.fi. Viitattu 4.7.2021.