Wikiprojekti Ars 17:n tarkoituksena on koota tietoa Ars 17:n taiteilijoista, teoksista, näyttelyn vastaanotosta ja kritiikistä Wikipediaan. Tällä projektisivulla on tietoja ja ohjeita projektista, tietoja siihen osallistumisesta, sekä luettelo Ars 17:n taiteilijoista. Projektin keskustelusivulla keskustellaan projektista ja sen toteuttamisesta.

Kiasman 31.3.2017–14.1.2018 järjestämän yhdeksännen Ars-näyttelyn teema on globaali digitaalinen murros. Näyttelyssä on esillä tämän vuosituhannen taiteilijoita ja siinä esitellään heiltä viime vuosina valmistuneita teoksia. Ars 17:ssa kehitetään myös taiteen esittämistapoja ja jaettavuutta, sekä kokoelmatoimintaa kohti virtuaalista online-galleriaa. Näyttelyssä on useita verkkoon laajenevia teoksia, joiden tarkoitus on osallistaa yleisöä ja jatkaa näyttelykokemusta museon seinien ulkopuolelle.[1][2]

Projekti käynnistyi marraskuussa 2016 ja se päättyy tammikuussa 2018.

Projektiin liittyy myös 21.4.2017 järjestettävä muokkaustapahtuma Kiasmassa Wikiprojekti:Ars 17 muokkaustapahtuma.

ProjektiMuokkaa

Tavoitteena on koota aluksi tietoa näyttelyn taiteilijoista ja teoksista. Tiedot kerätään luetteloon taulukkomuotoon.

Tarkoituksena on koota myös artikkeleita näyttelyyn osallistuvista taiteilijoista, teoksista tai sitä koskevista käsitteistä. Artikkelitoiveita voi esittää tällä sivulla.

Näyttelyn aikana huhtikuusta 2017 alkaen kerätään tietoja myös näyttelyn vastaanotosta ja kritiikistä.

Luettelon tiedot taiteilijoistaMuokkaa

Perustietojen lisäksi taulukossa esitetään Ars-taiteilijoiden omat lausunnot (”taiteilijan sanoma”) omasta työstään sekä jonkin itsenäisen, ulkopuolisen, kolmannen osapuolen lausunto (”taiteesta sanottua”) jostain taiteilijan teoksesta tai tuotannosta. Nämä viitteistetään. Lisäksi luetteloon voi linkittää valikoiman taiteilijoiden teoskuviin tai videoihin.

Vastaanotto ja kritiikkiMuokkaa

Projektin osa, jossa on tietoja Ars 17:n näyttelyn vastaanotosta ja kritiikistä alkaa näyttelyn avauduttua huhtikuussa 2017. Siitä tehdään oma taulukko. Siinä voi olla lähteistettyjä lausuntoja itse näyttelyn aiheesta tai näyttelystä kokonaisuudessaan, taiteilijoista tai näyttelyssä olevista yksittäisistä teoksista.

Vastaanotto- ja kritiikkiosassa voi olla lausuntoja:

  • lehtien yleisönosastokirjoituksista
  • verkkokeskusteluista, facebook-keskusteluista tai tweettauksista
  • näyttelyä koskevista uutisista, artikkeleista, reportaasesta, katsauksista, haastatteluista tai kritiikeistä

Nämä lähteistetään mainitsemalla kuka kirjoitti, milloin ja missä julkaisussa? Lähdeviitteissä olisi hyvä esittää myös julkaisualusta eli onko kirjoitus yleisönosastokirjoitus, mielipide, haastattelu, artikkeli, reportaasi, katsaus tai kritiikki. Myös puhujapositiot olisi hyvä kertoa viitteessä eli onko kirjoittaja taiteilija, toimittaja, taidekriitikko, näyttelyn järjestäjä, kuraattori jne.

Osallistuminen ja osallistujatMuokkaa

Projektiin voi osallistua kuka tahansa. Osallistujat voivat myös ilmoittautua lisäämällä käyttäjätunnuksensa tähän. Projektia vetää Kulttuurinavigaattori.

Miten voi osallistua?Muokkaa

Projektiin voi osallistua etsimällä ja lisäämällä tietoja, linkkejä tai kääntämällä tekstejä. Projektin kuluessa saatetaan järjestää myös yhteisiä muokkaustapahtumia, joihin voi osallistua.

ArtikkelitoiveetMuokkaa

Lisää tähän toiveesi artikkeleista jota ei ole Wikipediassa
Lisää tähän toiveesi artikkelista, joka on Wikipediassa mutta jota voisi parantaa. Mitä asioita toivot lisättävän artikkeliin, jotta se olisi parempi?
  • Millennium (ei artikkelia toisen ja kolmannen vuosituhannen vaiheesta ja siihen liittyvästä zeitgeist-ajattelusta)

Luettelo Ars 17:n taiteilijoistaMuokkaa

Luettelo Ars 17:n taiteilijoista sisältää tietoja Ars 17 -näyttelyyn osallistuvista taiteilijoista tai/tai taiteilijaryhmistä. Taiteilija mainitaan esityspaikkojen mukaan, jotka ovat Kiasma, verkossa olevat teokset ja Kiasma-teatteri.

KiasmaMuokkaa

taiteilija/ryhmä s. maa taiteen-/teoslaji/t bio verkkosivu taiteilijan sanoma taiteesta sanottua teos/teoksia
Ed Atkins 1982 Iso-Britannia video, runous Englannissa asuva taiteilija tunnetaan videoteoksistaan ja runoistaan. Atkin luennoi Godsmiths Collegessa Lontoossa. https://www.artsy.net/artist/ed-atkins ”En ole kiinnostunut teknologiasta sinänsä. Ratkaisevaa on mitä teknologia saa aikaan, mitä se muuttaa.”http://www.artnews.com/2015/10/05/guys-on-the-edge-ed-atkinss-not-quite-human-computer-generated-men/ ”Atkinsin teokset kiinnittävät huomion tapaan, jolla havaitsemme, viestimme ja suodatamme informaatiota. Hänen videonsa yhdistävät kuvatasoja epätäydellisine tai keskeneräisine laulun, puheen, tekstitysten ja käsin kirjoitettujen tekstien otteineen.” http://artdaily.com/news/71640/Work-by-Ed-Atkins-has-UK-premiere-at-the-Serpentine-Sackler-Gallery-in-London#.WCYgj_mLTtQ [Ed Atkins - Ribbons, 2014]
Andrey Bogush 1987 Venäjä video Syntyi Pietarissa ja suoritti sielä psykologian tutkinnon. Opiskeli Kuvataideakatemiassa ja asuu Helsingissä. http://andreybogush.com/ “Silmäni ja objektin välillä on hyvin fyysinen yhteys, ja tietokoneen näytöstä on tullut osa silmiäni – se on oleelisesti kosketuksissa kuvan kanssa koko ajan. Digitaaliset tiedostot ovat minulle hyvin materiaalisia. Pyrin yhdistämään tuon materiaalisuuden kuvaan.” http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/en/nayttelyt/nyt/event/72/242---andrey-bogush-when-everything-is-over-so-we-can-discuss ”valokuvainstallaatioissa valokuvan materiaalisuus on osa sekä digitaalista että fyysistä tilaa. Bogush valokuvaa omaa elämäänsä hajanaisin päiväkirjaotoksin. Muokkaamalla valokuvia kuvankäsittelyohjelmissa Bogush tuhoaa niiden esittävyyttä.”http://www.museot.fi/nayttelykalenteri/index.php?nayttely_id=13860 https://vimeo.com/87084890
Nina Canell 1979 Ruotsi kuvanveisto ja installaatio Syntyi Växjössä, Ruotsissa ja opiskeli Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technologyssa Dublinissa, Irlannissa. Asuu ja työskentelee Berliinissä. http://www.canellwatkins.org/ ”Ajattelen veistosta sellaisena, joka perustuu materiaaleihin ja objekteihin, mutta on samalla niiden ulkopuolella.” Canell ei vain ehdota, että veistos voi olla painoton – muodollinen pelinavaus, jonka juuret ovat 1960-luvun dematerialsoinnissa – vaan vihjaa myös romanttisesti siihen, että se voisi toimia energoiden vapauttajana. http://www.contemporaryartdaily.com/2016/01/week-in-review-january-3-2016/
Cécile B. Evans 1983 USA/ Belgia video Syntyi Clevelandissa, Yhdysvalloissa, asuu ja työskentelee Lontoossa ja Berliinissä http://cecilebevans.com/ ”En vaan usko sanaan ’virtuaalinen’. Aikamme yhteiskunnassa jossa droneja käytetään sodankäyntiin ja romanttiset suhteet saavat alkunsa netissä, emme enää åpysty erottamaan niin sanottua reaalia virtuaalisesta.”https://www.youtube.com/watch?v=nDe_W11KY4c ”...epätäydellisyyteensä neuroottisesti kiinnittyneet Evansin hahmot eivät usein pysty kuvaamaan omaa häilyvyyttään, tai ovat kyvyttömiä kuvaamaan omaa tukalaa tilaansa ja niitä muokkaavat suuremmat voimat joita he eivät käsitä ja valinnat, jotka eivät ole heidän omiaan.”https://frieze.com/article/c%C3%A9cile-b-evans https://vimeo.com/121820463
Lizzie Fitch 1981 Yhdysvallat video installaatio Asuu ja työskentelee Los Angelesissa jossa johtaa Fitch-Trecartin studiota Ryan Trecartin kanssa. http://bb9.berlinbiennale.de/participants/fitch/ ”...videot tarkastelevat identiteetin moninaista roolia nykykulttuurissa ja ne liittyvät läheisesti Fitchin ja Trecartin nykyiseen tutkimukseen nuorisokulttuurin, seksuaalisen kaksimielisyyden, yhteiskunnan sukupuoliroolien ja itsensä tarkastelun teemoista.”
Ryan Trecartin 1981 Yhdysvallat video, installaatio Asuu ja työskentelee Los Angelesissa jossa johtaa Fitch-Trecartin studiota Lizzie Fitchin kanssa. http://bb9.berlinbiennale.de/participants/fitch/ ”Muisti on pikemminkin muistamisen akti kuin mieleen palauttaminen, siinä konstruoi luovasti sellaista, joka ei oikeastaan ole olemassa takanasi, se on samassa maikassa jossa tulevaisuus on. Videoissani henkilöhahmot yrittävät kodella tuota ideaa tosiasiana. https://frieze.com/article/ryan-trecartin-conversation
Melanie Gilligan 1979 Kanada video, performanssi, teksti, installaatio ja musiikki Torontossa syntynyt taiteilija asuu Lontoossa ja New Yorkissa ”Kirjoitin Popular Unrestin siinä käsityksessä, että pääomaan kokonaisuudessaan ei voi esittää, mutta halusin kuitenkin yrittää tavoittaa, mitä tämä totaalisuus – Marxin käyttämä sana ”totaalinen sosiaalinen pääoma” - merkitsee tänään.” https://www.academia.edu/7543304/Subjects_of_Finance._Melanie_Gilligan_Interviewed_by_Tom_Holert Aileen Burns: "Kuten niiden vastineet televisiossa, Giligan käyttää ammattinäyttelijöitä ja miksaa nauhoittamsen satrategioita ulottumaan dokumentaarisen tyyliseen fiktioon ja jakaa veriset, kiivaat kertomuksensa jaksojen sarjaksi kohti yllättäviä loppuja." http://www.artinamericamagazine.com/reviews/melanie-gilligan/ https://vimeo.com/72166474
Juha van Ingen 1963 Suomi video, eri mediat Asuu ja työskentelee Helsingissä http://www.juhavaningen.com/ As long as possible teoksestaan: ”Pyrkimyksenä on saada ihmiset ajattelemaan aikaa tavalla, jolla sitä ei yleensä tulla ajatelleeksi. Mitä on jäljellä digitaalisesta kulttuuristamme – tai kulttuuristamme ylipäänsä – sanotaanko vaikka sadan vuoden päästä? Puhumattakaan tuhannesta vuodesta” ”Hänen teostensa lähtökohtana toimii usein taiteilijan kohtaama tilanne, tila tai kosepti. Sattumanvaraisilla elementeillä jotka kehittyvät työskentelyprosessin aikana on myös keskeinen rooli van Ingenin teoksissa.http://www.av-arkki.fi/taiteilijat/juha-van-ingen/ https://vimeo.com/141759586
Yung Jake 2011 Internet Internet Art Rap/Pop Yung Jake syntyi internertissä Jake Pattersonina ja kasvoi Bridgehamptonissa, New Yorkissa, keskeyttäen high schoolin opiskellakseen arvostetussa CalArtsiissa, jossa hän hioi taitojaan traditonaalisemmissa medioissa, kuten piirtämisessa ja maalauksessa. http://yungjake.tumblr.com/ ”Olen saattanut sanoa, että epäröin kutsua itseäni henkilöhahmoksi joka on erillään todellisesta minästäni. Mutta olen henkilöhahmo siinä missä sinäkin.I might’ve said I’m hesitant to call myself a character separate from my real self. But I’m a character [as] you are a character.” Leigh Silver: Mitä tahansa hän onkaan, hän kirjoittaa udelleen säännöt siitä, mitä tarkoittaa veneen keikuttaminen 21. vuosisadalla. http://www.complex.com/style/2015/06/yung-jake-new-identity-june-july-2015
Ilja Karilampi 1983 Ruotsi multimedia Asuu ja työskentelee Göteborgissa, New Yorkissa ja Berliinissä http://www.karilampi.se/ Sonja Nettelbladt: ”Monimutkaisilla multimediainstallaatioillaan hän pohtii ja kommentoi aikaamme, tarkastelee yhteiskunnallisia aiheita ja pop-kulttuurisia ilmiöitä. Veistoksissa, seinäteoksissa ja videoissa Ilja rinnastaa kaikkea brändin logotarroista pop-biisien lainauksiin, teini-ikäisten kotivideoista ohimeneviin identiteetin ja itsen ilmaisuihin. Esittävän ja itseään pohtivan välimaastossa hän ottaa katsojan mukaan symboleiden ja merkkien myrskyyn, joissa jokainen elementti viittaa yhä syvempään tarinaan.” http://belenius.com/artists/ilja-karilampi/ https://vimeo.com/96027799
Nandita Kumar 1981 Mauritius elokuva, multimedia, maalaustaide Elää jä työskentelee Bombayssa, Intiassa sekä Aucklandissa, Uudessa Seelannissa http://nanditakumar.com/ Installaatioissani, jotka yhdistävät saumattomasti uuden median ja materiaalisuuden, vision luovaa työtä, joka työntää yksilöitä eteenpäin kohti progressiivista tietoisuutta yhdistämällä minän, vartalon, yhteisön ja ekologian. Jotta pystyisin perustamaan merkityksellisä kokemuksia katsojalle, luon aistimellisia kertomuksia käyttämällä ääntä, videoa/animaatiota, performanssia, älypuhelinten applikaatioita, hakkeroituja plottereita, kustomoituja emolevyjä, sensoreita, aurinkopaneeleja ja muuta sellaista. https://vimeo.com/user2509260
Tuomas A. Laitinen  1976 Suomi Installaatiot, ääni, valo ja liikkuva kuva Valmistui Kuvataideakatemian Tila- ja aika laitokselta vuonna 2008. Työskennellyt viime aikoina Yhdysvalloissa, Saksassa ja Virossa. Useimmat projektit viime vuosina Kiinassa. http://www.tuomaslaitinen.net/ Helsinki Contemporaryn näyttelystä Moderate Hardness (9.1.-1.2.2015) "Laitisen (Ars 17:n) teos on valmisteilla olevan Cyborg Agency -teossarjan ensimmäinen osa. Hän käsittelee monimuotoisessa videoinstallaatiossaan digitaalista murrosta tuntoaistin kautta. Teoksessa tutkitaan muun muassa erilaisia harvinaisia mineraaleja, joita käytetään esimerkiksi kosketusnäyttöjen valmistuksessa." http://www.hs.fi/kulttuuri/a1465269417207 http://www.av-arkki.fi/en/works/the-black-bay-sequence_en/
Shia LaBeouf 1986 USA näyttelijä, performanssi, ohjaaja työskentelee itsenäisesti sekä osana ryhmää LaBeouf, Rönkkö & Turner http://thecampaignbook.com/ Mitä metamodernismi merkitsee sinulle sekä LoveTruen yhteydessä, että projekteissasi? "Se on romanttinen reaktio kriisiin. Se on tunnelman rakenne."http://www.complex.com/pop-culture/2016/04/shia-labeouf-interview-lovetrue Maxwell Strachan: "Hänellä oli muutamia karikoita siellä täällä, mutta jonkin ajan kuluttua hän alkoi päästä todella vauhtiin. Onko tässä mitään järkeä? Ei. Onko missään enää järkeä? Ei oikeastaan. Onko tämä elämäni oudoin viikko? Ehdottomasti. Osaako Shia LaBeouf räpäta? Shia LaBeouf osaa räpäta."http://www.huffingtonpost.com/entry/shia-labeouf-rap-what_us_582630b9e4b060adb56e68b6 "Just do it" 
Nastja Säde Rönkkö 1985 Suomi työskentele itsenäisesti sekä osana ryhmää LaBeouf, Rönkkö & Turner Syntyi Helsingissä, opiskeli Moskovan taideakatemiassa, valmistui Lontoon Central Saint Martins -taidekoulusta 2008 ja Slade School of Fine Artista 2011. Asuu Helsingissä ja Lontoossa. http://www.hs.fi/kulttuuri/a1457146353985 http://nastjar.com/ "Meitä kiinnostaa millaista on läheisyys netissä ja miten ihmisten kanssakäyminen on muuttunut – tai ei ole" http://nastjar.com/take-me-anywhere/
Luke Turner 1982 Iso-Britannia Itsenäinen taiteilija ja osa ryhmää LaBeouf, Rönkkö & Turner Manchesterissa syntynyt taiteilija asuu Lontoossa. http://luketurner.com/ "Taiteen osuuden on oltava sen oman paradoksisen päämäärän tutkiminen houkuttelemalla esiin ylimääräisyys läsnäoloon"... Näin metamodernismi määritellään häilyväksi olotilaksi ironian ja vakavuuden, naivisuuden ja tietävyyden, suhteellisuuden ja totuuden, optimismin ja epäilyn välissä ja niiden tuolla puolen."
Reija Meriläinen 1987 Suomi liikkuva kuva, installaatiot ja veistokset Asuu Helsingissä, valmistui Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2014. http://www.reijamerilainen.com/ "Kokemukseni mukaan nuoren taiteilijan uran alkutaival on kiinni aika pienistäkin sattumanvaraisista tekijöistä, jotka voivat johtaa siihen, että joku tietty henkilö näkee töitäsi, joka taas johtaa johonkin toiseen vähän isompaan mahdollisuuteen, ja se taas seuraavaan vähän isompaan ja niin edelleen. Toki teosten pitää myös kantaa sisällöllisesti ja visuaalisesti."http://www.unknowncargo.com/fi/taiteilijahaastattelussa-reija-merilainen/ "Reija Meriläinen käsittelee teoksissaan usein valtaa suhteessa toiseen, sosiaalisen tilan jännitteisyyttä ja väkivaltaista väliintuloa siinä. I think she’s dead koostuu videosta ja valokuvasta." http://menovinkit.ts.fi/?kk=101117 https://www.youtube.com/watch?v=4liFq1S6k30
Katja Novitskova 1984 Viro installaatio Tallinnassa syntyneellä Novitskovalla on tutkinto Tarton yliopiston Semiotiikan ja kulttuurinturkimuksen laitokseltra, sekä tutkinto Lyypekin yliopiston Digitaalisesta mediasta ja hän on opiskellut graafista suunnittelua Sandberg Instituutissa, Amsterdamissa. http://katjanovi.net/ "Yritän viestiä teoksissani sitä, että (fyyisisten ja virtuaalisten tilojen yhdistäminen) on pikemminkin kalteva tai spektri kuin virtuaalisen ja fyysisen vastakohtaisuus koska ne tavallaan sulavat yhteen. Niiden välillä ei ole tavallaan selvää eroa. Käytän sanaa 'digitaalinen' mielummin kuin sanaa 'virtuaalinen', koska se on vähän selvempi, tarkempi. Mutta nykyisin yritän tehdä töitä, jotka tiedostavat nämä asteittaiset muunnoksen näiden kahden välillä."http://www.aqnb.com/2013/06/19/an-interview-with-katja-novitskova/ Sara Stern: "Novitskovan työt osoittavat ja kirjaimellistavat nykyistä muutosta, jossa digitaalisesti kierrätetyty kuvat alkavat saada omaa elämäänsä, kehittyen ja liikkuen kohti niiden omaa toimintaa. Enää eivät pelkät luonnon representaatiot, pingviinit ja kirahvit tule esityksiksi kuvista jotka tulevat eläviksi." http://katjanovi.net/neolithicpotential.html
Jaakko Pallasvuo  1987 Suomi video, animaatio opiskellut Kuvataideakatemiassa, työskentelee Helsingissä ja Berliinissä. http://jaakkopallasvuo.com/ "”Haluan etsiä totuutta. Totuus on ainoa kiinnostava ja merkityksellinen aihe." http://ylioppilaslehti.fi/2014/01/pakko-olla-in/ Otso Kantokorpi (teoksesta Suomen paviljonki): "Neliosainen tarina oli aika kryptinen, mutta minua kuitenkin nauratti vähän väliä. Siinä puhuu sellainen sukupolvi, jonka toiveisiin, tulevaisuuteen ja visioihin minulla on enää aika vähän kosketusta, koska olen jo illuusioton ja vähän vanhempi mies. Yllättäen kuitenkin samastuin voimakkaasti siihen sarkasmiin ja outoon huumoriin, jota teos on täynnään. En välttämättä ymmärtänyt kaikkia viittauksia, ja yritin ehkä turhaan lukea teosta vähän kuin avainromaania, mahdollisia esikuvia tunnistaen. Yleistunnelma oli kuitenkin mainio." http://alastonkriitikko.blogspot.fi/2013/12/nayttelykuvia-890-matkalla-venetsiaan.html https://vimeo.com/187148587
Aude Pariset 1983 Ranska veistos, instalaatio asuu Berliinissä http://audepariset.net/ "Mielestäni taiteeni on erityisemmin suhteessa sukupolveen kuin maahan tai maantieteelliseen tilanteeseen. Uskon, että me olemme tekemisissä (lähes) globaliskoidun kulttuurikontekstin kanssa. Tämän puitteissa kehitän, kuten kaikki taiteilijat kuitenkin myös omaa "sanastoani"." https://www.artslant.com/la/articles/show/33225 Laura Preston: "Parisetin uudet teokset kyseenalaistavat erilaisia kestävyyden huomioita, ekologisia, kulttuurisia tai emotionaalisia. Erilaiset motiivit sille, mitä pitäisi säilyttää tai heittää pois ovat käytketty konflikti kollektiivisissa ja yksilöiden intresseissä, kuten myös datan taltioinnista ja kriittisestä jätteenkäsittelystä on tulossa yhä ajankohtaisempaa. http://www.cellprojects.org/Aude_Pariset https://www.artsy.net/artist/aude-pariset/works
Jon Rafman 1981 Kanada video, valokuva asuu ja työskentelee Montrealissa http://jonrafman.com/ "Menetyksen teema läpäisee jossain määrin koko työni. Remember Carthage (2013), You the World and I (2010), Codes of Honour (2011) ja A Man Digging (2013) ovat suoraan sen kanssa tekemisissä. Plaan siihen teemaan yhä uudestaan, olipa kyse historian menetyksestä, alakulttuurien katoamisesta, rakkauden menetyksestä ta muistin menetyksestä. Mitä tulee datan menetykseen erityisesti, olen eräällä tasolla kiintynyt siihen erityisesti, koska kyseessä on hyvin oleellinen ja ajankohtainen pelko, jonka me kaikki voimme ymmärtää. Erityisesti Sticky Dramassa halusin tarkastella muistin ja datan yhteyttä, ja niiden tuthoutumisen, pirstoutumisen ja rappeutumisen tapoja. Koko elokuva päättyi aiheen lähes lähes rabelaismaiseen käsittelyyn: tamagochimaiseen tököttiin, kuolleihen hahmojen tapaiseen masiivisten digitaalisten kokemusten muistiarkistojen räjähtämiseen ja pyyhkiytymiseen pois tallenteilta." http://www.vdrome.org/rafman-lopatin.html Emily Grosling: "Hämmentävinä ja pelottavina Jonin halun tutkimukset jättävät katsojan pohtimaan likaisina, virkistyneinä ja innostuneina sitä, että tällaisia taiteilijoita on olemassa." http://www.itsnicethat.com/articles/jon-rafman http://pointnever.com/sticky-drama
Charles Richardson 1979 Iso-Britannia valokuvaus, digitaalinen elokuva, ääni, 3D-animaatio ja installaatio http://charlie-richardson.com/index.html "Kun opiskelin Valenciassa apurahalla suuntauduin performanssityyppisiin töihin. Kyseessä oli Fluxusksen tapainen lähestymistapa, jossa rohkaistiin käyttämään asioita, joita löytyi omasta ympäristöstäsi. En kuitenkaan vakuuttunut tästä lähestymistavasta, sen vastakkaisuus teatraalisuuteen tuntui liian dogmaattiselta. Olin vuoden myös Helsingissä, jossa kehitin erityisen lähestymistavan performanssiin. Siinä mentiin todella omien rajojen ja itsesi ymmärtämisen reunalle."http://charlie-richardson.com/onewebmedia/charles-richardson-Invites-FINAL-for-website.pdf "Käyttämällä digitaalista valokuvausta Richardson luo 3D malleja omasta ja muiden vartalosta, jotka animoidaan liikkeeksi ja ääneksi. Arkisiin esineisiin sidotut hahmot vaikuttavat lähmettyneiltä ja mykiltä, kuitenkin täynnä psykologista resonanssia. Video esitetään veistoksellisten objektien kanssa, jotka liittyvät niiden tuotantoon..." http://www.artlyst.com/articles/video-installation-artist-charles-richardson-opens-at-the-zabludowicz-collection http://charlie-richardson.com/2nd%20place%20_%202.%20platz.html
Rachel Rossin  1987 USA multimedia, installaatio Syntyi Floridassa, elää ja työskentelee New York Cityssä. http://rossin.co/ "Minusta (teokseni) paljastavat sen mikä teknologiassa ja tekniikan lyhyen aikavälin luonteessa on lyhytaikaista, mutta myös sen miten se liikkuu nopeasti ja vaihtaa muotoaan helposti, erityisesti verrattuna maalaamiseen.

Mutta maalaaminen on erilainen tila, ja sen mediumin rikkaus tulee vielä simuloitavaksi. Pidän molemmista mediumeista hyvin paljon ja työskentelen maalaamisen kanssa, koska mielestäni sillä on merkitys, johon virtuaalinen todellisuus ei vielä pysty." http://observer.com/2015/10/how-one-artist-uses-reality-as-her-medium/

Marta Schwendener: "'Digitaalinen maalaus' on aina tuntnut eräänlaiselta oksymoronilta: maalauksen vetoaminen kosketusaistiin ja sen staattinen liikkeen tallentaminen ovat osa mediumin vetovoimaa. Mutta Rossin on saavuttanut jotain takomalla yhteyden abstraktin maalaustaiteen ja lisätyn todellisuuden välillä, joka avaa neljännen ulottuvuuden, joka oli olemassa ainoastaan teoriassa aikaisemmilla taidemaalareilla." http://www.nytimes.com/2015/11/06/arts/design/in-rachel-rossins-lossy-the-virtual-reality-of-living-in-a-painting.html https://vimeo.com/117192957
Jacolby Satterwhite  1986 USA video, performanssi, 3D animaatio, kuidut, piirustus ja grafiikka syntynyt South Carolinassa, asuu New Yorkissa http://jacolby.com/home.html "Työni koskee yleensäkin havaintoa. Minua kiinnostaa mitä havanto voi potentiaalisesti saada aikaan, kun se syntetisoidaan epäluonnollisesti. Miten voi yhdistää heknkilökohtaisen, privaatin ja julkisen? Miten voi yhdistää piirustuksen, performanssin, animaation, maalaustaiteen ja kuvanveiston ja kutoa ne yhtenäiseen tilaan ja saada siitä ymmärrettävä? Siksi kutsuin sarjaa (Whitney biennaalissa) nimellä Esineellistävä halu. Minua kiinnosti se, miten joku pystyy konkretisoimaan abstraktion, koska esineellistäminen on abstraktion konkretisoimista. Se on jonkin tekemisistä epäluonnolliseksi ja määrittelemättömän konkreettiseksi. Koko ristiriita on siinä, että en koskaan saavuta erityisyyttä teoksissani, en koskaan. Ne eivät koskaan konkretisoidu, niistä tulee vain yhä abstraktisempia.http://www.interviewmagazine.com/art/15-faces-of-2015-jacolby-satterwhite#_ Ken Johnson: "(Jacolby Satterwhite) luo digitaalisesti animoituja videoita joissa hän esiintyy tanssivana hahmona virtuaalisissa, painovoimattomissa mielen maisemissa, joissa on jatkuvasti liikkuvia, hehkuvia muotoja, jotka muistuttavat elastisia neonputkia. Hän muovaa myös muita virtuaalisia hahmoja, joista jotkut muistuttavat muinaisia kivestä tehtyjä ihmishahmoja. Ilmeisesti avautumassa futuristiseen rinnakkaustodellisuuteen hänen kuvamaailmansa on sykähdyttävä katsoa." http://www.nytimes.com/2016/06/24/arts/design/disguise-masks-and-global-african-art-where-tradition-meets-avant-garde.html https://vimeo.com/44403442
Hito Steyerl  1966 Saksa elokuva, kuvataide, kirjoitus ja essee dokumentaristi syntyi Münchenissä ja asuu Berliinissä, toimii Berliinin taideyliopiston uuden median professorina "On tosiasia, että visuaalisuutemme järjestelmä pohjautuu diditaaliselle perustalle. Pääasiassa ja lähes halitsevasti. Mutta tietysti se on hyvin uusi kehitysvaihe. Tämä kehitys oli merkityksellinen. Se tapahtui niin nipeasti. Kubittele, että viisitoista vuotta sitten vain hyvin harvat käyttivät internettiä. Haluan teoksissani kuvata näitä muutoksia, ja olen vakuuttunut siitä, että näiden muutosten tulokset tulevat myös muuttamaan vallan ja visuaalisuuden suhteen kuvausta." http://magazynszum.pl/rozmowy/to-work-as-a-pixel-interviev-with-hito-steyerl Adrian Searle: "Steyerlin kanssa ei aina pysty erottamaan faktoja saduista, missä vitsit loppuvat ja vakavuus alkaa, mikä on totuus ja mikä valetta. Mielihyvä taiteessa voi irrottaa meidät jokaipäiväisestä elämästä, missä epätotuudet saavat meidät tekemättömiksi jokaisessa käänteessä. Sterlin näyttelyn useissa kohti tunsin olevani syvyyteni ulkopuolella, digitaalisen sateen hukuttamana, informaation rämeessä , salaliiton imun yllättämänä. Hän saa minut haluamaan menemään pois netistä, tulemaan näkymättömäksi, virtaamaan veden lailla ja huuhtoutumaan pois." https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/mar/13/hito-steyerl-video-installations-ica-london http://www.moca.org/exhibition/hito-steyerl-factory-of-the-sun
Anna Uddenberg 1982 Ruotsi sekatekniikka Tukholmassa syntynyt taiteilija toimii Berliinissä http://www.annauddenberg.com/ "Minusta tutkimus on välttämätöntä, jos haluaa tehdä kiinnostavaa taidetta, mutta näen myös työprosessin olevan jonkinlaista tutkimusta. Pelkästään työskentelemällä ja yrittämällä oppii paljon. Mielestäni kaikki sekoittuu sitten itse prosessissa, missä minulla on vaikeuksia erottaa teoreettinen taso käytännön tasosta. http://radarmagazine.se/arts/in-the-studio/anna-uddenberg/ Hili Perlson: (Berliinin 2016 biennaalista "Taistelukenttä, jossa nämä tulevaisuudet määritellään on ihmisvartalo ja monet työt kurkistavat sen teemaan. Anna Uddenbergin hahmot, osaksi ihmisiä, osaksi rahtitavaraa ja joskus osittain arkitehtonisia elementtejä, ovat hienostuneella, humoristisilla, mutta kuitenkin kriittisillä huomioilla mausta ja luokasta, seksuaalisesta viehättämisestä ja sosiaalisesti käsikirjoitetusta käyttäytymisestä. Eräs hahmo esimerkiksi tekee spagaatteja peilin edessä ja toinen ottaa intiimiä selfietä. Nämä asennot ovat Instragrammin vakioita, mutta veistokset joissa seksualisoidut naisvartalot sulautuvat väännettyinä matkalaukkujen kanssa tullaan muistamaan tämän sarjan ajattomampina teoksina. https://news.artnet.com/market/review-9-berlin-biennale-2016-510497 http://www.annauddenberg.com/copy-of-huvudsida
Julia Varela 1986 Espanja http://www.juliavarela.com/ "A series of eleven plasma screen TVs scatter the ground, bent out of shape and crumpled against the walls in Julia Varela’s sculptural installation Hijacked. The TVs are no longer windows into the world of entertainment. The medium of delivery that is the TV shell accepts the physical abuse that embodies our criticism and frustration with media. Her sculptures rest like tombstones in memory of an aggressive battle for attention between channels spurred by the remote control hog. Or else, with their shiny black surfaces, simple rectangular shape and mass production, they resemble minimal autonomous works. The plasma under the TV’s reflective screen as opposed to LED lights causes a painterly effect on their surfaces like blurred brushstrokes as opposed to photographic reflections. Commandeered by Varela, perhaps saved from their technological scrapyard fate, the TVs are appropriated found objects. To use Varela’s word, they are hijacked, they are objects taken over and used for another purpose. Video features in her work not as moving image, but instead as a sculptural object." http://www.artlyst.com/articles/royal-college-of-art-degree-show-2015-intriguing-practices-and-processes https://vimeo.com/176932819
Artie Vierkant  1986 USA elää ja työskentelee New Yorkissa http://artievierkant.com/ "Eräs syy, miksi aloin kiinnostumaan teoksen tekemisestä, joka koskee immateruiaalioikeuksista on se, että uskon paljon siihen, että olemme kaiken sen tuote, mitä olemme nähneet, mitä olemme lukeneet ja mistä päätämme olla kiinnostuneita." http://www.artnews.com/2015/10/13/i-dont-buy-into-the-idea-of-the-grand-artist-mythos-artie-vierkant-on-his-shows-at-feuermesler-and-meslerfeuer/ Mr. Vierkantin veostos on geometristen metallitaojen abstrakti konstruktio, osittain maalattu kovareunaisilla värikentillä. Eräs teossarjoista on nimeltään “Image Objects” , it’s the product of a self-cannibalizing process by which Mr. Vierkant turns digital images of his finished works into new pieces.

That procedure and its import aren’t readily evident in the present sculpture. Nevertheless, determined philosophical viewers might extract from it illuminating ideas about creative thinking in today’s increasingly digitized and mechanized world.

}

Ars 17+ online art taiteilijatMuokkaa

Kiasma-teatteriMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Frilander, Aino: Kiasman Ars17-näyttelyyn nykytaiteen huippuja: Cécile B. Evans, Hito Steyerl, Ed Atkins, Ryan Trecartin HS.fi. 2.11.2016. Sanoma Oy. Viitattu 11.11.2016.
  2. Ars 17 -näyttely täyttää Kiasman vuonna 2017 (taidemuseon verkkosivu) Kiasma. Kansallisgalleria. Viitattu 12.1.2016.