Viinintuotanto Sveitsissä

Viinintuotanto Sveitsissä tapahtuu valtaosin lounaisissa Valais’n, Vaud’n ja Geneven kantoneissa. Vuotuinen tuotantomäärä on noin 100 miljoonaa litraa. Tuotannosta runsas puolet on punaviiniä.

Lavaux’n viiniviljelmiä Genevenjärven pohjoisrannalla.

Tuotantoalueet muokkaa

Sveitsin viinintuotantoalue oli vuonna 2014 148,8 neliökilometriä. Viiniä tuotetaan kaikissa Sveitsin 26 kantonissa, suurin osa (68 % vuonna 2014) kuitenkin Rhônen laaksossa Valais’ssa (33 %) sekä Genevenjärven pohjoisrannalla Lausannen seudulla Vaud’ssa (25 %) ja järven länsipäässä Geneven seudulla (9 %). Zugin kantonissa viljelyalue on pienin: 19 039 neliömetriä vuonna 2014.

Rypälelajikkeet muokkaa

Punaviinilajikkeiden osuus tuotantoalueesta on noin 58 %. Suosituimmat punaviinin tuotantoon käytettävät rypälelajikkeet ovat Blauburgunder, jonka viljelyala on noin 43 neliökilometriä, sekä Gamay ja Merlot.

Valkoviinin tuotantoalue on 42 % kokonaistuotantoalasta. Merkittävin rypälelajike on Chasselas, jota viljellään noin 39 neliökilometrin alueella.

Viinien tuotanto muokkaa

Vuonna 2014 Sveitsissä tuotettiin viinejä yhteensä 93,4 miljoonaa litraa, josta punaviinejä oli 49,0 milj. litraa (52 %) ja valkoviinejä 44,4 milj. litraa (48 %). Tuotannosta Valais’n osuus oli 37 %, Vaud’n 26 % ja Geneven kantonin 10 %.

Viinien luokittelu muokkaa

Viinit luokitellaan Sveitsissä alkuperätiedoilla merkityiksi AOC-viineiksi, maaviineiksi (saks. Landwein) ja pöytäviineiksi.

Viinin kulutus ja kauppa muokkaa

Viinin kulutus Sveitsissä on noin 270 milj. litraa vuodessa, noin 35 litraa henkeä kohti vuodessa. Kulutus on 2000-luvulla ollut lievässä laskussa. Sveitsi tuo noin 60 % kuluttamastaan viinistä. Vienti on vain 1–2 % tuotannosta. Sveitsin viinin kulutus ja kauppa on vuosina 1993–2014 kehittynyt seuraavasti:

Milj. litraa 1993 2000 2005 2010 2012 2014
Sveitsiläisen
viinin kulutus
138 125 102 106 97 98
Viinin tuonti 168 172 171 174 170 168
Viinin vienti −1,2 −1,4 −2,3 −2,0 −1,6 −1,4
Viinin kulutus 305 295 271 278 265 265

Lähteet muokkaa